EBB338 Çoklu Ortam Uygulamaları

advertisement
EBB338 Çoklu Ortam Uygulamaları
Program/Bölüm:
Bilgisayar
Eğitimi
Türü:
Zorunlu
Seviye:
Lisans
Yarıyıl:
6
Kredi:
3
ECTS kredisi (işyükü
bazında):
4
Teori:
2
Laboratuvar:
2
Ders saati (haftalık):
4
Uygulama saati
(Haftalık):
-
Staj çalışması:
-
Sınav saati:
2
Dersin verildiği dil:
Türkçe
Öğretim
üyesi/yardımcısı:
Amaç:
Bu modülün genel amacı öğrencilere; grafik, görüntü, ses, metin hazırlaması ve bu nesnelerin
hareketlendirilmesi, birleştirilmesi ve test etmesi ile ilgili temel yeterlilikleri kazandırmaktır.
Öğrenme sonuçları:
Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır:
1. Çoklu ortam uygulamalarını planlayabilir.
2. İlgili yazılımları kullanarak görüntü, grafik, ses elde edebilir.
3. İlgili yazılımları kullanarak görüntü, grafik ve ses nesnelerini istenilen formata
dönüştürebilir.
4. Görüntü, ses ve grafik birleştirme-bölme yapabilir.
5. Animasyon yazılımları kullanarak grafik, ve metin hareketlendirmesi yapabilir.
6. Hazırlanan grafik, görüntü, ses ve metin nesnelerini bir projede birleştirebilir.
İçerik:
Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır:
1. Çoklu ortam uygulamalarını planlama; sıraya koyma, analiz, tasarlama, öncelik belirleme.
2. Grafik, görüntü, ses yazılımları, yazılım türleri, yazılım seçimi, grafik kaynaştırma,
3.
4.
5.
6.
görüntü ve ses kaydetme.
Görüntü, grafik, ses formatları ve dönüştürme işlemleri.
Görüntü bölme, birleştirme, ses ekleme, efekt ekleme.
Grafik veya metin hareketlendirme, yazılım seçimi, efekt uygulanması.
Grafik, görüntü, ses ve metin nesnelerini birleştirme, bütünlük sağlama, renk uyumu, CD
ortamına aktarma ve etiket hazırlama.
Öğretme materyali:

Grafik, görüntü, ses işleme ve animasyon yazılımları.

Tarayıcı, Dijital Kamera/video kamera, Hoparlör, Mikrofon, Kulaklık, Bilgisayar
laboratuarı, DVD yazıcı, Projeksiyon cihazı ve perdesi, Etkileşimli yazı tahtası.
Kaynaklar:
1. Digital Multimedia, 2nd Edition, Nigel Chapman, Jenny Chapman, 2003.
2. Multimedia Applications (X.media.publishing), Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, Springer;
1 edition, 2004.
3. Animation Writing and Development, : From Script Development to Pitch (Focal Press
Visual Effects and Animation), Jean Ann Wright, 2005.
4. Çoklu Ortam Destekli Örnek Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması - "METU-Online"
5. METU-Online, IS514 Multimedia Lecture Notes, 1999.
Öğretme metotları:



Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi
Sınıf ile etkileşim
Projelerle ekip çalışması
Değerlendirme metotları:
Bir vize, bir proje, bir final
Download