Aylık Fon Bülteni

advertisement
Aylık Fon Bülteni
Şubat / 2017
1
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 1
Şubat ayı dünya piyasaları açısından olumlu şekilde geçti. Bunun en önemli sebebi Trump’ın vaad
ettiği alt yapı ve savunma harcamalarının artırılması, vergisel teşvikler konularında Kongre ile ne
ölçüde uzlaşacağının netleşmemesi, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırmaması ve Mart ayındaki
FED toplantısında faiz artırım beklentisinin ay boyunca %30’larda seyretmesi oldu. Bilindiği üzere,
Trump’ın harcama ve teşvik paketi güçlü ve kapsamlı olursa ekonomi hızlı ısınacağı için FED’den
faiz artırımı beklentisi de yükseliyor. FED’in parasal sıkılaştırmada daha yavaş hareket edeceğine
yönelik beklentiler bol ve ucuz finansmana alışan piyasaları mutlu etmeye devam ediyor. Diğer
yandan ABD’de Ocak ayı tarım dışı istihdam (TDİ) verisi beklentiden çok daha yüksek olarak 227
bin kişi olarak açıklandı ancak ücretlerdeki artışın yavaşlaması nedeniyle piyasalar buna olumsuz
tepki vermedi, iyi tarafından baktı. Ücretlerdeki artış güçlenirse enflasyon beklentileri iyice
güçleneceği için FED’in faiz adımları sıklaşabilir. İşlerin iyi gittiği ABD’de yıllık TÜFE %2,5’e, çekirdek
enflasyon ise %2,3’e yükseldi.
Avrupa tarafına bakıldığında da son aylarda gelen olumlu verilerin sürdüğünü ve yıllardır süregelen
ölü toprağının atılmaya başladığını söyleyebiliriz. Nitekim Almanya’da ÜFE %2,4’e yükselirken,
enerji dışındaki kalemlerde de yükselme olduğu görülüyor. Almanya ve İngiltere kapasiteye yakın
büyüyor. Avrupa bileşik PMI endeksi son 70 ayın zirvesine çıkarak 56 değerine ulaşmış durumda.
Japonya ve Çin’den gelen büyüme ve enflasyon verileri de küresel ekonomide kıpırdanmayı teyit
ediyor. Belli oluyor ki ABD’den sonra dünyanın diğer büyük ekonomileri de yüzyılın en uzun süreli
durgunluk ortamından sıyrılmaya başladı. Bunu iki şekilde yorumlayabiliriz:
Birincisi; gelişmekte olan ülkeler için bol ve ucuz likidite döneminin yavaş yavaş sonlanacağı ve
aşırı dış borçlanma içindeki gelişen ülkelerin para birimlerinde baskının süreceği,
İkincisi; artan ekonomik aktivite ile iş imkanlarının canlanması, kapasite kullanımımın yükselmesi
ve borçların artan ekonomik faaliyet ile daha kolay yönetilebilme imkanının artması.
Başka bir deyişle yıllardır makineye bağlı yaşayan ve merkez bankalarının bol para politikası ile
hayatta kalan ekonomiler artık gerçek ekonomik faaliyetlerle ayağa kalkma şansını
yakalayabilecekler ki sağlıklı olan ve istenen de bu.
2
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 2
Şubat ayının son günündeki ilk kongre konuşmasında seçim vaatlerini tekrar dile getiren fakat
özellikle mali teşviğe ilişkin fazla detay vermeyen Trump’ın ardından ABD 10 yıllık faizleri %2,44’e
yükselirken, FED’den Mart ayında faiz artırım beklentileri de %80’lere kadar çıktıktan sonra geri
çekilse de %50’lerin üzerinde kaldı. Amerikan doları da diğer ülke paralarına göre güç kazandı.
Ekonomik aktivitenin artmasından güç bulan borsalar Şubat ayı boyunca yükseldi. ABD, Avrupa,
Japonya, Çin, gelişmekte olan ülke borsaları ortalama %3 civarında artış gösterdiler.
