Ana bilgisayar sistemleri

advertisement
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ÜNİTE 4
BİLGİSAYAR KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Bilgisayar girdi, işlem, çıktı, depolama ve kontrol
bileşenlerinin oluşturduğu sistemlerdir.
Bilgisayarın fiziksel kısımlarına donanım
denilmektedir.
 Bilgisayar donanımının evrimi bugünün
teknolojisinin temellerini atmıştır.
 İlk mekanik hesaplama aracını 1642’de Fransız
matemetikçi Blaise Pascal icat etmiştir.
 1674’de Gottfried Wilhelm Von Leibnitz Pascal’ın
makinesini geliştirmiş toplama ve çıkarma
işlemlerine ilave olarak çarpma ve bölme
işlemlerini de yapabilen bir makineye
dönüştürmüştür.

Endüstrileşmeye bağlı olarak, gelişen teknoloji
ile birlikte ilk delikli kart sistemini kullanan
dokuma tezgahı Jacquard tarafından icat
edilmiştir.
 19. yy’ da yaşayan İngiliz matematikçi Charles
Babbage bu icadı geliştirerek tüm matematiksel
işlemleri yapabilecek, hafızasında işlem
sonuçlarını saklayabilecek ve sayısal değerler
arasında mantıksal karşılaştırmalar yapabilecek
“analitik motor” ismini verdiği makineyi
geliştirmiştir.


İlk elektronik dijital bilgisayar ise ENIAC isimli
makinedir. Milisaniyenin 0,2 si oranında toplama
veya saniyede yaklaşık 5000 hesaplama
yapabilmekteydi. En önemli eksiği boyutlarıydı.
Yaklaşık 140 metrekaredir ve tek seferde bir
işlem yapabilmektedir.
ENIAC
ENIAC
ENIAC
ENIAC
1957’ de IBM saniyede 100.000 işlem yapabilen
bir bilgisayar yapmıştır. Mikrobilgisayar çağı ise
1975 yılında MITS adlı şirketin ALTAIR 8800’ ü
piyasaya sürmesiyle başlamıştır.
 1982’ de ise IBM PC doğmuş ve bir çok otorite bu
gelişmeyi dünyanın değişime girdiği bir
kilometre taşı olarak görmüştür.
 Türkiye’ de ise ilk bilgisayar karayolları
tarafından kullanılan IBM 650’dir.
 Bilgisayarların gelişimi beraberinde pek çok
teknolojik icadın ve yazılım teknolojilerinin
doğmasına imkan vermiştir.

BILGISAYARIN BILEŞENLERI
Girdi Birimleri: Bilgisayarlara veri girişi
yapmak için kullanılan unsurlardır. Klavye,
dokunmatik ekranlar, fare, optik tarayıcılar gibi
 İşlem Birimleri: Yazılım komutlarını yerine
getirmek için gerekli olan aritmetik ve mantık
işlemlerini yürüten elektronik devrelerdir. CPU
olarak da bilinir.

Çıktı Birimleri: Sistem tarafından üretilen
elektronik bilgiyi insanların anlayacağı biçime
dönüştüren unsurlardır. Video gösterim
birimleri, yazıcılar, ses çıktı birimleri birer çıktı
birimidir.
 Depolama Birimleri: İşlem için gerekli veri ve
yazılım komutlarını saklayan birimlerdir. RAM,
CD ROM hard disk, manyetik şeritler, flash
bellekler, harici diskler ve radyo frekans
belirleme aygıtları bunlardan bir kaçıdır.
 Kontrol Birimleri: Bu birim yazılım
komutlarını yorumlar ve diğer bileşenlerin
faaliyetlerini kontrol eder. Bu işlem CPU yani
merkezi işlem birimi tarafından yürütülür.

BILGISAYAR SISTEM TÜRLERI

Günümüz bilgisayarları çok çeşitli ebatlarda,
işlem kapasitelerinde ve amaçlar için
kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerini;
Mikro bilgisayarlar
 Orta Ölçekli Bilgisayarlar
 Ana bilgisayar sistemleri

Şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
 Mikrobilgisayarlar: hem ticari hem de kişisel
amaçlı olarak kullanılan küçük boyutlarda
üretilmiş bilgisayarlardır. PC olarak da bilinen
bu sistemlere masaüstü, dizüstü, tablet,
notebook, netbook ve avuç içi bilgisayarlar örnek
verilebilir.

