MERCEKLER

advertisement
6. BÖLÜM
MERCEKLER
MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
4.
I
1.
•
I
asal
eksen
•
X
F
F
•
Z
2F
•
Y
2F
•O •
•
•
f
3F
•
.
•
asal
eksen
•
x
2f
•
Kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen
Ι ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. İnce
kenarlı merceğe 2f den gelen ışın 2f (merkezden) geçecek şekilde kırılır. Bu durumda ayna ile
mercek arasındaki uzaklık x = f olur.
Şekilde görüldüğü gibi, I ışık ışını ince kenarlı
merceğe 3F noktasından geldiğinden kırıldıktan
sonra asal ekseni YZ arasında keser.
CEVAP B
CEVAP D
5.
•
2.
.
x
•O
•
x
1
•O
x
asal
eksen
2
I
.
I
K
•
• O1
• O2
f1
f1
asal
eksen
Her aralığa x diyelim.
d
f2
f1
f2
f1 = x
f2
f2 = 3x
K noktası her iki merceğin odak noktasıdır.
f1
x
1
olur.
=
=
f2 3x 3
Şekilde görüldüğü gibi, mercekler arasındaki d
uzaklığı, d = f2 – f1 olur.
CEVAP A
CEVAP B
6.
1
2
3
.
3.
asal
eksen
I
.
•
x
•O x •
I
f1
•
• O1
2f1
•
• O2
asal
eksen
d
f1
•O x •
2
x
f2
•O x •
3
x
•
x
•
x
•
f3
Her aralığa x diyelim.
f2 = 2x
CEVAP A
OPTİK
x
f1 = x
f2
Şekilde görüldüğü gibi, mercekler arasındaki d
uzaklığı, d = f2 – 2f1 olur.
256
1
f3 = 2x olur.
Buna göre, f2 = f3 > f1 olur.
CEVAP C
7.
I
•
MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
x
•
•
x
O x T
•
asal
eksen
•
x
1.
•
f2
K
•3
•F
2F
f1
ıı
K
K
•O
•F
asal
eksen
• 2F
ı
Her aralığa x diyelim.
Şekilde görüldüğü gibi, noktasal K ışıklı cisminden
çıkan ve önce düzlem aynadan yansıyan, sonra
da ince kenarlı mercekten kırılan ışınların oluşturdukları görüntü 3 noktasındadır.
f1 = 2x
f2 = x
f1 2x
=
= 2 olur.
f2
x
CEVAP C
CEVAP D
8.
asal
eksen
•
f
•
f
•O
f
•
f
f
•
T
2.
I
A
f
f
asal B .
eksen • X
Merceğe ışın 2f noktasından geldiğinden kırıldıktan sonra 2f den geçer. Çukur aynaya ışın odaktan
geldiğinden şekildeki yolu izleyerek dışarı çıkar.
•Y
f
∞
f
1
2
•Z
•
f
•
f
f
Şekilde görüldüğü gibi, X noktasına konulan AB
ışıklı cisminin düzenekteki son görüntüsü sonsuzda oluşur.
3
.
.
F1
•
F1
F2• F3
1
f
CEVAP E
.
•O
I
f
•O
f
f
•O
2
T
f
2f
CEVAP B
9.
•O
3
asal
eksen
f
f
f3
Şekilde görüldüğü gibi, 3 merceği ince kenarlı ve
odak uzaklığı 2f dir.
CEVAP C
3.
A
Hc .
10.
•
B
•
F1
O1
•
F2
•
F1
X B››
•
•
Hg =Hc
2
A››
asal
eksen
I. ›fl›k
F
Y Z B›
•
asal
eksen
•
Hg =2Hc
1
›
II.›fl›k
F
T
f
f
A
cisim
perde
AB ışıklı cisminin çukur aynadaki ilk görüntüsü X
noktasında oluşur.
Hg = Hc , ters ve gerçektir.
Cismin görüntüsü şekildeki gibi olur.
CEVAP A
CEVAP A
OPTİK
257
4.
MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
K
•
•F
2F
•O
asal
•
3F eksen
.
•F
•
2F
1.
ı
K
• 4ıı
K
Şekilde görüldüğü gibi, noktasal K ışıklı cisminin
düzlem aynadaki görüntüsü 4 noktasında oluşur.
