Seri bağlı devre de kirchhoff yasalarının uygulanması. Paralel bağlı

advertisement
BAĞIMLI KAYNAKLAR-1
(Dependent sources)
• Baklava dilimi şekli ile gösterilirler
– Bağımlı akım kaynağı ise içinde akım referansı gösterilir
– Bağımlı gerilim kaynağı ise gerilim refensı gösterilir.
• Gerilimle kontrol edilen gerilim kaynağı
– Akımını bağlandığı devre belirler
• Gerilimle kontrol edilen akım kaynağı
– Gerilimini bağlandığı devre belirler
• Akımla kontrol edilen gerilim kaynağı
– Akımını bağlandığı devre belirler
• Akımla kontrol edilen akım kaynağı
– Gerilimini bağlandığı devre belirler
Ekim 2009
Ertuğrul Eriş
5
BAĞIMLI KAYNAKLAR-2
Akımla kontrol edilen akım
kaynağı
Gerilimle kontrol edilen
akım kaynağı
is = αvx
is = βix
Akımla kontrol edilen
gerilim kaynağı
Gerilimle kontrol edilen
gerilim kaynağı
vs = μvx
+
vs = ρix
-
-
Ekim 2009
+
Ertuğrul Eriş
6
Bağımlı kaynak için örnek devre
KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ-1
EŞDEĞERLİK:
a-b uçları arasına, gerilim kaynağı
ve ona seri bağlı direnç veya
akım kaynağı ve ona paralel bağlı
direnç bağlansa, a-b uçlarının
sağındaki
devrede
hiçbir
değişiklik olmaz.
Is=Vs/R Vs=RIs
Vs=RIs
Is=Vs/R
KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ-2
R
+
Vs
+
+
Vab
I = V/R
RL
Vab
R
RL
Is=Vs/R
b
b
a
+
Is
R
R
+
Vab
a
+
RL
V =R I
Vab
Vs=RIs
b
b
RL
KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ ÖRNEK
KİRCHHOFF YASALARI
Akım Yasası
I2
Yük korunumunun bir ifadesidir. Herhangi bir noktada
yük birikmesi olmayacağından devredeki verilen bir
I1
O
noktaya ne kadar akım girerse o kadar akım bu noktayı
terk etmek zorundadır.
Akım yasası; Herhangi bir düğüm noktasına (O) gelen
I3
akımların toplamı bu düğüm noktasını terk eden akımların
toplamına eşit olmalıdır.Bir başka değişle düğüm
noktasına giren ve çıkan akımların toplamı sıfır olmalıdır.
Şekil 1. Düğüm noktasına Buna göre düğüm noktasına giren akımlar pozitif işaretli
(yani ‘’O’’) giren ve çıkan çıkan akımlar negatif işaretli alınmalıdır.
akımlar.
I1 -I2 -I3 =0
I
i
igiren
  I j çııka
j
Gerilim yasası
Gerilim yasası; Kapalı bir elektrik devresinde, seçilen kapalı bir halka (çevrim)
üzerindeki  elektromotor kuvvetlerin (emk) toplamı, bu çevrim üzerindeki her
bir devre elemanının üzerine düşen gerilimlerin (V=IR) toplamına eşittir
(Eşitlik 1). Hesaplamalarda emk ‘nin yönü çevrim yönündeyse pozitif , tersi
yönündeyse negatif değeri alınmalıdır. Gerilim düşmesinin olduğu devre
elemanları üzerinden geçen akımın yönü çevrim yönündeyse pozitif, değilse
negatif alınmalıdır.
(1)
Şekil 2. Paralel ve seri bağlı devre elemanlarına kirchhoff yasalarının uygulanması.
SERİ BAĞLI DİRENÇ DEVRESİ
Seri bağlı devre de kirchhoff yasalarının
uygulanması.
Şekil 3. Seri bağlı devre.
PARALEL BAĞLI DİRENÇ DEVRESİ
Paralel bağlı devre de kirchhoff yasalarının
uygulanması.
Şekil 4. Paralel bağlı devre.
KAYNAKLAR
• Elektrik Devrelerine Giriş, Ertuğrul Eriş
• Mesleki Terminoloji, Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN
Download