ADH Bölge Hastanesi gibi çalışıyor

advertisement
27 Ağustos 2013 Salı
Safya 9
Tansiyon hastaları yaz geceleri dikkatli olmalı
Aşırı sıcak ve yüksek nem miktarının bir araya
gelmesiyle sağlık açısından önemli riskler oluşturan yaz akşamlarının, tansiyon rahatsızlığı bulunanlar için tehlike arz ettiği bildirildi.
Özellikle hipertansiyon hastalarının yaz sıcaklarından kendilerini koruması gerektiğinin altını çizen
uzmanlar, “Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı,
kan basıncını da arttırabilen bir faktördür. Bu
nedenle sıvı kaybına bağlı olarak yatkınlığı olan
kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut
yüksek tansiyon daha da yükselebilir. Aşırı sıcak
havalarda hipertansiyon hastalarının gündüz tansiyonlarının düşük seyrettiği gözlemlenmiştir. Bu kişilerin özellikle 65 yaş ve üzerinde olanlarında sıcak
havalarda gece tansiyonlarında artış olmaktadır. Bu
nedenle sıcak havalarda tansiyon ilaçlarının kullanımına ara vermemek, kişinin tansiyonunu ideal aralık arasında tutmaya yarayan ilaç tedavisine aynı
şekilde devam etmek gerekir” diyor.
Aşırı sıcak havaların vücudu olumsuz yönde
etkilediğinin de altını çizen uzmanlar şu uyarılarda
bulundu:“Sıcak havanın insan sağlığı üzerine en
tehlikeli etkisi vücutta sıvı kaybına yol açmasıdır.
Dehidratasyon olarak adlandırdığımız bu sıvı kaybı
da beyin, böbrek ve kalp dokularının çalışması için
gerekli olan sodyum ve potasyum tuzları gibi
vücudumuzda belirli oranlarda bulunmaları yaşamsal önem taşıyan minerallerin dengesini bozmaktadır. Sıvı kaybı ve mineral dengesindeki bozulma;
kişi uyumadığı halde ve çaba göstermesine rağmen çevresinde olanları tam fark edememe durumu, yorgunluk, huzursuzluk, hızlı soluk alıp verme,
kalp hızında artma ve dolayısıyla çarpıntıya neden
olabilir.” (iha)
Akrep ve yılan sokmalarına karşı uyarı
Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Nail
Ündağ, son günlerde havaların mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşları akrep ve yılan sokmalarına karşı
tedbirli olmaları için uyardı.
Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Nail
Ündağ, yılan ve akrep sokmaları sonrası sokulan
bölgede emme, kesme ve turnike yapmanın hasta
için ve kanı emen kişi için çok tehlikeli uygulamalar
olduğunu belirterek vatandaşları bilgilendirdi. Dr.
Nail Ündağ, akrep ve yılan sokmalarında kesme
olayında zehri sokulan bölgede dağıtması, kanı
emme uygulamasında kanı emen kişi için tehlikeli
olduğunu ve sokulan bölgede
turnike uygulanmasının ise,
kangrene yol açabileceğini
sözlerine ekledi.
Kırsalda, dağlık bölgelerde,
tarla ve bahçelerde sık olarak
karşılanan akrep ve yılan sokmalarına karşı vatandaşları
uyarmak istediklerini belirten
Dr. Ündağ, "Vatandaşlarımız
yılan ve akrep sokmalarında
turnike yapma uygulamasında
sıkı bağlama şeklinde hastanemize gelmekteler. Biz hastalarımızın bu konuda
daha duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle kesme,
emme, turnike gibi uygulamalar yapmamalıdırlar.
