Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/5074 İzmir, 6/05/2016 Konu

advertisement
Sayı
Konu
:
:
75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/5074
Türkiye-Etiyopya İş Forumu, Addis
Ababa
İzmir, 6/05/2016
e-posta
SİRKÜLER
TÜM ÜYELERE
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından, eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş tarafından yürütülen TürkiyeEtiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya
Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Etiyopya'nın başkenti
Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Forumu gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Yazının devamında, Afrika'da en hızlı büyüme kaydeden ülkelerden Etiyopya'nın, 458 milyon
nüfuslu Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (COMESA) üyeliği ile Türk yatırımcılara büyük
bir pazara ulaşım imkânı sunduğu, Türk özel sektörü için Afrika açılımının merkezi konumunda
olduğu belirtilmektedir. Yaklaşık 94 milyon nüfuslu bir pazar olan Etiyopya'nın Türkiye ile çeşitli iş
alanlarında bağlantılarını güçlendirmek, teknoloji ve bilgi transferi sağlamak amaçlarıyla düzenlenecek
forumun inşaat, tarım sanayi, kimya, tekstil, mobilya, turizm ve otomotiv sektörlerinde faaliyet
gösteren Etiyopyalı firmalarla Türk firmaların bir araya getirmenin amaçlandığı ifade edilmektedir.
Lojistik detaylarının ve toplam ücretin bilahare iletileceği ziyarete katılacak iş insanlarımızın
vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması önem arz etmektedir. Etiyopya için
sarıhumma aşısı gerekmekte olup, aşı kartlarının taşınması zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (http:/www.seyahatsagligi.gov.tr/)
bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.
Bu kapsamda söz konusu foruma katılmak isteyen firma temsilcilerinin detaylara
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/199/6768 bağlantısı üzerinden ulaşabilecekleri belirtilmekle
beraber,
başvuruların
9
Mayıs
2016
Pazartesi
günü
17:00’a
kadar
tamamlamaları, 2,000 USD tutarındaki ön avans bedelini yatırmaları ve dekontu DEİK’e (İlgili kişi:
Sena Ağırgün; [email protected] ) iletmeleri beklenmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
e-imzalıdır
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
5070 sayılı kanun gereğince İ.Cumhur
İşbırakmaz (06.05.2016 17:28:25)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:556956770201656143553
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Barış
1/1
Öztürk - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - İdari Memur
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:556956770201656143553. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards