ekonomi bakanlığı

advertisement
EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-­‐2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ ? Sorunlar; ü Em=a fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arHşlar, ü Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, ü Girdi tedarik kaynaklarında ülke/bölge bazlı bağımlılıklar, ü Küresel =careSe artan korumacı uygulamalar, ü Ara malı ithalaHna bağımlılığın ge=rdiği riskler, Beklen=ler: ü Girdi tedariğinde sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması, ü Yur=çinde yaraHlan katma değerin arHrılması, ü Yurt içi kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması, ü Cari dengede açığı arHran ara malı ithalaHnın azalHlması, ü İhracaSa sürdürülebilir rekabet gücü arHşı sağlanması, 2 GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ •  Ç a l ı ş m a l a r ; E k o n o m i B a k a n l ı ğ ı koordinasyonunda, İhracata Dönük Üre=m Stratejisi Değerlendirme Kurulu bünyesinde sürdürüldü. •  Kurul’da, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar en üst seviyede temsil edildi. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 3 GİTES VİZYON ve AMAÇ VİZYON: “Girdi tedariğini güvence alHna almış, ara malı üre=minde yetkinliğini arHrmış bir üre=m altyapısı”. AMAÇ: Sanayinin ih=yaç duyduğu ve yenilikçi ve teknolojik ürün üre=minin gerek=rdiği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması; üre=mde etkinliğin-­‐verimliliğin arHrılması; ihracaSa sürdürülebilir küresel rekabet gücü arHşının temini; daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azalHlmasıdır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 4 GİTES ve TEMEL POLİTİKA BELGELERİ •  Dokuzuncu Kalkınma Planı •  Orta Vadeli Program •  Sanayi Sektör Strateji Belgeleri •  2023 Türkiye İhracat Stratejisi •  Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 5 GİTES -­‐ YÖNTEM Ön Çalışma Raporları Sektör Görüşmeleri Kurul ToplanHsı Çalıştay Kurul ToplanHsı Eylem Planı T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 6 GİTES EYLEM PLANI YATAY EYLEM PLANI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 7 GİTES YATAY EYLEM PLANI Hedef-­‐1 •  İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK OLAN ARA MALLARINDA YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-­‐2 •  GİRDİ TEDARİKİNDE YURTİÇİ KULLANIMIN ÖZENDİRİLMESİ Hedef-­‐3 •  KAMU ALIMLARINDA STRATEJİK YAKLAŞIM Hedef-­‐4 •  GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Hedef-­‐5 •  GİRDİ TEDARİKİNDE PLANLAMA ile TEDARİKTE GÜVENLİK ve ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI Hedef-­‐6 •  ARA MALLARI ÜRETİMİ VE İHRACATINDA KÜRESEL TEDARİK AĞLARINA ERİŞİMİN VE MARKA BİLİNİRLİĞİNİN ARTIRILMASI, AR-­‐GE’NİN YOĞUNLAŞTIRILMASI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 8 GİTES -­‐ Sektörler T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 9 DEMİR-­‐ÇELİK HURDA DEMİR CEVHERİ KOKLAŞABİLİR KÖMÜR VE ANTRASİT FERRO ALYAJLAR ELEKTROD VE REFRAKTER T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 10 Demir-­‐Çelik ve Demir Dışı Metaller Demir-­‐Çelik Sektöründe