Aylık Fon Bülteni

advertisement
Aylık Fon Bülteni
Nisan / 2017
1
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 1
Nisan ayı genel olarak dünya piyasaları açısından olumlu şekilde geçmekle birlikte ilk aylardaki
hızlı yükselişin yerini yataylaşmaya bıraktığını gördük. ABD’de 1Ç2017 GSYIH %1.2 olan beklentinin
altında sadece %0.7 büyürken, iyimserlik kaygılara ağır basıyor. Sabit sermaye yatırımları yeniden
başladı, inşaat da hızla toparlanıyor. Öte yanda, özel sektör borcundaki artışın gündeme geldiğini
görüyoruz. Sağlık reformu konusunda kongreden istediğini alamayan Trump, kurumlar vergisi
oranını %35’den %15’e, bireysel gelir vergisi oranlarını ilk 24 bin USD için sıfıra indiren vergi
reformunu geçirmek için direnecek. Trump burada istediğini alırsa ABD ekonomisi hızlanabilir ve
ardından FED’den daha sert faiz artışları gündeme gelebilir. Şimdilik FED yetkilileri yılın geri kalanı
için planlandığı gibi 2 kez faiz artırımına daha işaret ediyorlar. Bundan fazlası gelişen ülkeler için
sıkıntı yaratabilir.
Diğer yandan Avrupa ekonomisinde toparlanma sürüyor. Fransa seçimlerinde Macron’un seçilmesi
halinde işler daha da iyiye gidebilir. Avrupa’da ekonomi hızlanırken, enflasyon artıyor, işsizlik
düşüyor. Japonya’da imalat sanayi PMI sürekli yükseliyor ve büyüme %2’ye koşuyor. Dünya
büyümesi son aylardaki pozitif trendini korurken, güven endeksleri ve dünya ticaretindeki kayda
değer yükseliş büyümenin devam edeceğine işaret ediyor. Destekleyici küresel finansal şartlar ve
Çin’in 1Ç17’de beklentilerden iyi gelen büyüme performansı, gelişmekte olan piyasalarda risk
iştahını korurken, gelişmiş ülkelerde rahatlayan siyasi gerginlik bu trende katkı sağlayabilir.
Geçmişte parasal genişlemeyi satın alan küresel piyasalar bu kez de “tüm dünyada büyüme hız
kazanıyor” diye yükseliyor. Bunun gelişen ülke ekonomileri için iki anlamı var:
Birincisi; gelişmekte olan ülkeler için bol ve ucuz likidite döneminin yavaş yavaş sonlanacağı ve
aşırı dış borçlanma içindeki gelişen ülkelerin para birimlerinde baskının süreceği,
İkincisi; artan ekonomik aktivite ile iş imkanlarının canlanması, kapasite kullanımımın yükselmesi
ve borçların artan ekonomik faaliyet ile daha kolay yönetilebilme imkanının artması.
ABD, Avrupa, Japonya, Çin, gelişmekte olan ülke borsaları ortalama Nisan ayında yatay
seyrederken, gelişmekte olan ülke piyasaları ortalama %1 civarında artış gösterdiler.
İçeride başkanlıkla ilgili anayasa değişikliği 16 Nisan’daki referandumda %51.41 ile kabul edildi. AB
ile gerginlik sürüyor. Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sorunlar ve çözüme yönelik uzlaşma
arayışlarının seyri sonraki günlerde sürekli gündem belirleyici olacak.
2
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 2
TCMB’nin ağırlıklı ortalama gecelik borç verme oranı Mart ayı sonu itibariyle %11,50’nin üzerine
çıktı. TCMB geç likidite penceresinden fonlama faizini 50 bps daha artırarak %12.25’e yükseltti ve
enflasyon kontrol altına alınana kadar parasal sıkılaşmanın süreceği mesajını verdi. Bu durum
TL’nin güç kazanma seyrinin devamını sağladı. Ancak bankaların kaynak maliyeti yükseldi.