Işığın izlediği yola bakıldığında, Dc = 20 cm,
Dg = –30 cm alındığında, merceğin odak
uzaklığı,
K 10cm
L 20cm M
I
CEVAP D
1
1 1
=
+
f Dc Dg
1
1 1
=
−
f 20 30
5.
CEVAP D
f = 60 cm olur.
.
K
X•
•Y
•O
f
f
T•
•
f
f
asal
eksen
2.
f
asal
eksen
I
f
•
•
x
x
Şekilde görüldüğü gibi, noktasal K ışıklı cisminin
düzenekteki son görüntüsü X noktasında oluşur.
•O
•
x
•
x
f1
CEVAP A
x
•
T
f2
Her aralığa x diyelim. Merceğin odak uzaklığı,
3f1 = 2x
2x
olur.
3
Çukur aynanın odak uzaklığı
f1 =
6.
3f2 = 2x
f2 =
Fi
Fk
2x
olur.
3
2x
f1
Buna göre,
= 3 = 1 olur.
f2 2x
3
Fk
Fi
d
CEVAP C
3.
Cisim ince kenarlı merceğin odağında olduğundan
görüntüsü sonsuzdadır. Sonsuzdaki cismin görüntüsü ise kalın kenarlı merceğin odağında oluşur.
Bu durumda görüntünün kalın kenarlı merceğe
olan uzaklığı yalnızca kalın kenarlı merceğin odak
uzaklığına bağlıdır.
Yalnız II. ifade doğrudur.
asal
eksen
•
x
•
x
•O
x
•
x
•
x
•
Tx
•
x
•
I
f1
f2
Her aralığa x diyelim. Merceğin odak uzaklığı
CEVAP B
2f1 = 2x
f1 = x olur.
Çukur aynanın odak uzaklığı,
f2 = 2x olur.
f
x
1
Buna göre, 1 =
olur.
=
f2 2x 2
258
OPTİK
CEVAP A
4.
MODEL SORU - 4 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
F
•
K
•
•
L
•
M
asal
eksen
•
N
O
1.
I
I
asal
eksen
İnce kenarlı mercekte M noktasındaki cismin
görüntüsü K noktasında olur.
f
deki cismin görüntüsü –f
2
de olacağından, K noktası, ince kenarlı merceğin
odak noktasıdır.
•
•
•O
T
•
•
f2
Her aralığa x diyelim. Merceğin odak uzaklığı,
3
f = 2x
2 1
CEVAP A
f1 =
1
•
f1
İnce kenarlı mercekte
5.
•
4x
olur.
3
2
Çukur aynanın odak uzaklığı ise,
•
•
x
I
x
• O1 x •
x
f1
• O2 x •
•
x
1
1 1
=
+
f2 4x x
asal
eksen
1
5
=
f2 4x
f2
f2 =
Her aralığa x diyelim.1 merceğinin odak uzaklığı,
4x
f1
5
= 3 =
Buna göre,
olur.
f2 4x 3
5
3
f = 2x
2 1
f1 =
4x
olur.
5
4x
olur.
3
CEVAP D
2 merceğinin odak uzaklığı,
f2 = 2x olur.
4x
f1
2
Buna göre,
= 3 =
olur.
f2 2x 3
CEVAP B
2.
6.
•
•
•
•O
•
•
T
•
•
asal
eksen
x
•
x
•O
1
x
•
f1
f2
2
asal
eksen
f2
Her aralığa x diyelim. Merceklerin odak uzaklıkları,
Her aralığa x diyelim.
f1 = 2x olur.
f1 = 2x olur.
f2 = 4x olur.
f2 = 4x olur.
Buna göre,
f1 2x 1
olur.
=
=
f2 4x 2
•O
I
I
f1
x
Buna göre,
f1 2x 1
olur.
=
=
f2 4x 2
CEVAP B
CEVAP B
OPTİK
259
3.
5.
I
x
•
•O
x
x
•O
1
2
asal
eksen
•
asal
eksen
I
f1
•
•
•
O1
f2
•
•
•
•
O2
•
f2
f1
Her aralığa x diyelim. İnce kenarlı merceğin odak
uzaklığı
•
Her aralığa x diyelim.
3
f =x
2 1
2x
f1 =
olur.
3
Kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı,
f1 = x
2f2 = x
x
f2 =
olur.
