Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

advertisement
Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz
 Daha yaşanabilir bir Çukurova için, Sağlıklı, Güvenli konutlarla birlikte,
kentsel mekan standartlarında yaşam alanlarını oluşturmaktır.
 Zemin durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden
arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan dinamiklere işlev kazandırılmasına
yönelik projeler oluşturulacak,
 Bir kentin ihtiyaç duyduğu meydan ve parkların yer aldığı projeler
hazırlanacak,
 Yaşadığı alandan uzaklaştırmadan “YERİNDE” dönüşüm sağlamak,
 Mevcut kültürel zenginlikleri korumak,
 Komşuluk ilişkileri korunacak,
 Modern ve güvenilir konutlarda yeni yaşam alanları oluşturulacak,
 Yenilenebilir Enerji ve sürdürülebilir çevre sistemleri kurulacak,
 Bölgenin demografik yapısını ve mahalle kültürü korunacak,
 Doğal Afetlere dayanaklı konutlar üretilecek,
Download