Özellikle Kredi Garanti Fonu uygulaması ile kurumsal kredilerin hızlanması nedeniyle mevduat
faizleri %14’lere ulaştı ve bu durum kredi maliyetlerinin düşmesi için gelecekte engel olmaya
devam edebilir. Çünkü bankalar yeterince TL mevduat yaratamıyor. 250 milyar TL’lik KGF paketi
kapsamında 150 milyar TL’ye yakın kredi kullandırılmış durumda ve mevduatların kısa olan
vadelerindeki yenileme ihtiyacını düşünürsek uzun bir süre daha bankaların kaynak maliyeti
yüksek seyredecek. Kurumsal ve bireysel kredi faizlerinde düşüş beklemek zor. Bu ortamda
ekonominin potansiyeli olan %4.5-%5 seviyesinde büyümesi pek kolay olmayacak. Büyümenin
istenen seviyeye ulaşamaması ise bankaların kredi portföyleri için geri dönüş riski yaratabilir.
Diğer yandan hem toptan hem de tüketici fiyatlarındaki güçlü yükseliş sürdü. Bunun en büyük
sebebi artan emtia fiyatları ve kur geçişkenliği. Hem ÜFE (%16,37) hem de TÜFE’de (%11,87)
2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşmış bulunuyoruz. Enflasyonun
muhtemelen Haziran-Temmuz aylarında baz etkisi ile %10 seviyelerine dönmesini bekliyoruz.
Mali genişleme, güçlü ihracat performansı ve kredilerdeki hızlı büyüme, yılın ilk çeyreğinde
büyümenin ılımlı düzeyde olacağına işaret ediyor. İşsizlik oranındaki artış trendi Ocak’ta da
devam etti. Bununla birlikte, geçmiş 12 ay ortalamasının üzerine çıkan istihdam artışı, işsizlik
oranında tepe noktasının Ocak’ta görülmüş olabileceğini ortaya koydu. Bütçe tarafında ise bir
miktar bozulma göze çarpıyor.
Nisan ayında 10 yıllık faizler %11.01’den %10.43’e düşerken, 2 yıllık gösterge bono faizleri
%11.41’den %11.34’ geriledi.
Bu çerçeveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: 2013 yılı Mayıs ayındaki zirvesini bu yıl Nisan ayında kırarak
95.196 seviyesini gören borsamızda soluksuz devam eden rallinin bir miktar soluklanmasını
beklesek de mevcut siyasi ve jeopolitik gelişmeler borsayı her iki yönde sert hareketler yapmaya
itebilir. 93.000 seviyesinin altına geçiş, kısa vadede görünümü negatife çevirebilir. Orta vadeli sert
bir düzeltmenin başlaması için 91.500 altında kapanışlar görmemiz gerekiyor.
3
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 3
Tahvil Piyasası: TCMB’nin kısa vadeli likiditeyi sıkılaştırmaya devam etmesi ve orta vadede
enflasyonun düşüş trendine girebileceği beklentisi ile getiri eğrisinde negatif eğim güçlendi. Yani
uzun vadeli bono faizleri geriledi. %10.50 altına gerileyen 10 yıllık bono faizleri yanında 2 yıllık
gösterge bono faizleri de hafif gerileyerek %11.34 seviyesine gelmiş bulunuyor. Dışarıdan ciddi
para girişi olmadıkça, gecelik fonlama maliyeti düşmedikçe ve enflasyonda somut düşüş işaretleri
görülmedikçe bir miktar daha düşüş görülse bile tek haneli seviyelerin görülmesini bir süre daha
beklemiyoruz.
Döviz Piyasası: FED’in FOMC komitesinde politika faizi değiştirilmedi ancak ekonominin
gidişatına ilişkin olumlu şeyler söylenmiş olmasını, Haziran ayında faiz artırımı için açık kapı
bırakıldığı şeklinde yorumlayabiliriz. Avrupa ve Japonya ekonomilerinin de hareketlenmesi FED’i
faiz artırımı konusunda daha özgür bırakacaktır. TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ile Türk
Lirasının dövize karşı son haftalardaki olumlu seyrini kısa vadede sürdürmesini bekliyoruz.
USD/TL paritesinde 3.52-3.50 seviyeleri destek, 3.54-3.56 seviyeleri direnç konumunda.
4
Fonlarımız
Minimum Risk
Maksimum Risk
Likit Kamu Fon (Risk: Düşük)
Hangi Katılımcılara uygun?
Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani
oynaklığı (volatilite) en düşük fonumuzdur.
Fon
Kodu
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve
Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı
6%
MHL
%1,09
%1,02
Fon Büyüklüğü
84.613.710 TL
Katılımcı Sayısı
23.397
Ters Repo
5%
15%
Vadeli Mevduat
74%
Finansman Bonosu
Devlet Tahvili
Tahvil Bono Standart Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı
hedefleyen katılımcılara hitap eder.
Fon
Kodu
MHK
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%1,91
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%1,86
Fon Büyüklüğü
433.257.843 TL
Katılımcı Sayısı
152.327
Portföy Dağılımı
18%
1% 1%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
80%
Özel Sektör
Tahvili
Finansman
Bonosu
5
Fonlarımız
Döviz Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurobondlara yatırım yaparken ortalama portföy vadesini 3-4 yıl
civarında tutmak suretiyle dövizin hareketine paralel getiri sağlamak isteyen katılımcılara uygundur.
Hem USD hem de EURO bazında yatırım yaparak parite riskini de dengeleyen bir fondur.
Fon
Kodu
MHD
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%1,91
%1,86
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
63.730.238 TL
Katılımcı Sayısı
10.128
Portföy Dağılımı
12%
Eurobond
6%
Vadeli Mevduat
82%
Takasbank Para
Piyasası
Esnek Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı
portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.
Fon
Kodu
MHE
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%2,28
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%2,21
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
299.888.070 TL
Katılımcı Sayısı
92.056
Portföy Dağılımı
1%
8%
Devlet Tahvili
4%
Vadeli Mevduat
36%
28%
23%
Pay (Hisse Senedi)
Takasbank Para
Piyasası
Finansman Bonosu
Özel Sektör Tahvili
6
Fonlarımız
Hisse Fon (Risk: Yüksek)
Hangi Katılımcılara uygun?
Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı ve temettü geliri
elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak için ara dönemlerde
tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen katılımcılar için uygundur. Bir başka deyişle
agresif yatırım karakteri olan, hisse senetlerine ilgi duyan katılımcılar için emeklilik fon alternatifidir.
Fon
Kodu
MHH
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%2,28
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%2,21
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
61.599.896 TL
Katılımcı Sayısı
24.657
Portföy Dağılımı
Pay (Hisse Senedi)
5%
5% 4%
Ters Repo
Vadeli Mevduat
86%
Takasbank Para
Piyasası
Alternatif Standart Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı
portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygun olan ve faiz getirisi elde etmeyen bir fondur. Ağırlıklı
olarak kira sertifikalarıyla sürekli olarak belli kriterlere göre faizsiz amaca uygunluğu açısından test
edilen yerli hisse senetlerine yatırım yapar.
Fon
Kodu
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%1,86
Fon Büyüklüğü
2.487.607 TL
Katılımcı Sayısı
760
Portföy Dağılımı
8%
MHS
%1,91
Kamu Kira
Sertifikası
24%
Pay (Hisse
Senedi)
68%
Özel Kira
Sertifikası
7
Fonlarımız
Katkı Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya
çalışırken yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya
çalışan bir yönetim yaklaşımıyla tüm katılımcılar için uygun bir fondur.
Fon
Kodu
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%0,35
Fon Büyüklüğü
191.020.826 TL
Katılımcı Sayısı
149.962
Portföy Dağılımı
3%
MHT
%0,37
1%
15%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
Pay(Hisse Senedi)
81%
Kamu Kira
Sertifikası
Alternatif Katkı Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya
çalışırken, yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya
çalışan bir yönetim yaklaşımıyla hiç bir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için uygun
bir fondur.
Fon
Kodu
MHA
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%0,37
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%0,35
Fon Büyüklüğü
514.632 TL
Katılımcı Sayısı
739
Portföy Dağılımı
2%
10%
Kira Sertifikası
Pay (Hisse
Senedi)
88%
Özel Kira
Sertifikası
8
Fonlarımız
Grup Tahvil Bono Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı
hedefleyen katılımcılara hitap eder.
