istanbul medipol üniversitesi işitme cihazları ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞİTME CİHAZLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ODY214265 İŞİTME CİHAZLARI
Ders Saati
2+2
Bölüm/Program
Odyometri, Odyometri (İ.Ö)
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Uzman Odyolog Gül Sayar
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı 13:30-15:30
Dersin Amacı
Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli
diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. İşitsel rehabilitasyon hakkında temel bilgileri araştırabilir
1.1 Sözel iletişim bozukluklarını tanımlayabilir ve tartışır
1.2 İşitsel rehabilitasyon sürecini tanımlayabilir ve değerlendirir
1.3 Koklear patolojiye bağlı işitsel patolojileri tanımlar ve değerlendirir
2 Farklı işitme kayıpları çeşitlerini özetleyebilir
2.1 Koklear disfonksiyonu değerlendirir
2.2 İşitme kayıpları türleri ve derecelerini tanımlar ve tartışır
2.3 İşitme kaybının durumu hakkında raporlama yapar
3. İşitme cihazları ve temel özellikleri hakkında temel bilgileri araştırabilir
3.1 Uygun işitme cihazı seçimi yapar
3.2 İşitme cihazı kalıbı hazırlama yapar
3.3 Farklı işitme cihazı çeşitlerinin uygulamasını yapar
3.4 Farklı işitme cihazı çeşitlerinin fittingini yapar
Genel Yeterlilikler
Ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik, yeni beceriler edinmeye yatkınlık
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1) Sözel iletişim bozuklukları ve rehabilitasyon
2) İşitsel rehabilitasyon programları ve temel aşamaları
3) Koklear patolojilerin işitme ve iletişim üzerine etkileri
4) İşitme kayıplı hastanın değerlendirilmesi
5) İşitme cihazıyla rehabilite edilebilen ve edilemeyen işitme kayıpları
6) Basic elements of the hearing aids
7) Hearing aids types and usage for different types of hearing losses
8) Basic properties of personal hearing aids specifications and differences
9) Methods for choosing a hearing aid (Real-Ear Methods)
10)Selection and validation of hearing aids
11) Evaluation and preparation of the correct ear molds
12) Personal fitting of hearing aids
13) CROS, BICROS and other unconventional hearing aids
14) General assessment
Öğretim ve
Teknikleri
Derslere ve derslerdeki tartışmalara katılmak, olgu sunumu, seminer ve derleme ödevi hazırlamak
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir.
Ders Notu Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014.
2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 1 ve 2, 2013.
4) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009
3) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008.
Kaynaklar Önerilen 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M.
Informa Health Care,2003
Kaynaklar Furman,
6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004.
7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
2009.
Download