Akrep sokmalarında özellikle buz koyulması uygun
olur. Yılan sokmaları sonrasında ise sokulan bölgeyi
kesip emme şeklinde ya da çok sıkı bir şekilde turnike yapıp o bölgeyi kangrene götürecek şekilde
hastanemize gelen hastalarımız oluyor. Yılan ve
akrep sokmaları karşısında hastalarımız hiç vakit
kaybetmeden en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar” dedi. (iha)
ADH Bölge Hastanesi gibi çalışıyor
A
ydın Devlet Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği, kamu
hastaneleri içerisinde ilkleri gerçekleştirerek bölge
hastanesi gibi çalışmaya
devam ediyor. Sağlık
Bakanlığı’nın 2010 yılında
Ulusal Kalp Damar Cerrahi
Projesi'ne aday olan Aydın
Devlet Hastanesi’nde 31
ZAFER ALKAYA
Ocak 2013 tarihinde Kateter
Laboratuvarı'nın hizmete girmesiyle, kalp hastalıklarını
önlemede Aydın Devlet
Hastanesi ilkleri gerçekleştiriyor.
Tam teşekküllü olarak hiztanısında kullanılır. Çarpıntıların
met vermeye devam eden
araştırılmasında, bayılmaların
bölümde Koroner Angiografi,
araştırılmasında veya diğer
Kalp Deliği (ASD), pulmoner
İBRAHİM KOCAOĞLU kalp incelemelerinde tespit
darlık, renal arter darlık gibi
edilen bir takım bozuklukların
birçok soruna çözüm bulunuaraştırılmasında, bu işlemin
yor. Yapılan tedavilerle ilgili
yapılmasına gereksinim duyulaaçıklamalarda bulunan Aydın
bilir” diye konuştu.
Devlet Hastanesi Kardiyoloji
1800 ANJİYO YAPILDI
Kliniği Uzm. Dr. İbrahim
Aydın Devlet Hastanesi
Kocaoğlu, il genelinde yatak
Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya
doluluğu açısından üst seviye
da, 2013’te hizmete giren
olan kliniğin gün geçtikçe kalibölüm sayesinde kardiyoloji
teli ve başarılı hizmetleri sayeproblemli hastaların daha önce
sinde angio sayısının artmakta
NİYAZİ KOCAKAPLAN başka illere gitmek zorunda kalolduğunu söyledi. Angioların
dığını dile getirdi. Merkezin kurulmasıçoğunun komplikasyonun minimum
nın ardından tüm kardiyolojik sorunların
olduğu için el bileğinden yapıldığını
Aydın Devlet Hastanesi’nde çözülmekaydeden Kocaoğlu, “Hastalar bu
ye başlandığını ifade eden Aklaya, “6
sayede aynı gün taburcu olmaktadır.
Bununla birlikte kalıcı kalp pili, şoklama aylık süreçte bin 800 hasta anjiyo
yapıldı. Bunlardan 900’üne stent takılcihazı, böbrek damarını stentleme ve
kalp deliği kapatma işleme (ASD, PFO) dı. Bunlardan 400 tanesi akut vakalar.
Akut vakalarda rahatsızlık geçiren kısa
gibi işlemleri de yapılmıştır” dedi.
süre içerisinde bir merkeze ulaşabilirse
Aydın'da ilk defa ritm bozukluğu,
çarpıntı nedenleri araştıran elektrofizyo- hasta tıkanan damar hemen açılarak
hastanın sağlık kalitesi artırılmış olur.
lojik çalışma ve tedavisi sağlayan
Bu yüzden burası bakanlığın da desteablasyon (yakma) işlemlerinin de gerğiyle şu anda Aydın bölgesi için bir
çekleştirildiğini dile getiren Kocaoğlu
“Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) denilen umut kaynağı olmuştur” şeklinde
konuştu.
tanısal bir incelenmenin İngilizce kısalHastanede artık sadece üniversite
tılmış halidir. Genellikle üniversite hashastanesinde bulunan elektrofizyolojik
tanelerinde yapılan bu inceleme kalbin
çalışmaların da başlandığına dikkati
ritm ve iletim sisteminin hastalıklarının
çeken Alkaya, şu ana kadar yapılan
tüm müdahalelerde herhangi bir sorun
yaşamadıklarının altını çizdi. Bölge ve
çevre hastaları için ümit merkezi haline
gelme hedefi taşıdıklarını da sözlerine
ekleyen Alkaya, şunları söyledi:
“Gerektiğinde de yurt dışından hasta
kabul eder hale gelmek istiyoruz.
