f i tneyekar ş ıg ü ventoplumu

advertisement
Aylık Dergi
Kasım 2016
Sayı 311
FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
GÜVENLİ TOPLUMA
GİDEN YOL
GÜVEN TOPLUMUNUN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
TOPLUMSAL GÜVEN
İHTİYACI
TOPLUMSAL GÜVEN ÜZERİNE DOÇ.
DR. ÖZCAN GÜNGÖR İLE SÖYLEŞİ
Müslüman bir toplumda insanları birbirine
bağlayan temel bir bağ vardır. Bu bağ
koptuğu takdirde bütün bağlar yaşama
şansını kaybetmektedir.
Yaşadığımız dünyada temel hak ve özgürlükler
alanında en büyük ihlaller etnik, mezhepsel ve
cinsiyet ayrımcılığı alanında ortaya
çıkmaktadır.
Güven, bireysel bir duygu olmakla birlikte hem
birileri tarafından “güvenilir” bulunmak hem de
başkalarına “güvenmek” bakımından
sosyolojik bir nitelik arz eder.
İslam toplumlarının güveni tesis etmelerinde
en büyük etkenlerden biri belirsizlik ortamının
olmamasıdır. İslam toplumlarında din, akıl, mal,
can ve nesil her şartta korunma altındadır.
Download