Fon
Kodu
MHG
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%1,28
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%1,00
Fon Büyüklüğü
87.977.458 TL
Katılımcı Sayısı
16.697
Portföy Dağılımı
20%
Devlet Tahvili
81%
Vadeli Mevduat
Grup Esnek Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı
portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.
Fon
Kodu
MHE
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%1,28
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%1,00
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
95.691.483 TL
Katılımcı Sayısı
16.797
Portföy Dağılımı
4%
8% 1%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
36%
28%
Pay (Hisse Senedi)
Finansman Bonosu
23%
Takasbank Para Piyasası
Özel Sektör Tahvili
9
MetLife Fonları Performansı
MetLife Emeklilik
Yatırım Fonları
Fon Kuruluş
Tarihi
Fon
Kuruluşundan
İtibaren Getiri
Son 1 Ay
Getiri
Son 1 Yıl
Getiri
Likit Kamu EYF
18.11.2009
% 66,58
% 0,84
% 8,64
Tahvil Bono Standart EYF
18.11.2009
% 52,27
% 1,38
% 4,48
Döviz EYF
18.11.2009
% 127,07
% -0,31
% 23,00
Esnek EYF
18.11.2009
% 81,61
% 3,11
% 9,62
Hisse Senedi EYF
18.11.2009
% 94,69
% 7,35
% 12,07
Grup Tahvil Bono EYF
18.11.2009
% 66,43
% 1,48
% 5,68
Grup Esnek EYF
18.11.2009
% 101,32
% 3,23
% 11,00
Katkı EYF
02.05.2013
% 29,24
% 2,16
% 6,56
Alternatif Standart EYF
13.01.2014
% 27,81
% 2,25
% 5,10
Alternatif Katkı EYF
28.02.2014
% 25,10
% 0,66
% 5,19
EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
Fonlarımızın strateji, içerik ve performansları ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi www.metlife.com.tr
internet sitemizde “Emeklilik Yatırım Fonları” sayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz.
Bu belge MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sadece bilgi amaçlı yayınlanmış olup, içeriğinin
hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler,
yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
10
9,62%
12,07%
4,48%
5,68%
MetLife Emeklilik
Katkı Fonu
MetLife Emeklilik
Grup Esnek Fon
1,48%
MetLife Emeklilik
Katkı Fonu
8,64%
MetLife Emeklilik
Grup Tahvil Bono Fon
3,11%
MetLife Emeklilik
Grup Esnek Fon
17,50%
MetLife Emeklilik
Grup Tahvil Bono Fon
0,84%1,38%
MetLife Emeklilik
Hisse Fon
7,40%
6,40%
MetLife Emeklilik
Hisse Fon
21,42%
MetLife Emeklilik
Esnek Fon
-1,67% -1,26%
MetLife Emeklilik
Döviz Fon
3,40%
MetLife Emeklilik
Esnek Fon
7,50%
MetLife Emeklilik
Tahvil Bono Standart Fon
MetLife Emeklilik
Likit Kamu Fon
0,40%
-0,60%
MetLife Emeklilik
Döviz Fon
9,03% 7,80% 10,30%
MetLife Emeklilik
Tahvil Bono Standart Fon
22,50%
TCMB Euro
Satış Kuru
TCMB Dolar
Satış Kuru
0,92% 0,79%
MetLife Emeklilik
Likit Kamu Fon
26,41%
TCMB Euro
Satış Kuru
TCMB Dolar
Satış Kuru
IMKB Ulusal
100 Endeksi
KYD O/N Repo
Endeksi (Net)
KYD BONO 182
Günlük Bono Endeksi
5,40%
4,40%
IMKB Ulusal
100 Endeksi
12,50%
KYD O/N Repo
Endeksi (Net)
Getiri Oranı
29.03.2017 -28.04.2017
Son 1 Ay
2,40%
1,40%
KYD BONO 182
Günlük Bono Endeksi
Getiri Oranı
29.04.20176- 28.04.2017
Son 1 Yıl
Karşılaştırmalı Alternatif
Yatırım Araçları
7,35%
4,55%
3,23%
2,16%
-0,31%
23,00%
11,00%
6,56%
2,50%
-2,50%
-7,50%
11
Download