12 20 Şubat 2009 DÖVİZ VE EFEKTİF PİYASALARI

advertisement
Sayı: 2009 – 12
20 Şubat 2009
DÖVĐZ VE EFEKTĐF PĐYASALARI – DÖVĐZ DEPO PĐYASASI’NA ĐLĐŞKĐN
TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI
BASIN DUYURUSU
Bilindiği üzere, bankalararası döviz piyasasında döviz likiditesi akışkanlığının
artırılmasını sağlayarak finansal sistemdeki akışkanlığı ve kredi piyasalarının etkin
çalışmasını desteklemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca çeşitli
önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda, 21 Kasım 2008 tarihinden itibaren Döviz Depo
Piyasasında bankaların kendilerine tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde ABD
doları ve euro cinsinden Merkez Bankası’ndan alabilecekleri döviz depolarının vadesi
uzatılarak, söz konusu piyasada borç verme faiz oranları düşürülmüştür.
Diğer taraftan, son dönemde uluslararası para piyasaları faiz oranlarındaki
gelişmeler dikkate alınarak, yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda Merkez
Bankası’nca bankacılık sistemine sağlanan döviz likidite imkanı koşullarının tekrar
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, bugünden itibaren geçerli olmak
üzere;
a) Bankaların, Döviz ve Efektif Piyasaları – Döviz Depo Piyasası’nda kendilerine
tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde ABD doları ve euro cinsinden Merkez
Bankası’ndan alabilecekleri döviz depolarının vadesinin 1 aydan 3 aya
uzatılmasına,
b) Buna paralel olarak bankaların söz konusu piyasada kendi aralarında
gerçekleştirdikleri karşılaşan işlemlerde daha önce 1 aya kadar olan vadenin 3
aya kadar uzatılmasına,
c) Merkez Bankası taraflı işlemlerde borç verme faiz oranının ABD doları için
yüzde 7’den yüzde 5,5’a, euro için yüzde 9’dan yüzde 6,5’a düşürülmesine
karar verilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de döviz piyasasına ilişkin gelişmeler yakından takip
edilecek olup, gerektiğinde daha önceden Merkez Bankası tarafından açıklanmış
olan önlemler derhal alınabilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download