Çevre Sorunlarının Çözümünde Mali Araçlar

advertisement
Ekonomi ve Felsefe Toplantıları - 72
Çevre Sorunlarının Çözümünde Mali Araçlar
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte hissedilmeye başlayan çevre sorunları
özellikle 1970’li yıllardan itibaren uluslararası düzeyde gündeme gelmeye ve tartışılmaya
başlanmıştır. Nüfus artışı ve sanayileşmenin sonucu olarak; daha fazla üretme ve tüketme
eğilimi, üretimin çevreye duyarsız yöntemlerle yapılması, yoğun tarımsal faaliyetler ve çarpık
kentleşme çevre kirliliğinin boyutlarını ciddi şekilde arttırmıştır. Çevre sorunlarının yerel
düzeyden çıkıp küresel bir boyuta ulaşmasıyla sorunların çözümü için başvurulan araçların
sayısı ve çeşidi de artmıştır. Bu bağlamda geleneksel emir ve yasaklamalar yanında ekonomik
ve mali araçların da yoğun olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Çevre vergileri,
satılabilir izinler, depozito-geri ödeme sistemleri, sübvansiyonlar, çevresel etiket uygulamaları
en sık kullanılan ekonomik ve mali araçlardır.
Çevre sorunlarının çözümünde uygulanan politik araçlar ve bunların içinde özellikle çevre
vergilerini inceleyeceğimiz “Çevre Sorunlarının Çözümünde Mali
Araçlar” adlı 72. toplantımız Arş. Gör. Fatih CAN tarafından gerçekleştirilecektir.
Sunumda; yaygın olarak kullanılan çevre vergileri ele alınarak bu vergilerin Türkiye’de etkin
olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuna cevap aranacaktır.
Prof. Dr. Ahmet ULUSOY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Download