Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa Milletvekili Öz, Soma’da Şirketin “Felaket”
savunmasını Meclis gündemine taşıdı.
Tarih : 01.07.2014
Manisa Milletvekili Sakine Öz, Soma maden faciasının ardından ailelerin başlattığı hak
arayışı karşısında, şirket avukatlarının yaptığı savunmayla bir kez daha ortaya çıkan
büyük bir işçi güvenliği açığını Meclis’e taşıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e yönelttiği soru önergesiyle, şirketin
“fahiş” bulduğu tazminat taleplerinin ardında, “zorunlu iş kazası sigortası”nın
işletmelere mecburi tutulmamasının yattığını belirten Milletvekili Öz, Bakan Çelik’e
tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında, zorunlu iş kazası sigortası mecburiyeti
getirilmesini, iş kazalarında kaza ve işçi ölümü başına belirlenen sigorta ödeme
sınırlarının arttırılmasını önerdi. Bu yolla, işletmelerin iş ve işçi güvenliğine, çalışma
ortamına, denetimlere daha fazla önem verebileceklerini savunan Manisa Milletvekili Öz,
işçinin sigortasından kesilen her kuruşun, esirgenen her yatırımın, kazaya davetiye
çıkardığını vurguladı.
Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesi ile ilgili
açıklaması şöyle:
“Soma’da yaşadığımız faciası sonrasında davalar açılmaya başlandı. Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. avukatları ise, yazılı beyanlarıyla, yaşamını yitiren madencimiz İsmail
Değirmen’in iki çocuğu ve eşi Gamze Değirmen için toplam 393 bin TL tazminat
istemiyle açılan davada, ‘manevi tazminat isteminin fahiş olduğunu, yangının çıkış
nedeninin belli olmadığını, kazanın öngörülemez ve suikast sonucu olma ihtimalinin
bulunduğunu iddia ediyorlar. Aynı şirket, iş güvenliği eğitimlerini tam ve eksiksiz
verdiğini, şirkete ait bir kusur olmadığını savunuyor.
Ayrıca, davalı şirketin avukatları “Davacı tarafın sadece manevi tazminat olarak 450 bin
TL talep etmesi, ‘felaketi özlenir hale getirebilecek’ niteliktedir” ifadesini “Yargıtayın
yerleşik deyiminden hareketle” kullandıklarını belirtiyor.
Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında, sorunlara kalıcı çözüm bulmak için somut
adımlar atılmayı beklerken yaşanan bu olay, iş kazalarına ilişkin “zorunlu kaza
sigortalılığı” eksiğini de tartışmaya açmıştır.
İş kollarında kaza sigortası zorunlu ve yüksek limitli olmalı
“Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” iş kollarında yaşanan iş kazaları sonucunda hükmolunan
tazminat bedelleri, işverenleri yeterli iş ve işçi güvenliği önlemlerini almamaya “teşvik
edici” nitelik taşımış, hatta bu tazminat tutarları işverenleri yeterli iş ve işçi güvenliğini
oluşturmamaya yönelten bir ortam hazırlamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
01.07.2014
2
Bu açıdan, Sigorta Hukuku ve İş Hukuku mevzuatındaki hükümler, işletmelerin
çalışanları için yapacakları “zorunlu iş kazası sigortası” tutarlarını, bu sigortaların alt ve
üst sınırlarını yeniden gündeme getirmiştir.
Sosyal Devlet İşçi İçin Göreve!
Bakan Faruk Çelik’e yönelttiğim sorularda, sosyal devleti işçi güvenliğini sağlamaya
çağırıyorum:
“2003-2014 yılları arasında, Türkiye genelinde ve Manisa özelinde, madenlerde
yaşanan iş kazalarının ardından açılan davalarda, davacıların manevi tazminat ve
destekten yoksun kalma tazminat istemleri ile hükmolunan tazminat bedelleri nelerdir?
Bakanlığınız, ilgili kurumlarla eşgüdümlü biçimde, Sigorta ve İş Hukuku kapsamında,
tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında iş kazası sigortasını zorunlu hale getirecek bir
yasal düzenleme çalışması yapacak mıdır?
Bakanlığınız, ilgili kurumlarla eşgüdümlü biçimde, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” iş
kollarında, SGK sorumluluğunun yanında, sigorta priminin işveren tarafından işçi lehine
karşılanacağı “zorunlu iş kazası sigortası”nı hayata geçirecek ve işçi başına ödenecek
sigorta tazminat bedellerinin limitlerini arttıracak bir yasal düzenleme yapacak mıdır?”
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
01.07.2014
Download