TÜBİTAK – TÜSSİDE / Kurumsal Sistem Çözümleri 1 EĞİTİM İÇERİK

advertisement
TÜBİTAK – TÜSSİDE / Kurumsal Sistem Çözümleri
EĞİTİM İÇERİK DÖKÜMANI
GENEL EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM ADI
Veri Analizi
EĞİTİM KODU
KSC - 102
3 Gün / 30 Kasım – 2 Aralık 2014
EĞİTİM SÜRESİ ve TARİHİ
30 Kasım 2014 saat 18:00’de başlayacaktır.
2 Aralık 2014 saat 16:30’da bitecektir.
TÜBİTAK – TÜSSİDE Gebze/Kocaeli
EĞİTİM YERİ
http://tusside.tubitak.gov.tr/?q=tr/icerik/Ulasim
Ekonomi, finans, sağlık, psikoloji gibi pek çok alanda
KATILIMCI PROFİLİ
İstatistiksel rapor yazanlar, Yüksek Lisans veya Doktora
Tezi yapanlar, Akademik çalışma yürütenler, Araştırma
sektöründe çalışanlar, Anket geliştirip veri analizi yapanlar
TESİS İMKÂNLARI
Konaklama, Yemek ve İkramlar
KONAKLAMALI 700 TL + KDV (katılımcı başına)
EĞİTİM ÜCRETİ
KONAKLAMASIZ 550 TL + KDV (katılımcı başına)
Eğitim İçeriği
Data Nedir?

Veri Türleri ve Modellem

Araştırma Dizayn Edilmesi

Çıkarımsal İstatistik

Uygulama
Olasılık ve Dağılımlar

Olasılığın Tanımı

Normal Dağılım

Binom Dağılım

Poisson Dağılımı

Uygulama
1
TÜBİTAK – TÜSSİDE / Kurumsal Sistem Çözümleri
Çıkarımın Temelleri

Tahminlerde Çeşitlilik ve Merkezi Limit Teoremi

Güven Aralığı

Uygulama
Sayısal Değişkenler için Çıkarım

İki Ortalamanın Karşılaştırılması

T-Testi

ANOVA

Uygulama
Kategorik Değişkenler için Çıkarım

Tek Oran

İki Oranı Kıyaslama

Oranlar için Çıkarım

Chi-Square

Uygulama
Korelasyon ve Lineer Regresyon

İki Sayısal Değişken Arasındaki İlişki - Korelasyon

Lineer Regresyon ve Varsayımları

Lineer Regresyonda Aykırı Değerler

Lineer Regresyon İle Model Kurulması

Uygulama
Çoklu Lineer Regresyon

Çoklu Tahmin Yöntemi ile Regresyon

Çoklu Lineer Regresyon Varsayımları

Model Seçimi

Model Kontrolü

Uygulama
AÇIKLAMALAR
Eğitim Sonunda Katılımcılara;

Data işleme ve alt küme oluşturma konusunda temel becerilerin kazandırılması,

Olasılık ve dağılımların temel prensipleri

İstatistiksel çıkarım için genel durum içerisinde “Populasyon Ortalamasını”n tahminlemesi ile
ilgili temel bilgilerin kazandırılması,

Bir veya iki örneklem ortalamasının Normal Dağılım ve t testlerinin kullanılarak çıkarımının
2
TÜBİTAK – TÜSSİDE / Kurumsal Sistem Çözümleri
yapılması ile ilgili becerilerin kazandırılması,

ikiden fazla ortalamanın ANOVA kullanılarak kıyaslanması becerisinin kazandırılması

Normal Dağılım ve Ki-Kare dağılımının kullanılarak, oranlar için çıkarım yapma becerisinin
kazandırılması

Korelasyon ve basit regresyonun temel prensiplerinin aktarılması,

Çoklu değişken ile regresyonun temel prensiplerinin anlaşılmasının sağlanması
hedeflenmektedir.
Ayrıca,

Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.

Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.
3
Download