Güç Birliği ve Sinerjinin Hedef-­‐1 Değerlendirilmesi (2 Eylem) Hedef-­‐2 Yurt İçi Hurda Arzının ArHrılması (4 Eylem) Hedef-­‐3 Hurdaya Alterna=f Kaynakların Değerlendirilmesi (1 Eylem) Maden Tedarikinde Bağımlılığın AzalHlması, Etkinlik ve Hedef-­‐4 Verimliliğin ArHrılması (3 Eylem) Yur=çi Üre=mi Hiç Bulunmayan veya Yetersiz Olan Hedef-­‐5 Ürünlerde YaHrımların Hayata Geçirilmesi (4 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 11 OTOMOTİV SANAYİİ 5.000 civarında parça grubu
Temel Girdiler
àMotor ve Aktarma Organları àMetal Sac àPlas=k àKauçuk àElektronik ve Gömülü Yazılım Diğerleri
àAr-­‐Ge ve Test Merkezleri àLojis=k altyapı T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 12 Otomo=v Motor ve Aktarma Organlarında Yurt İçi Üre=m ve Katma Hedef-­‐1 Değerin ArHrılması (3 Eylem) Yan Sanayi Yetkinliğinin Küresel Ölçek Seviyesine Hedef-­‐2 Yüksel=lmesi (3 Eylem) Hedef-­‐3 Temel Girdilerde Üre=min Geliş=rilmesi (4 Eylem) Elektronik Bileşenlerde Yur=çi Tedarik İmkânlarının Hedef-­‐4 Geliş=rilmesi (2 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 13 MAKİNA Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ Bakır cevheri Bakır Konsantresi Blister Bakır Anot-­‐Katot Bakır Bakır Ürün Hurda Demir Cevh. Demir-­‐Çelik Ürünleri Kok. Kömür Ferro-­‐Alyajlar Pik/Sfero Pik Aluminyum Ürün Külçe (İngot) Alumina Boksit T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 14 Makine Demir-­‐çelik Ürünlerinin Tedarikinde Etkinlik ve Verimliliğin Hedef-­‐1 ArHrılması (4 Eylem) Elektrik ve Elektronik Girdilerde Yurt İçi Çeşitlilik ve Hedef-­‐2 Yetkinliğin ArHrılması, Markalaşmanın Sağlanması (3 Eylem) Tespit Edilen Ürün/Ürün Gruplarında Doğrudan Yabancı Hedef-­‐3 YaHrımların Ülkemize Çekilmesi (5 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 15 Kimya -­‐Rafineri-­‐Petrokimya BENZİN Kükürt Giderme Oktan Yükseltme Polipropilen NAFTA Polie8len (-­‐1 milyar dolar) PVC ACN, MEG,PTA ETİLEN/PROPİLEN (Naqa Parçalama) PETRO-­‐KİMYA (-­‐11,9 milyar dolar) RAFİNAJ Kaynak: Sektör Bilgileri ve Ekonomi Bakanlığı T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 16 Kimya -­‐Dış Ticaret Dengesi Milyon dolar Petrokimya Kimya Dış Ticaret 2010 2011 -­‐8.837 -­‐11.865 -­‐18.889 -­‐23.735 -­‐71.661 -­‐105.935 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2011 yılında, Petrokimya sektörü dış 8caret açığı, kimya sektörü dış açığının yaklaşık yarısını, toplam dış =caret açığının %11’ini oluşturmuştur. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 17 Kimya, Rafineri, Petrokimya Katma Değer Zinciri En fazla katma değer hammaddeden monomere geçişte elde ediliyor… NAFTA HAM PETROL 930 $/ton 802 $/ton MONOMER POLİMER POLİPROPİLEN PROPİLEN 1.766 $/ton 1.601 $/ton % 10 % 72
ETİLEN % 16 POLİETİLEN 1.282 $/ton % 38 1.653 $/ton % 29 PVC STİREN 1.477 $/ton VCM 1.199 $/ton 971 $/ton % 26
POLİSTİREN 1.865 $/ton Not: 2011 yılına ilişkin birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmışYr. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 18 Kimya-­‐ İthalat Bağımlılığı 2011 YILINDA, SADECE 5 ÜRÜNDE 6,5 MİLYAR $ İTHALAT .
