istanbul medipol üniversitesi cinsel sağlık ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
CİNSEL SAĞLIK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SEC118131 CİNSEL SAĞLIK
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Seçmeli Eğitim Merkezi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Filiz OKUMUŞ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma 09:00-11:00
Dersin Amacı
Gençlerin cinsel sağlık konularında duyarlılık geliştirecek bilgi, tutum ve becerileri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Cinsel sağlığın tanımı, Dünya ve Türkiye’de durum, ölçütler ve bütünsel yaklaşımla sunulan cinsel sağlık
hizmetleri konusunda bilgi kazanacaktır.
1. 1. Sağlıklı olma kavramı içinde cinsel sağlığın yerini ayırt edebilir ve üreme sağlığının bileşenlerini tanımlar,
1. 2. Yaşam dönemlerinde (çocukluk, ergen, gençlik, erişkin, ileri yaş), kadın ve erkeğin karşılaşabileceği cinsel
sağlık ve üreme sağlığı risklerini açıklar,
1. 3. Üreme haklarını sayabilir ve bireyler açısından önemini tartışır.
2. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS’i tanımlayacak, Türkiye’deki ve Dünyadaki durum, öncelikler
ve kondom kullanımı konularını belirleyecektir.
2.1. CYBE’lerin ve AIDS'in bulaştığı ve bulaşmadığı durumları tanımlar,
2.2. CYBE'lerin erken tanı ve tedavisinin toplumsal önemini açıklar,
2.3. Hastalıkların geçişini azaltmak için yapılması gerekenleri söyler.
3. Meme ve üreme organlarında sık görülen kanserlerin korunma ve erken tanıyacaktır.
3.1. Meme kanserini tanımlayabilmeli, kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) nasıl yapılacağını uygular,
3.2. Rahim ağzı kanserinde erken tanı için kontrollerin ne zaman yapılacağını söyler,
3.3. Testis muayenesinin gerekliliğini açıklar.
Genel Yeterlilikler
Özdeğerlerine saygılı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması
2. Kadın ve Erkek Üreme Organları
3. Cinsel İşlev ve Bozuklukları
4. Gençlerin Cinselliği
5. Adölesan Dönemde Büyüme ve Gelişme
6. Gençlerde Sık Görülen Sorunlar
7. Yaşam Dönemlerinde Cinsellik
8. Genital Yol Enfeksiyonları
9. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
10. Meme Kanseri ve Korunma
11. Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma
12. Testis Kanseri ve Korunma
13. Rahim Kanserleri ve Korunma
14. Dönem sonu değerlendirme
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, grup çalışması, gösterme, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli ve aktif olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla ve ödev
hazırlamakla yükümlüdür.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından verilecektir
Türkiye Üreme Sağlığı Programı katılımcı kitapları
Download