İçeride başkanlıkla ilgili anayasa değişikliği TBMM’den geçti ve 16 Nisan’daki referandum
beklenmeye başladı. Anketler muhtelif ve belli bir tahminde bulunmak zor. Dünya borsalarındaki
pozitif hava bizim borsamıza da yansıdı ve zaten diğerlerine göre iskontolu olan borsamızda
olumlu gidiş sürdü. Dışarıdaki olumlu havanın yanında TCMB’nin de gecelik fonlamanın maliyetini
2,5 puan kadar yükselterek yaptığı örtülü faiz artırımı sayesinde Türk Lirası Şubat ayında döviz
sepetine karşı %5,25 değer kazandı. TCMB’nin ağırlıklı ortalama gecelik borç verme oranı Şubat
ayı sonu itibariyle %10’un üzerinde seyrediyor.
Güven endeksleri çok parlak sonuçlar vermese de, tüketici kredilerindeki son aylardaki ciddi
yükseliş sürdü. Bütçe başarısı devam etmesine rağmen verilen teşvikler, artan ücretler, Suriye
harekatının ve mültecilerin maliyeti ve sosyal yardımlar sonucunda bütçenin nakit tarafında
zorlanma kendini göstermeye başladı. Nitekim Hazine’nin borç çevirme oranları Ocak ayında
%103, Şubat ayında ise %130 oldu. Böyle devam ederse yıllardır büyük yol alınan düşük kamu
borç rasyosu da tekrar yükselişe geçer, yani kamunun borçlanma ihtiyacı ve maliyeti artar.
Enflasyonda özellikle üretici fiyatlarında son 4-5 ayda maliyet kaynaklı çok sert yükselişler olmaya
devam ediyor. TÜİK üretici fiyat endeksinin yıllık artışı Şubat sonu itibariyle %15,36’ya yükseldi.
Şimdilik %10,13’e yükselen tüketici fiyatlarına da gelecek aylarda bu yükselişin gecikmeli olarak
yansımaya devam etmesini bekliyoruz.
Tüketici fiyat enflasyonunun gelecek birkaç ayda da yükseldikten sonra yaz aylarından itibaren
baz etkisinden de güç alarak gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Şubat ayında 10 yıllık faizler
%10.99’dan %10.87’ye düşerken, 2 yıllık gösterge bono faizleri %11.15’den %11.09’a geriledi.
İşsizlik oranı Ekim ayı için açıklanan son veriye baktığımızda %11,7.
3
Yakın Dönem Beklentilerimiz - 3
Bu çerçeveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Geçen ay yayınlanan bültenimizde “gelişmekte olan ülke
borsalarına göre önemli oranda iskontolu olan borsamızda dış koşullar yerine oturup, iç
politikada tansiyon düştüğünde bu seviyelerden alınmış olan hisse senetlerinin iyi bir getiri
potansiyeline sahip olduğunu” ifade etmiştik. Nitekim risk alma iştahının artması ile birlikte
borsadaki sert yükseliş sürdü. 2013 yılı Mayıs ayı 93.300 zirvesinden gelen trend çizgisi, 200
günlük hareketli ortalama seviyesi ve 2,5 cent psikolojik noktası test ediliyor. Yabancı para girişi
sürüyor ancak FED’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin yükselmesi gözden uzak tutulmamalı.
Tahvil Piyasası: Yükselen enflasyon ve TCMB’nin artan fonlama maliyetini, bankaların TL kaynak
bulmadaki sıkıntısını düşündüğümüzde, ciddi bir yabancı girişi olmadığı sürece tahvil faizlerinde
gerileme yönü daha sınırlı.
