Tohum Yetiştirici Taahhütnamesi

advertisement
TOHUM YETİŞTİRİCİ TAAHHÜTNAMESİ
Çitçi kayıt numarası
Yetki almak istediği
bitki grubu
Arazi ve/veya seranın
bulunduğu adres
Arazi ve/veya sera
alanı (da)
Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu, tohum yetiştirici belgesi almam halinde,
belgenin geçerli olduğu süre içinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan
mevzuatlarda belirtilen hükümlere uymayı, tohum yetiştirici belgesi aldığım tarihinden
itibaren en geç bir yıl içinde tohum yetiştiricileri altbirliğine üye olmayı ve üyeliğimi il
müdürlüğüne belgelendirmeyi taahhüt ederim.
Adı, soyadı,unvanı
İmza ve tarih
Download