Temel hedefimiz Güney Ege bölgesinde referans hastane olarak en iyi hizmeti vermek ve hastalarımızın sağlığına
kavuşmasını sağlamak birinci görevimizdir. Artık hastanemiz 7 gün 24 saat
Aydın ve çevre illerden gelen kalp krizi
ile gelen hastalara ekibimizle gerekli
tüm vakalara müdahale etmektedir.”
“MUTLULUK DUYUYORUZ”
Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılında
Ulusal Kalp Damar Cerrahi Projesi
kapsamında Aydın Devlet Hastanesi’nin aday olmasından itibaren gerekli
tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini
söyleyen Aydın Devlet Hastane Yöneticisi Niyazi Kocakaplan ise, “31
Ocak 2013 tarihinde kateter laboratuarının hizmete girmesiyle kalp hastalıklarını önlemede Aydın Devlet Hastanesi
Kardiyoloji Bölümümüzü tam teşekküllü olarak hizmete açtık. Yapılan tüm
müdahalelerde herhangi bir soruna da
rastlamadık. Böyle bir hizmeti hastalarımıza vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. (iha)
Aydınlı tabiplerden hekimevi talebi
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.
Eralp Atay, İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen Yimpaş binası için hazırlanacak
projede ‘Hekimevi’ne de yer verilmesi
gerektiğini belirtti.
Aydın’da yıllardır atıl durumda bekleyen Yimpaş binasının, İl Sağlık
Müdürlüğü’ne devredilmesinin olumlu
bir gelişme olduğunu belirten Aydın
Tabip Odası Başkanı Dr. Eralp Atay,
“Aydın’da yıllardır atıl durumda bekleyen Yimpaş Holding'e ait inşaatı yarım
kalmış binanın, İl Sağlık Müdürlüğü'ne
devredilmiş olması Aydın’ımız ve biz
sağlıkçılar açısından çok güzel bir
gelişme. Büyük kapasiteye sahip olan
bu binaya Aydın Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi’nin taşınmasının gündemde
konusunda bir kampanya başolduğu konuşuluyor. Diş
latması halinde her türlü desHastanesi'nin mevcut durumteği vermeye hazır olduğuda bir bina ihtiyacı varsa,
muzu ilettim. Türkiye’de
elbette ki böyle yeni bir yere
böyle örnek bir hekimevi
taşınması düşünülebilir.
Adana’da var. Ankara’daki
Ancak yıllardır dile getirdiğihekimevinin durumu hiç de
miz Aydın’ın bir hekimevi
hoş değil. Aydın’da da
sorunu var. Yimpaş binasıböyle bir hekim evinin
nın konumu ve kapasitesi
Eralp Atay
olması, misafirhane yapılmagöz önüne alındığında ‘Aydın
sı güzel bir kazanım olur.
Hekimevi’ projesinin de bu yapı
Aydın’da sağlık alanında eğitimler
içerisinde hayata geçirilebileceğini
ve konferanslar veriliyor. Öğretmenler
düşünüyoruz” dedi.
ve diğer bazı meslek kuruluşları gibi
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Hüsnü
hekimlerin de çeşitli etkinlikler ve konfeTprpancı ile karşılaştıkları bir toplantıda
ranslarda bir araya gelebileceği bir
konudan söz ettiklerini anımsatan Dr.
hekimevinin olması Aydın için büyük
Eralp Atay, “Ben kendilerine Aydın
kazanım olur” diye konuştu. (iha)
Sağlık Müdürlüğü'nün ‘Aydın Hekimevi’
Download