Slayt 1

advertisement
Bölüm 2: KİRCHHOFF YASALARI
ZKÜ Fen-Ed. Fak.
Fizik Bölümü
GENEL BİLGİLER
•
Kirchhoff yasalarının doğruluğunu deneysel sonuçlarla karşılaştırmak
•
Dirençler ile paralel ve seri bağlı devreler oluşturarak karmaşık devre
sistemlerini kurmak.
Akım Yasası
I2
Yük korunumunun bir ifadesidir. Herhangi bir noktada
yük birikmesi olmayacağından devredeki verilen bir
I1
O
noktaya ne kadar akım girerse o kadar akım bu noktayı
terk etmek zorundadır.
Akım yasası; Herhangi bir düğüm noktasına (O) gelen
I3
akımların toplamı bu düğüm noktasını terk eden akımların
toplamına eşit olmalıdır.Bir başka değişle düğüm
noktasına giren ve çıkan akımların toplamı sıfır olmalıdır.
Şekil 1. Düğüm noktasına Buna göre düğüm noktasına giren akımlar pozitif işaretli
(yani ‘’O’’) giren ve çıkan çıkan akımlar negatif işaretli alınmalıdır.
akımlar.
I1 -I2 -I3 =0
I
i
igiren
  I j çııka
j
Gerilim yasası
Gerilim yasası; Kapalı bir elektrik devresinde, seçilen kapalı bir halka (çevrim)
üzerindeki  elektromotor kuvvetlerin (emk) toplamı, bu çevrim üzerindeki her
bir devre elemanının üzerine düşen gerilimlerin (V=IR) toplamına eşittir
(Eşitlik 1). Hesaplamalarda emk ‘nin yönü çevrim yönündeyse pozitif , tersi
yönündeyse negatif değeri alınmalıdır. Gerilim düşmesinin olduğu devre
elemanları üzerinden geçen akımın yönü çevrim yönündeyse pozitif, değilse
negatif alınmalıdır.
(1)
Şekil 2. Paralel ve seri bağlı devre elemanlarına kirchhoff yasalarının uygulanması.
SERİ BAĞLI DİRENÇ DEVRESİ
Seri bağlı devre de kirchhoff yasalarının
uygulanması.
Şekil 3. Seri bağlı devre.
PARALEL BAĞLI DİRENÇ DEVRESİ
Paralel bağlı devre de kirchhoff yasalarının
uygulanması.
Şekil 4. Paralel bağlı devre.
ÖRNEK DEVRELER İÇİN KİRCHHOFF YASALARININ UYGULANMASI
İki seri direnç ile bunlara paralel bağlı direnç devresi
İki paralel direnç ile bunlara seri bağlı direnç devresi
Download