Tek yıllık bitkiler, birçok süs bitkisi yetiştiricisinin gözdesidir. Bu ek

advertisement
Tek yıllık bitkiler, birçok süs bitkisi yetiştiricisinin gözdesidir. Bu ek bölüm, Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde tek yıllık bitki olarak kullanımı mümkün çiçekli bitkilerde bakımı,
malçlama ve sulanmayı, tohum seçimi ve ekimini, toprak hazırlığı sürecini, tek yıllık
bitkilerin peyzaj düzenlemeleri kapsamında seçimini ve yetiştirilmesini açıklamak üzere
hazırlanmıştır. Bu bağlamda, bir yıllık bitkilerden sıkça kullanılan 150’sinin çiçek
renkleri, anavatanları, boyları, ışık ve sulanma istekleri, Güney Afrika Cumhuriyeti
şartlarında çiçeklenme ve ekim dönemleri ile bir gramdaki yaklaşık tohum adedi,
çimlenme süresi ve dikim özellikleri, dört çizelgede özetlenmiştir.
Download