Testis Kanseri

advertisement
Testis Kanseri
Testis kanserleri 15-35 yaş erkekler arasında en sık görülen kanser tiplerinden
biridir.Erkeklerde görülen kanserlerin %1 ini oluşturur.Her yıl 100.000 kişiden 3
ünde testis tümörü saptanır. 20-40 yaşları arasında ise bu oran 100.000 de 6 ya
çıkar. Kafkasyalı erkeklerde görülme sıklığı diğer erkeklere oranla daha fazladır.
Olguların yaklaşık % 95 inde tümör doğrudan sperm üreten dokudan kaynaklanır.
Eskiden tedavisi oldukça zor olan ve olduça tehlikeli olarak nitelendirilen testis
kanserlerinde günümüzdeki gelişmelerle erken teşhis konulduğu takdirde olduça
yüz güldürücü sonuçlar alınmakta ve yaşam oranı % 95 lere çıkmaktadır.
Belirtiler:
Herhangi bir testiste kitle veya büyüme
Skrotumda ağırlık duygusu
Karında veya karında ağrı
Skrotumda sıvı birikmesi
Testislerin birinde veya skrotumda ağrı
Seyrek olarak human chronic gonadotropin (HCG) artışına bağlı olarak
göğüslerde büyüme ve hassasiyet.
Unutmayın bu belirtilere başka birçok hastalık ta sebep olabilir. Eğer bu
belirtiler 2 haftadan uzun sürerse mutlaka bir doktora görünün. Bu
belirtilerin gerçek sebebini size ancak doktorunuz söyleyebilir.
Sebepler:
Testis kanserlerinin sebepleri bilinmemektedir. İnmemiş testisi olanlarda
hastalığa yakalanma riski çok daha fazladır. İnmemiş testis daha sonra
cerrahi yöntemlerle indirilse bile bu risk devam etmektedir. 1/4
Testis Kanseri
Tanı:
Erken tanı kanserin tedavi edilebilme şansını arttırdığı için çok
önemlidir. Tüm genç erkekler ayda bir kez kendikendine testis
muayenesi yapmalıdırlar. Bu testis kanserinin erken tanısı için en
önemli unsurdur. Muayenede şüpheli bir durum görülürse mutlaka
doktor kontrolune gereksinim vardır.
Doktor tanı için kanda marker olarak adlandırılan beta-HCG ve
alfafötoprotein testlerini isteyecektir. Bazı tip kanserlerde bu marker ler
yükselmeyebilir. Doktorunuz ilk olarak sizden ultrasound yaptırmanızı
isteyecektir. Nadiren biyopsi gerekebilir.
Tedavi:
Kanserin tipine ( seminom, nonseminom) ve evresine göre değişik
tedavi yöntemleri mevcuttur.Seminomlar sperm üreten hücrelerden
kaynaklanırlar ve testis kanserlerinin yaklaşık % 50 sini oluştururlar.
Nonseminomlar ise teratokarsinom, embriyokarsinom vs. farklı tip
tümörlerden oluşur. Ayrıca hastanın yaşı ve genel sağlık durumu da
tedavi yönteminin seçilmesinde etkili olmaktadır. Uygulanan 4 çeşit
tedavi vardır:
Cerrahi Tedavi: ( radikal inguinal orşiektomi) Bütün testis ve çevre
dokusu cerrahi olarak çıkarılır. Karın bölgesşndeki lenf düğümleri de
birlikte çıkarılır. Bir testisi alınmış kişilerin diğer testisinde de % 2-5
oranında kanser gelişme rski vardır.
Radyasyon Tedavisi: Seminomlar radyoterapiye oldukça
2/4
Testis Kanseri
duyarlıdır. Nonseminomlar ise duyarlı değillerdir.
İlaç Tedavisi (Kemoterapi): Genellikle
nonseminomlarda cerrahi tedaviden sonra en az yan
etkisi olan ilaçlar seçilerek ( cisplatin, etoposide vs.)
kemoterapi yapılır.
Kemik İliği Nakli: Bu tedavi şekli henüz araştırılma
aşamasındadır. Hastadan alınan kemik iliği kanser
hücrelerini öldürücü bir ilaçla işleme tabi tutulur ve
dondurulur. Dondurulmuş ilik daha sonra venlerden
iğne ile vücuda verilir.
Tedavi sonrası yaşam:
Çoğu erkek bir testisinin alınması ile kısır
kalacaklarını veya cinsel aktivitelerinin yok
olacağını sanır. Ancak bu yanlıştır. Alınan
testisin yerine skrotum içine konulan ve normal
testis görünümü veren protez testis takılabilir.
3/4
Testis Kanseri
Lenf bezlerinin alınması penisin sertleşmesini
veya orgazmı olumsuz etkilemez ancak
kısırlığa sebep olabilir. Bu bazen ilaçlarla
düzeltilebilir.
Radyoterapi de spermleri öldürücü etki
gösterebilir. Genellikle tedaviden birkaç ay
sonra düzelme görülür ancak yinede tedaviden
önce önlem olarak sperm bankasında sperm
dondurulması önerilebilir.
4/4
Download