04.06.2004 İlgili Makama, 1997

advertisement
04.06.2004
İlgili Makama,
1997-1998 yıllarında Alcatel Telekomunikasyon San. ve Tic. A.Ş de Maliyet
Muhasebesi ve Kontrol departmanın başında görevde bulunduğum süreçte, Sayın Şebnem
Çelebi ile SAP emplementasyonu projesinde birlikte çalışma ve kendisini tanıma imkanı
buldum.
Kendisi SAP Türkiye A.Ş’de Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi & Kontrol
biriminin başında Senior Danışman olarak çalışmaktaydı. Birlikte çalıştığımız 2 yıl boyunca,
şirketimizin beklentisi olan tüm Finansal süreçlerin ( özellikle Yönetim Muhasebesi, Maliyet
Muhasebesi, Masraf Yerleri ve Masraf Çeşitleri Yönetimi, Ürün Maliyet Muhasebesi, Kontrol
ve Raporlama fonksiyonları ), hayata geçirilmesinde bize danışmanlık ve kılavuzluk
yapmıştır.
Daha sonra Borusan Holding’te çalıştığım süreçte de, SAP Finasal süreçler danışmanı
olarak kendisine uzman olarak başvurduk.
Tüm bu çalışmalar boyunca gösterdiği, araştırmaya yönelik tavrı, sabırlı ve uyumlu
çalışma, konusuna hakimiyet gibi konularda sadece şahsımın değil tüm şirket çalışanlarının
taktirini kazanmıştır.
Bu vesile ile kendisini tanımaktan ve kendisi ile birliket çalışmış olmaktan mutluluk
duyduğumu belirtir, kendisini sizlere de Finansal Süreçler ile ilgili hertürlü çalışma için kişisel
olarak tavsiye ederim.
Saygılarımla,
Hasan İbrahimoğlu
Maliyet Muhasebesi Müdürü
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd.
Download