İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları

advertisement
İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
İktisada
Giriş II
Bahar
ECON
102
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Alan Dışı Seçmeli Dersler (B Grubu)
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Özgür Bor
• Öğr. Gör. Dr. Esra Şengör Şenalp
3
5
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı öğrencilerin makroekonomik
teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini
sağlamaktır. Ayrıca bu derste gerekli analiz araçları
sağlanarak öğrencilerin temel problemleri ve ana
makroekonomik politikaları analiz etmeleri
sağlanacaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel
makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel
kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları
kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış
ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya
konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri
irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan
değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan
mekanizmaları ile analiz edilmektedir.
• Makroekonomik teorinin temel kavramlarının
anlaşılması
• Basit makroekonomik analiz araçlarının
öğrenilmesi ve kullanılması
• Temel kavramlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması
• Temel kavramlar ile makroekonomik politikaların
incelenmesi
• Makroekonomik politikaların öğrenilmesi
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Makroiktisada Giriş
Case & Fair 7th Edition, pp.
375-390
2
Ulusal Gelir Hesaplama
Case & Fair 7th Edition, pp.
391-410
3
Uzun Dönem ve Kısa Dönem
Dengeleri
Case & Fair 7th Edition, pp.
411-430
4
Toplam Harcama ve Ekonomik
Dengede Çıktı Düzeyi
Case & Fair 7th Edition, pp.
431-452
5
Hükümet ve Maliye Politikası
Case & Fair 7th Edition, pp.
453-474
6
Hükümet ve Maliye Politikası
(devamı)
Case & Fair 7th Edition, pp.
453-474
7
Para arzı ve Merkez Bankası
Case & Fair 7th Edition, pp.
475-498
8
Ara Sınav
9
Para Talebi, Denge Faiz Düzeyi ve Case & Fair 7th Edition, pp.
Para Politikası
499-514
10
Para, Faiz Oranı ve Çıktı: Analiz ve Case & Fair 7th Edition, pp.
Politika
515-532
11
Toplam Talep, Toplam Arz ve
Enflasyon
Case & Fair 7th Edition, pp.
533-556
12
Emek Piyasası, İşsizlik ve
Enflasyon
Case & Fair 7th Edition, pp.
557-574
13
Uzun Dönemde Büyüme
Case & Fair 7th Edition, pp.
631-648
14
Açık Ekonomi Makroiktisadı
Case & Fair 7th Edition, pp.
687-712
15
Makroiktisattaki Tartışmalı
Konular
Case & Fair 7th Edition, pp.
649-664
16
Final Sınavı
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Case, Karl E. and Fair, Ray C., Principles of Economics, 7th
or 8th Edition, Pearson/Prentice Hall.
2. Taylor, John B. (2004) Economics, 4th Edition, Houghton
Mifflin
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
5
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
2
5
Ödevler
8
5
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
35
Genel Sınav/Final Juri
1
50
Toplam
13
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
50
100
Toplam
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
5
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
3
48
16
4
64
Ödevler
5
1
5
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
4
1
4
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Toplam İş Yükü
151
Download