2009 BÜTÇE ÇALIŞMASI 2008 yılı bütçesi ve

advertisement
2009 BÜTÇE ÇALIŞMASI
2008 yılı bütçesi ve gerçekleşmeleri karşılaştırmalı tablo ve gerekçeleri
açıklanan sapmalar göz önüne alınarak ve ekonomik konjöktöre bakılarak,
2009 yılı bütçesini hazırladık.
1- Yakıt(doğalgaz) ve elektrik birim fiyatlarındaki 2008 yılında meydana
gelen %60-70 lere varan fiyat artışları ve mart 2009 yerel seçimleri
göz önüne alındığında bu iki kaleme yeniden yüksek bir zam
geleceğini düşünmediğimizden, ekli grafiklerde de görüleceği gibi, %5
zam yapılabileceğini varsaydık.
2- Su birim fiyatlarına da 2009’da %12 zam geleceğini varsaydık.
3- Site bakım onarım ve beklenmeyen giderleri 2008 bütçesine göre
%16,9 artış öngördük. Bu artış 2008 gerçekleşen giderin %5,7
eksiltilmesi demektedir.
4- İşletme malzemesi giderleri de 2008 bütçesine göre %10 luk bir artış
yapıldı. Gerçekleşen giderin %15,9 noksanına tekabül etmektedir.
5- Servis şirketleri giderlerine de, gerçekleşmeler üzerinden, ortalama
%10 zam öngördük, ancak fazla mesailerdeki ve diğer giderlerdeki
bütçe sapmalarını düştüğümüz zaman ortalama zam %8,4 olmaktadır.
6- Denetim genel gider ve bahçe giderleri ise ortalama %10 zam
öngörülerek bütçe hazırlanmıştır.
2009 yılı bütçe taslağı, elektrik ve doğalgazdaki yüksek artışlara
rağmen ortalama olarak, bütçeden %17,1 ve gerçekleşenden %14,1
zam yapılarak bağlanabilmiştir.
Değerli Site Sakinlerinin takdirine arz ederiz.
Saygılarımızla.
ALKENT SİTE MÜDÜRLÜĞÜ
Download