elektrik devreleri laboratuvarı deney föyü 3

advertisement
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK DEVRELERİ
LABORATUVARI
DENEY FÖYÜ 3
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Föyü
LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.
Laboratuvara öğretim elemanı gelmeden girilmemelidir.
Laboratuvara ait cihazlar, öğretim elemanının izni olmadan kullanılmamalıdır.
Laboratuvar sorumlusu araştırma görevlilerinin bilgi ve denetimleri dışında herhangi bir
nedenle hasar verdiğiniz tüm araç gerecin onarım ya da yerine konma bedeli tarafınızdan
karşılanacaktır.
Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, başka grupların
çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek, malzeme değiştirmek ve
laboratuvarda dolaşmak yasaktır.
Deneyler esnasında birbirinize soru sormanız veya yardım etmeye çalışmanız laboratuvar
düzenini bozmanın yanısıra sizlerin de zaman kaybetmesine neden oluyor. Birbirinize soru
sormak yerine lütfen asistan hocalarınıza soru sorun.
Soru sormadan önce aşağıdaki adımları takip edin. Örneğin;
1. Devrenizde bir temassızlık veya kopukluk var mı?
2. Tüm fişler takılı mı? İlgili cihazın kalibrasyonu yapılmış mı?
3. Ölçüm yapamıyorsanız multimetrenizin veya osiloskobunuzun probları doğru yerde
mi?
4. Devrenizi kurarken doğru devre elemanlarını kullandınız mı?
Ders bitiminde kullanılan araç gereci düzenli şekilde bırakarak laboratuvardan ayrılınız.
Laboratuvarı terk ederken arkanızda boş şişe, kâğıt, deney atığı vb. gibi çöpler bırakmayın
ve çalışma alanınızı bir sonraki kullanım için temiz ve düzenli bırakınız.
LÜTFEN LABORATUVAR KAZALARINA KARŞI DİKKATLİ VE
TEDBİRLİ OLUNUZ!
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Föyü
İçindekiler
KIRCHOFF KANUNU ................................................................................................................................. 2
1.
Deneyin Amacı ............................................................................................................................. 2
2.
Deneyle İlgili Genel Bilgi .............................................................................................................. 2
Kirchhoff'un akım yasası .................................................................................................................. 2
Kirchhoff'un gerilim yasası .............................................................................................................. 3
3.
Deneyde Kurulacak Devreler ....................................................................................................... 4
a.
Multimetre Yardımıyla Gerilim ve Direnç Ölçümü .................................................................. 4
b.
Teorik olarak Gerilim ve akımların bulunması ......................................................................... 4
KIRCHOFF KANUNU
1. Deneyin Amacı
Kirchoff kanunlarının pratikte kullanımının öğrenilmesi
2. Deneyle İlgili Genel Bilgi
Kirchhoff yasaları karmaşık devrelerin analizinde kullanılan, elektrik yükünün ve enerjisinin
korunumuna dayalı, ilk kez 1845 yılında Gustav Kirchhoff (Kirhhof okunur) tarafından tanımlanan
iki eşitliktir.
Kirchhoff'un akım yasası
Bu yasa aynı zamanda birinci yasa ve düğüm yasası olarak da adlandırılır. Bu yasaya göre
herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, çıkan akımların toplamına eşittir.
Düğüm noktasına giren akımları, i2ve i3, düğüm noktasından çıkan akımlar i1 ve i4. Buna göre i1 + i4 =i2 + i3
Daha teknik anlamda Kirchhoff akım yasası, Ampere
yasasının birleştirilmesiyle şu şekilde elde edilir:
yasasının diverjansı ve Gauss
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Föyü
Bu yasa, yük korunumunun ifadesidir. Herhangi bir noktaya ne kadar akım girerse, o kadar da
terk etmek zorundadır.
Kirchhoff'un gerilim yasası
Kapalı bir göz (çevre, loop, ilmek) içerisindeki toplam gerilim düşümü sıfırdır. Ya da kapalı bir
çevrede harcanan gerilimlerin toplamı, sağlanan gerilimlerin toplamına eşittir.
İlmekteki tüm potansiyel farkların toplamı sıfırdır. v1 + v2 + v3 - v4 = 0
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Föyü
AD SOYAD
NUMARA
İMZA
3. Deneyde Kurulacak Devreler
a. Multimetre Yardımıyla Gerilim ve Direnç Ölçümü
Asistanınızdan alacağınız dirençler ile şekildeki devreyi kurunuz. Multimetre yardımıyla
dirençlerin değerlerini ve üstündeki gerelimleri ölçünüz. Kurduğunuz devrenin fotoğrafını, direnç renk
değerleri okunabilecek şekilde ve grup arkadaşlarınızın adı, soyadı ve numarası bulununan kağıt da
fotoğrafta olacak şekilde çekiniz ve [email protected] mail adresine konu başlığı
“ELE_LAB_3_1” olacak şekilde gönderiniz.
Ölçülecek Direnç Ölçüm Sonucu ve Birimi
R1
R2
R3
Ölçülecek Gerilim Ölçüm Sonucu ve Birimi
VR1
VR2
VR3
b. Teorik olarak Gerilim ve akımların bulunması
Kurduğunuz devrede, aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız. Her adımı detaylıca
gösteriniz.
Ölçülecek Değer Ölçüm Sonucu ve Birimi
VR1
VR2
VR3
I1
4
Download