Döviz Piyasası: Dolarda dünya genelinde Ocak ayında başlayan zayıflama ve içeride TCMB’nin TL
fonlama faizlerini yükseltmesi TL’nin önemli ölçüde güçlenmesini sağladı. Teknik göstergeler
aşağı yöne işaret etmesine rağmen, yeniden yükselmeye başlayan cari açık, yerli tasarruf
sahibinin döviz düştükçe artan alımları, firmaların yüksek döviz borçluluğu, FED’in Mart ayında
faiz artırma ihtimalinin yükselmesi ve Trump’ın güçlü bir teşvik ve harcama paketi üzerinde
Kongre ile anlaşması sonucunda FED’in faiz adımlarının sıklaşabileceği riski orta vade için gözden
uzak tutulmamalı.
4
Fonlarımız
Minimum Risk
Maksimum Risk
Likit Fon (Risk: Düşük)
Hangi Katılımcılara uygun?
Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani
oynaklığı (volatilite) en düşük fonumuzdur.
Fon
Kodu
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve
Katılımcı Sayısı
%1,02
Fon Büyüklüğü
80.241.858 TL
Katılımcı Sayısı
26.393
Portföy Dağılımı
12%
MHL
%1,09
Ters Repo
3%
Vadeli Mevduat
16%
69%
Finansman
Bonosu
Devlet Tahvili
Tahvil Bono Standart Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı
hedefleyen katılımcılara hitap eder.
Fon
Kodu
MHK
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%1,91
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%1,86
Fon Büyüklüğü
407.259.602 TL
Katılımcı Sayısı
151.581
Portföy Dağılımı
19%
1%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
80%
Özel Sektör Tahvili
5
Fonlarımız
Döviz Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurobondlara yatırım yaparken ortalama portföy vadesini 3-4 yıl
civarında tutmak suretiyle dövizin hareketine paralel getiri sağlamak isteyen katılımcılara uygundur.
Hem USD hem de EURO bazında yatırım yaparak parite riskini de dengeleyen bir fondur.
Fon
Kodu
MHD
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%1,91
%1,86
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
57.856.757 TL
Katılımcı Sayısı
9.834
Portföy Dağılımı
13%
4%
Eurobond
Vadeli Mevduat
83%
Takasbank Para
Piyasası
Esnek Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı
portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.
Fon
Kodu
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı
4%
MHE
%2,28
%2,21
Fon Büyüklüğü
288.045.012 TL
Katılımcı Sayısı
94.046
2%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
40%
28%
24%
Pay (Hisse
Senedi)
Finansman
Bonosu
Özel Sektör
Tahvili
6
Fonlarımız
Hisse Fon (Risk: Yüksek)
Hangi Katılımcılara uygun?
Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı ve temettü geliri
elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak için ara dönemlerde
tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen katılımcılar için uygundur. Bir başka deyişle
agresif yatırım karakteri olan, hisse senetlerine ilgi duyan katılımcılar için emeklilik fon alternatifidir.
Fon
Kodu
MHH
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%2,28
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
%2,21
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
Fon Büyüklüğü
61.130.932 TL
Katılımcı Sayısı
25.258
Portföy Dağılımı
5%
3%
5%
87%
Pay (Hisse
Senedi)
Takasbank Para
Piyasası
Vadeli Mevduat
Ters Repo
Alternatif Standart Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı
portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygun olan ve faiz getirisi elde etmeyen bir fondur. Ağırlıklı
olarak kira sertifikalarıyla sürekli olarak belli kriterlere göre faizsiz amaca uygunluğu açısından test
edilen yerli hisse senetlerine yatırım yapar.
Fon
Kodu
MHS
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
%1,91
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%1,86
Fon Büyüklüğü
2.456.888 TL
Katılımcı Sayısı
781
Portföy Dağılımı
Kamu Kira
Sertifikası
27%
73%
Pay (Hisse
Senedi)
7
Fonlarımız
Katkı Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya
çalışırken yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya
çalışan bir yönetim yaklaşımıyla tüm katılımcılar için uygun bir fondur.
