(Pinus brutia TEN.) Tohum Bahçelerinde Eşleşme Sistemi ve Polen

advertisement
Kızılçam (Pinus brutia TEN.) Tohum Bahçelerinde Eşleşme Sistemi
ve Polen Kirliliğinin Mikrosatellitlerle Belirlenmesi
PROJE
NUMARASI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
YÜRÜTÜCÜ
KURUMLAR
ARAŞTIRMACILAR
PROJE AMACI
ANK 039 1628/2014-2017
Dr. Yasemin TAYANÇ
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Burcu ÇENGEL, Dr. Gaye KANDEMİR, Ercan VELİOĞLU, Dr. Murat ALAN
Türkiye’de orman alanlarının %15’ini kaplayan kızılçam ağaçlandırma
çalışmalarında kullanım açısından birinci sırada gelmektedir. Kızılçam,
ekonomik ve ekolojik öneminin yanında yüksek genetik çeşitliliği olan bir tür
olduğu için genetik ıslah çalışmalarına uygundur. Türkiye Milli Ağaç Islahı ve
Tohum Üretimi Programı’nda öncelikli tür olarak belirlenmiştir. Bu program
kapsamında ıslah çalışmaları yoğun olarak sürdürülmüş, günümüze kadar 72
adet tohum bahçesi ve 11 döl denemesi kurulmuştur. Döl denemelerinde
klonların genetik kazançlarını belirlemek amacıyla 4’er yıl arayla ölçümler ve
veri analizleri yapılmaktadır. Genetik kazanç tahminlerinin doğru yapılması,
bahçelerde eşleşme sistemi parametrelerinin ve polen kirliliği miktarlarının
belirlenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, proje kapsamında farklı ıslah
zonlarından 3 adet tohum bahçesi seçilmiştir. Bahçelerdeki 66 klonun 5’er
rametinden ibre ve kozalak örnekleri toplanacaktır. Her bir rametin de 5’er
tohumundan, dolayısıyla her klonun 25 tohumundan DNA izolasyonu
yapılacaktır. Elde edilen DNA örnekleri 6 adet mikrosatellit primeri ile
taranacaktır. Veri girişi sonrasında istatistik paket programlarla, ebeveyn
analizi, eşleşme sistemi parametrelerinin tahmini ve bahçelerdeki polen
kirliliği tahminleri yapılacaktır. Bunlara ek olarak, bahçelerdeki klonlar ve bir
sonraki kuşak döllerin genetik çeşitlilikleri belirlenecektir.
Download