Mühendislik eğitimi alan öğrenciler için pratik deneyim sağlamanın

advertisement
Mühendislik eğitimi alan öğrenciler için pratik deneyim sağlamanın klasik yolu laboratuvar temelli
sistemler kullanmaktır. Ancak deney düzeneklerinin kurulması, yardımcı eleman azlığı, kısıtlı
laboratuvar saatleri, malzeme ve cihaz eksikliği gibi nedenlerle çoğu zaman bu uygulamaların
yapılamamasına ve bazen de göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Uzaktan kontrollü
laboratuvarlar klasik laboratuvarların getirdiği bu kısıtlılıkları aşmak için 2001 yılından beri
mühendislik eğitiminde yenilikçi eğitim yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemler kullanıcı ile
birebir etkileşim, gerçek zamanlı kontrol, anlık geri dönüş bilgisi ve kolay raporlama imkânları
sunarlar. Bu çalışmada Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar mühendisliği eğitiminde sıklıkla kullanılan
kontrol laboratuvarları getirdikleri yenilikler, kullanılan kontrol yöntemleri ve kullanıcıların
laboratuvarlar hakkındaki görüşleri incelenmiştir.
Download