Fon
Kodu
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%0,35
Fon Büyüklüğü
177.600.311 TL
Katılımcı Sayısı
149.162
Portföy Dağılımı
1%
3%
MHT
%0,37
15%
Devlet Tahvili
Vadeli Mevduat
Pay(Hisse Senedi)
81%
Kamu Kira
Sertifikası
Alternatif Katkı Fon (Risk: Orta)
Hangi Katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya
çalışırken, yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya
çalışan bir yönetim yaklaşımıyla hiç bir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için uygun
bir fondur.
Fon
Kodu
Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
Fon İşletim Gider
Kesintisi
(Yıllık)
Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı
%0,35
Fon Büyüklüğü
497.779 TL
Katılımcı Sayısı
760
Portföy Dağılımı
2%
MHA
%0,37
Kira Sertifikası
98%
Hisse Senedi
8
MetLife Fonları Performansı
MetLife Emeklilik
Yatırım Fonları
Fon Kuruluş
Tarihi
Fon
Kuruluşundan
İtibaren Getiri
Son 1 Ay
Getiri
Son 1 Yıl
Getiri
Likit Kamu EYF
18.11.2009
% 63,74
% 0,71
% 8,58
Tahvil Bono Standart EYF
18.11.2009
% 49,36
% 0,98
% 8,14
Döviz EYF
18.11.2009
% 125,03
% -3,64
% 18,82
Esnek EYF
18.11.2009
% 74,18
% 0,87
% 10,97
Hisse Senedi EYF
18.11.2009
% 78,29
% 0,68
% 16,69
Katkı EYF
02.05.2013
% 25,87
% 0,99
% 9,86
Alternatif Standart EYF
13.01.2014
% 24,53
% -0,18
% 7,29
Alternatif Katkı EYF
28.02.2014
% 24,22
% 0,36
% 7,27
EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
Fonlarımızın strateji, içerik ve performansları ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi www.metlife.com.tr
internet sitemizde “Emeklilik Yatırım Fonları” sayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz.
Bu belge MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sadece bilgi amaçlı yayınlanmış olup, içeriğinin
hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler,
yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
9
7,71%
7,50%
2,50%
-2,50%
-7,50%
8,14%
10,97%
MetLife Emeklilik
Katkı Fonu
0,68%
MetLife Emeklilik
Katkı Fonu
18,82%
MetLife Emeklilik
Hisse Fon
0,87%
MetLife Emeklilik
Hisse Fon
17,55%
MetLife Emeklilik
Esnek Fon
0,98%
MetLife Emeklilik
Esnek Fon
-8,35%
MetLife Emeklilik
Döviz Fon
MetLife Emeklilik
Tahvil Bono Standart Fon
MetLife Emeklilik
Likit Kamu Fon
0,71%
MetLife Emeklilik
Döviz Fon
8,58%
MetLife Emeklilik
Tahvil Bono Standart Fon
17,13%
TCMB Euro
Satış Kuru
TCMB Dolar
Satış Kuru
0,69%
MetLife Emeklilik
Likit Kamu Fon
17,50%
IMKB Ulusal
100 Endeksi
-7,47%
TCMB Euro
Satış Kuru
22,50%
TCMB Dolar
Satış Kuru
9,67%
KYD O/N Repo
Endeksi (Net)
KYD BONO 182
Günlük Bono Endeksi
5,40%
IMKB Ulusal
100 Endeksi
12,50%
1,11%
KYD O/N Repo
Endeksi (Net)
Getiri Oranı
30.01.2017 -28.02.2017
Son 1 Ay
1,40%
KYD BONO 182
Günlük Bono Endeksi
Getiri Oranı
29.02.2016 - 28.02.2017
Son 1 Yıl
Karşılaştırmalı Alternatif
Yatırım Araçları
4,70%
4,40%
3,40%
2,40%
0,99%
0,40%
-0,60%
-3,64%
22,49%
16,69%
9,86%
10
Download