tasarruf mevduatı sigortası ve finansal istikrar fonu

advertisement
KREDİ GARANTİ FONU
BASIN AÇIKLAMASI
KKTC’de KOBİ’ler bürokrasi, teminat, yüksek komisyon ve vergilerden şikâyet
etmektedirler. Sürdürülebilir bir ekonomi ve kalkınmanın yatırım ile olabileceği
düşünüldüğünde finansmana erişimi kolaylaştırmak, maliyetleri azaltmak, istihdam yaratmak
ve rekabet edilebilirliğinin yolunu açmak için ilgili kurum ve kuruluşlara da görev
düşmektedir. Finansal sistemin düzenli çalışmasının bankalar aracılığı ile karşılanacağı da
düşünüldüğünde KGF’nin etkinliğinin artırılarak KOBİ’lerin finansmana erişiminin daha
kolay olması ve daha az maliyetli kredi kullanmaları için bazı düzenlemeler yapılmasının son
derece önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu kapsamda KKTC Merkez Bankası, Kredi Garanti Fonu tarafından verilen garanti
tutarlarını “Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliğ”inde
I’inci grup teminatlar arasına almış, “Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oran ile
Kaldıraç Standart Oranının Ölçülmesine, Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklere
İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de ise KGF’nin garanti verdiği kredi tutarının yüzde
“0” risk ağırlığına tabi teminat olarak değerlendirilmesini sağlamıştır.
Söz konusu tebliğ’lere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:
39 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 23 ( 6 ) Altında Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının
Nitelikleri ve Karşılıklar (Değişklik) Tebliği (R.G.93 01.06.2017)
Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oranı ile Kaldıraç Standart Oranının Ölçülmesine,
Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
(Değişiklik) Tebliği (R.G. 93 01.06.2017)
Ek 1
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards