MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMA DERSİ

advertisement
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMA DERSİ BİLGİLERİ
Uygulama dersi ile öğrencilerimizin profesyonel çalışma hayatına giriş yapmaları ve teorik
öğrenimleri pratikle bir araya getirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin işletmeleri, sermaye ve
para piyasalarını tanımaları ve gelecekleri için daha rasyonel kararlar alabilmeleri için zemin
hazırlanmaktadır. Ayrıca uygulama dersi muhasebe ve finans yönetimi öğrencilerinin kişisel
gelişimleri açısından ciddi anlamda deneyimler kazandırmakta ve öğrenimlerinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır.
Öğrenciler uygulama dersini serbest muhasebeci ve mali müşavirlik bürolarında, yeminli mali
müşavirlik bürolarında, muhasebe ve finans birimleri bulunan üretim ve hizmet işletmelerinde, ticari
bankalarda, özel finans kurumlarında (katılım bankası gibi), faktöring işletmelerinde, kolektif yatırım
kuruluşlarında, bağımsız denetim işletmelerinde yapabilirler. Uygulama dersinin yürütüleceği yerin
seçimi (gerekli şartları sağlamak koşuluyla) öğrenciye bırakılmakla birlikte, istendiğinde öğrenciler
bölümün yakın ilişki içinde olduğu ve protokol imzalanmış kurumları da tercih edebilmektedirler.
Uygulama dersi dosyası düzenlenirken içerik olarak genel anlamda aşağıda sıralanmış olan bilgilere
yer verilmesi gerekmektedir;
-
Genel olarak uygulama dersinin yapıldığı işyerinin tanıtılması,
İşyerinin organizasyon yapısı hakkında bilgi verilmesi,
İşyeri müşterileri veya mükellefler ile ilgili dosya düzenlemesine ilişkin bilgi verilmesi,
İşyeri olağan faaliyet alanı hakkında bilgi verilmesi,
İşyerinde kariyer imkânları konusunda bilgi verilmesi,
İşyerinin resmi kurumlar ve diğer özel şirketler ile olan ilişkilerinin takip edilmesi ve bilgi
verilmesi,
İşyeri faaliyetleri yürütülürken ortaya çıkan resmi evrakların tanınması, tanzim edilmesi ve bu
evraklar hakkında bilgi verilmesi,
Muhasebe veya finans alanında yapılan alana özel uygulamalara ilişkin bilgilerin verilmesi.
Uygulama dersi dosyasının şekil olarak düzeni konusunda yukarıdaki bilgiler çerçevesinde aşağıdaki
sıralamaya uyulması gerekmektedir;
-
Uygulama dersi dosyası kapak sayfası,
İçindekiler,
Önsöz,
İşyerinin tanıtılmasından başlayarak, yukarıda belirlenmiş olan bilgilere yer verilmesi,
Yapılan işler ve düzenlenen belgeleri tanıtıcı bilgiler ve belge örnekleri,
Sonuç ve öneriler
Download