Campylobacter

advertisement
Campylobacter, Helicobacter ve Spirillum spiral şeklinde kıvrık,
hareketli Gram negatif, mikroaerofil bakterilerdir.
Campylobacter
 Campylobacter jejuni bu grubun en bilinen temsilcisidir ve enterit
etkenidir.
 E. Coli entero toksinine benzer sıcaklığa dirençli entero toksin oluşturur.
Campylobacter
Campylobacter
 Enfeksiyon kaynakları hasta
hayvanlardır. İnsandan insana
bulaşma söz konusudur.
 Tanı etkenin selektif besiyerleri
ile dışkıdan izolasyonu ile
mCCDA besiyerinde
Campylobacter jejuni
gerçekleştirilir.
Campylobacter jejuni
 Campylobacter fetus
endokardit, menenjit,
peritonit, artrit, kolesistit,
salpinjit direnci düşük
hastalarda sepsis
Campylobacter jejuni (X1000)
Campylobacter fetus
etkenidir.
Helicobacter pylori
 Helicobacter pylori’nin gastrit tip
B ve peptik ülser patojenisinde rol
oynadığı saptanmıştır.
Helicobacter pylori ( 10,000-x)
Helicobacter pylori
(x16,000)
Helicobacter pylori enfeksiyonlarının
yaşlara göre dağılımı
Helicobakter pylori (X 1000)
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori (SEM x3907)
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
 Güçlü üreaz etkinliği ile Camphlobacter cinsinden ayrılır.
Tanı mide biyopsi örneklerinden bakteri izolasyonu ile olmaktadır.
Helicobacter pylori pyloroz
Helicobacter pylori ülseri
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
Gümüş boyama
Hematoksilin ve
eosinle boyanmış
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
Gümüş boyama (x1000)
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
Spirillum
Spirillium (100x)
Spirillum minus
Spirillum minus özellikle Japonya’da rastlanan ve Sodoku olarak
adlandırılan fare ısırığı hastalığı etkenidir. Sıçan fare sincap ve
kemirici ev hayvanları ısırığı ile bulaşır. Kan ve yaradan alınan
muayene maddesinin izolasyonu ile tanı yapılmaktadır. Tedavi için
Penisilin G kullanılır.
Download