POLİPROPİLEN POLİETİLEN PVC POLİSTİREN PET 1,1 Milyon Ton/1,9 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 2. ithalatçısı (%7) 1,4 Milyon Ton/2,1 Milyar Dolar büyük 9. ithalatçısı (%3) Dünyanın en Ton /1,1 Milyar Dolar 0,9 Milyon büyük 5. ithalatçısı (%8) Dünyanın en 0,5 Milyon Ton/1 Milyar Dolar Dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (%4) 0,3 Milyon Ton/413 Milyon Dolar Dünyanın en büyük 9. ithalatçısı (%3) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 19 Kimya Hedef-­‐1 Petrokimya Sektöründe YaHrım İh=yacının Karşılanması (2 Eylem) Hammadde Olarak Kullanılan Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinde Maliyetlerin Düşürülmesi ve Tedariğin KolaylaşHrılması (1 Eylem) Plas=k Sektörü Hammaddelerinde Standartların Geliş=rilmesi ve Daha Etkin Hedef-­‐3 Uygulanması (2 Eylem) Kauçuk Sektörü Hammadde Tedarikinde Etkinliğin Sağlanması, Dışa Bağımlılığın Hedef-­‐4 AzalHlması (3 Eylem) İlaç ve Eczacılık Sektörü Girdi Tedarikinde Etkinlik ve Verimliliğin ArHrılması (2 Hedef-­‐5 Eylem) Hedef-­‐2 Hedef-­‐6 Gübre Sektöründe İh=yaç Duyulan YaHrımların Gerçekleşmesi (2 Eylem) Hedef-­‐7 Boya Sektörünün Hammaddede Dışa Bağımlılığının AzalHlması (2 Eylem) Kozme=k ve Temizlik Ürünleri Girdi Tedariğinde Etkinlik ve Verimliliğin ArHrılması (2 Eylem) Yerli ve Alterna=f Kaynakların Kullanımı İle Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Hedef-­‐9 Üre=minin ArHrılması (2 Eylem) Hedef-­‐8 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 20 TEKSTİL • PAMUK • İPLİK • DERİ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 21 Teks=l ve Deri Hedef-­‐1 Pamuğa İlişkin Poli=kalarda Etkinliğin ArHrılması (3 Eylem) Yüksek Katma Değerli Mamullere Yönelik YaHrımların Hedef-­‐2 ArHrılması (1 Eylem) Hedef-­‐3 Sektörün ÜR-­‐GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi (1 Eylem) Ülkemizdeki Hayvan Varlığının ve Hayvancılık Poli=kalarının Hedef-­‐4 Etkinliğinin ArHrılması (3 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 22 TARIM ÜLKEMİZİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ (YILLIK) 14,4
Milyar $
14
12
10,8
12
10
10,7
10,9
8,8
7,7
8
6,4
6
4,4
4,3
4
3,5
2,1
2
0
2008
İthalat
2009
İhracat
2010
2011
Dış Ticaret Dengesi
Kaynak: TUİK T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 23 Tarım Hedef-­‐1 Bölgesel Kalkınma Planlarının Hayata Geçirilmesi (1 Eylem) Hedef-­‐2 Soya Fasulyesi Üre=minin ArHrılması (3 Eylem) Hedef-­‐3 Hayvancılık Sektörünün Desteklenmesi (2 Eylem) Hedef-­‐4 Yağlı Tohum Kırma Tesislerinin Modernizasyonu (1 Eylem) Tohumluk Sektöründe Farklı Bir Destek Stratejisi Hedef-­‐5 Oluşturulması (2 Eylem) Hedef-­‐6 İzlenebilirlik (1 Eylem) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 24 Eylem Planlarının Hayata Geçirilmesi GİTES ve EYLEM PLANI çalışmalarında; Ø SEKRETERYA VE KOORDİNASYON EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK, Ø EYLEM PLANININ 7 AYRI BÖLÜMÜ (YATAY-­‐ SEKTÖREL) İÇİN ÜÇER AYLIK DÖNEMLERDE, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KATILDIĞI, TEKNİK DÜZEYDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPILACAK, Ø GELİŞMELER, ALTI AYDA BİR İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİNE SUNULACAKTIR. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 25 GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-­‐2015 
Download