Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik

advertisement
Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik
Tarih
Konu
14.03. 2017
91 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği
Yayımlanmıştır.
Sirküler No
MDYMM/2017/10
KONU
Resmi Gazete’de
: 91 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
AÇIKLAMA:
11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel
Tebliğinde; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulundan alınan izinle kurulan ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para
ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin
vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız.
İletişim:
Metin DURAN
Yeminli Mali Müşavir
[email protected]
90-212-356 25 95
-----------------------------------------------------------------------------------------Uyarı:
Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli
açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz.
1
Download