kemal tan - Adana Ticaret Odası

advertisement
KEMAL TAN
1990 yılında ROCKWELL COLLEGE Dublin/İrlanda üniversite hazırlık, 1994 yılında AIU Londra/İngiltere Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde lisans Pazarlama ve Finans dalında konsantrasyonunu tamamladı.
1992 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi.
ÖZBUCAK TEKSTİL A.Ş. Dış Ticaret Uluslar arası Pazarlama Departmanı,
EXSA A.Ş / SABANCI HOLDING Dış Ticaret Operasyon Departmanı, (rotasyon kapsamında)
BOSSA A.Ş. / SABANCI HOLDING Dış Ticaret Uluslar arası Pazarlama Departmanı,
TEMSA A.Ş./ SABANCI HOLDING Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyon Departmanı,
HEDEF ECZA A.Ş. / HEDEF ALLIANCE HOLDING Dış Ticaret Ve Finans
ve sektörlerinde lider firmalarda uzman ve yönetici olarak çalışmış ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.
Departmanlarında
1996-1998 yılları arasında SABANCI HOLDING bünyesinde “Talent Pool” lider yönetici havuzuna seçilerek iki yıl süren
program kapsamında Holding bünyesinde çalıştığı firmalarda;
Genel Ekonomiye Bakış ve Sektörel Analiz,
İşletme Yönetim Sistemleri ve Örgütsel Davranış,
Dış Ticaret Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama ve Satış Yönetimi,
Pazarlama ve Satış Yönetimi,
Satın alma Yönetimi,
Üretim Planlama, Ar-Ge, Üretim, Laboratuar- Kalite Güvence Yönetimi,
Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Denetim,
Aktivite Bazlı Maliyet Yönetimi, Mali Tablolar Analizi ve Finansal Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi, vb. işletme uygulamaları ve projelerinde bulundu.
2004 yılında HÜFAM (Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi) Adana bölgesi eğitim tanıtım yetkilisi olarak,
tanıtım faaliyetlerinde bulunmuştur.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluş KOSGEB’in akredite eğitmen listesine girmiş ve eğitmen olarak
yetkilendirilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Ticaret Borsasının ortak hazırlayıp Karacadağ Kalkınma Ajansının
onayladığı Şanlıurfa İhracatı Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi (ŞİGEM) projesi kapsamında;
1-Pazar Araştırması Danışmanlık Hizmeti
2-İhracat Danışmanlığı Hizmeti
3-İhracat Konusunda Eğitim Hizmeti
4-İş Forumları Organizasyonu
5-Fuar Ziyaretleri
6-İhracat Konusunda Uzman Yetiştirme
7-Aktif Bir Web Sitesi Oluşturulması
8- İşletmelerin Yenilikçi Faaliyetleri ile Rekabet ve İhracat Güçlerinin Artırılması
9-Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi
10-Bölgede Üretilen Tarım ve Sanayi Ürünlerinin İhracatının Artırılması
12-Meslek Kuruluşlarının Dış Ticaret Becerilerinin Artırılması
13-Proje Süresince Yapılacak Pazar Araştırmalarıyla Yeni Yatırım ve Tesislerin Bölgeye Kazandırılması
14-Proje Süresince Kadın ve Genç Girişimcilerin Desteklenerek İstihdama Katkıda Bulunulması ile ilgili olarak,
sektörlerinde lider firmalara ADANA ABİGEM İş Geliştirme Müdürü olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.
Antakya Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO)’nın faydalanıcı olarak geliştirdiği, Hatay Gıda Sektöründeki dış ticaret potansiyeli
yüksek firmaların Ekonomi Bakanlığı URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ) projesi
kapsamında yürütülen hibe programı ile ilgili proje döngüsünün oluşturulması ve şekillendirmesinde ADANA ABİGEM Dış
Ticaret Uzmanı olarak aktif görevini sürdürmektedir.
Ayrıca, Adana Tarım Makinaları Kümelenme projesi kapsamında firmalarla iş geliştirme süreçlerinde ADANA ABİGEM
İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Bugüne kadar görev aldığı ve danışmanlık verdiği tüm şirketlerde araştırmacı, yenilikçi ve fırsat geliştirici bir rol alarak,
yaptığı pazar analizleri, yeni iş anlaşmaları ve yeni iş olanakları geliştirerek şirketlerin daha etkin bir yapıya kavuşması için
önemli katkılarda bulundu.
Dış ticaretin gelişimi ve özellikle ortak proje kapsamında sektörel firmaların birlikte hareket edip, yurtdışına açılmaları ve
firmaların ilerleme kaydetmeleri için gerek bireysel gerekse sektörel firmalara Ekonomi Bakanlığı’nın destek programları
kapsamında; “KÜMELENME” “URGE” projeleri geliştirerek sektörel dış ticaret platformlarına ulaşmaları ayrıca,
firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda MARKALAŞMA bilincinde hareket ederek “TURQUALITY” projelerine
yönelik çalışmaları doğrultusunda birçok STK’larda konuyla ilgili ADANA ABİGEM bünyesinde sunumlar yapmaktadır.
Şirketlerin doğru tanı çalışmaları ile, ihracat planlarını oluşturup, gerekli finans kaynaklarına ulaşmalarını ve ihracat
planlarındaki pazar araştırmalarında firma bağlantılarını sağlayarak, fiili ihracat ve ithalat bağlantılarına yönelik son derece
katkılar sağlayacak projeler gerçekleştirmek üzere firmaları ve STK’ları bilgilendiren çalışmaları sürdürmektedir.
Girişimcilik, Yönetim, Dış Ticaret Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Satış Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi,
Marka Yönetimi, Finans Yönetimi konularında eğitmen, danışman ve proje yönetmeni olarak Adana ABİGEM (Avrupa
Birliği İş Geliştirme Merkezi) bünyesinde İş Geliştirme Müdürü olarak görev almaktadır.
Download