Orta Ölçekli Bilgisayarlar: Daha çok örgütsel
düzeyde kullanılan ağ sunucuları ile bir çok ticari
uygulamanın yerine getirilmesini sağlayan işlem
kapasiteleri geniş bilgisayarlardır. Günümüzde
bu sistemler endüstriyel süreç kontrolünde ve
üretim birimlerinde kullanılan sunuculardan
oluşur. Bilgisayar destekli tasarım gibi grafiksel
uygulamalar için ve telekomünikasyon
uygulamaları için kullanılır.
ORTA ÖLÇEKLI BILGISAYARLAR

Ana bilgisayar sistemleri: Büyük hızlı ve
güçlü sistemlerdir. Büyük ve uluslar arası
bankalar, havayolları, petrol şirketleri, ve diğer
büyük şirketler bu sistemler sayesinde her gün
milyonlarca satış işlemi ve satış sorgusu
yapabilmektedir. Ayrıca bu sistemler sismik
araştırmalarda ve şirketlerin büyük istemcisunucuları olarak da kullanılmaktadır. Bunun
dışında hava tahmini, askeri amaçlı ve uzay
çalışmalarında kullanılır.
ANA BILGISAYAR SISTEMLERI
ANA BILGISAYAR SISTEMLERI
ANA BILGISAYAR SISTEMLERI
ANA BILGISAYAR SISTEMLERI
BILGISAYAR YAZILIMLARI

Yazılım: Yazılım, bilgisayarları ve çevre birimlerini
çalıştırmak ve kontrol etmek çeşitli amaçlar için
kullanılan komut dizisidir. Bilgisayar yazılımları;



Uygulama yazılımı(uç kullanıcılar için)
Sistem yazılımları(uzmanlar için)
Uygulama yazılımları : Genel ve özel olarak ikiye
ayrılır.
Genel amaçlı uygulama yazılımları: Web tarayıcıları,
ofis programları (word, excell, powerpoint, access, outlook
vs), diğer tüm yazılımlar.
 Özel amaçlı yazılımlar: İşletme- muhasebe, müşteri
ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal kaynak planlaması
(ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM),elektronik ticaret,
mühendislik, eğlence ve eğitim alanındaki yazılımlar
örnektir.

SCM YAZILIMI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
ERP YAZILIMI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
CRM YAZILIMI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
Sistem Yazılımları: Sistem yazılımı, bilgisayar
sistemini ve bilgi işlem faaliyetlerini yöneten ve
destekleyen programlardır. Sistem yönetim
programları ve sistem geliştirme programları
olarak ikiye ayrılır.
 Sistem Yönetim Programları: İşletim
sistemleri, ağ yönetim programları, veri tabanı
yönetim sistemleri, sunucu uygulamaları ve
güvenlik denetleyici programlar örnek verilebilir.
Unix, Linux, Microsoft Windows Mac OS X gibi
 Sistem geliştirme programları: Programlama
dilleri, bilgisayar destekli mühendislik
yazılımları vs. COBOL, BASIC, FORTRAN,
VISUAL BASIC, C++, JAVA gibi.

Bunların dışında HTML, XML, XBRL gibi web
dilleri de mevcuttur.
 HTML (Hypertext Markup Language): Hiper
metin anlamlandırma dili olarak ifade edilir.
Web sayfalarındaki dokümanları oluşturmada ve
diğer dokümanlar arasında bağlantı kurmada
kullanılan bir programdır.
 XML (Extensible Markup Language):
Genişletilebilir işaretleme dili şeklinde ifade
edilir. HTML gibi bir web sayfası tanımlama dili
değildir. Web içeriklerini tanımlamak için
kullanılır. Örneğin bir web sitesinde bulunan
ürün stok verisi marka, fiyat ve beden gibi
etiketlerle etiketlenir.

Verilerin bu şekilde etiketlenmesiyle bilgilerin
aranılmasına, sınıflandırılmasına ve analiz
edilmesine imkan tanımış olur.
 XBRL: (Extensible Business Reporting
Language): Verilerin yine elektronik ortamda
etiketlenmesi için kullanılır. XBRL işletmelere
başta finansal verileri olmak üzere tüm verilerin
dünya çapında elektronik ortamda iletişimini
sağlayan bir dilleme programıdır.
 JAVA: Java özellikle World Wide Web üzerine
uygulama geliştirmek isteyenlerce çok ercih
edilen nesne ağırlıklı bir programlama dilidir.

JAVA
C++
Download