2
–
1
1
1
=
–
f2 6x 2x
–
1
2
=–
f2
6x
f2 = 3x
f1
x
1
=
=
f2 3x 3
2x
f1
4
= 3 =
olur.
Buna göre,
f2
x
3
2
olur.
CEVAP B
CEVAP C
4.
A
ı
A
asal
eksen
.
B
•
F
ı
B .
Dg
•O
•
F
f=20cm
Dc
f = 20 cm
Hg
Hc
=
2
olduğundan görüntüsünün merceğe olan
5
6.
uzaklığı,
Hg
Hc
=
I
Dg
•
D g = 12 cm olur.
x
•O
1
f1
x
•
x
•
•O
x
2
x
•
x
•
asal
eksen
f2
Her aralığa x diyelim. Kalın kenarlı merceğin odak
uzaklığı,
olur. Cismin ve görüntüsünün merceğe olan uzaklığı,
1
1
1
– =
–
f Dc Dg
1
1
1
=
–
–
20 D c 2
D
5 c
1
2–5
=
–
20
2D c
D c = 30 cm olur.
OPTİK
x
Dc
Dg
2
=
5 Dc
2
Dg = Dc
5
260
•
CEVAP B
f1 = 2x olur.
İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı,
3f2 = 4x
f2 =
4x
olur.
3
Buna göre,
f1 2x 3
olur.
=
=
f2 4x 2
3
CEVAP D
4.
MODEL SORU - 5 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
I
1.
•O1
nm
•O2
n1
K
n1
n2
no
Kalın kenarlı, ince kenarlı merceklerin ve saydam
ortamın ışığı kırma indisleri n1, n2, no arasında
n2
L
n1 > no > n2 ilişkisi vardır.
K ve L ışınlarının izledikleri yoldan merceğin özellik değiştirmediğini anlıyoruz. nm > n1 ve nm > n2
olur. Merceğin odak uzaklığı ortamın kırılma indisiyle doğru orantılı olacağından n1 > n2 olur. Bu
durumda, kırılma indisleri arasında nm > n1 > n2
ilişkisi vardır.
CEVAP E
2.
1
I
asal
eksen
CEVAP E
5.
2
k›rm›z›
.
•O1
•O2
n1
n2
asal
eksen
asal
eksen
•
•
X
•
O
Y
•
mavi
no
Mavi ışık ışını mercekten kırıldıktan sonra asal
ekseni O - X arasında kesebilir. (nmavi > nkırmızı)
1. mercek ışını dağıttığından kalın kenarlı mercek
özelliği göstermiştir. no > n1 olur. 2. mercek ince
kenarlı mercek özelliği göstermiştir. n2 > no olur.
1 ve 2 ince kenarlı merceklerin ve saydam ortamın
ışığı kırma indisleri n1, n2, no arasında n2 > no > n1
ilişkisi vardır.
CEVAP E
CEVAP A
3.
6.
I
d
K
X
nX
I1
Y
nY
.
O
asal
eksen
no
Bir merceğin odak uzaklığı;
n
1
1 1
= d m – 1n.d + n
f
no
r1 r2
eşitliğinde görüldüğü gibi ortamın kırılma indisi ve
eğrilik yarıçapları ile doğru, merceğin kırılma indisiyle ters orantılıdır.
I. ifade doğru, II. ifade yanlıştır.
.
nm
I2
Kalın kenarlı merceğin, X ve Y saydam ortamlarının
ışığı kırma indisleri nm, nX, nY arasında nX > nm > nY
ilişkisi vardır.
CEVAP D
d uzaklığı artırıldığında ışın yine asal eksene paralel geleceğinden, ışın merceğin odağı olan K
den geçer.
III. ifade yanlıştır.
CEVAP A
OPTİK
261
3.
L
K
MODEL SORU - 6 DAKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
hava
1.
asal
eksen
.
I
I
asal
eksen
•O
•
1
fiekil-I
d
1
L
hava
F
asal
eksen
•O
•
2
d
•
d
3
2
fiekil-II
1
fK = 2 br
fL = 1 br olur.
4
Sistemin odak uzaklığı,
5
fiekil-II
1
1
1
=
–
fsistem fK fL
1
1 1
= –
fsis 2 1
fsis = –2 br olur.
Şekil-I deki ince kenarlı merceğin odak uzaklığı
f1 = d dir.
Şekil-II deki ince kenarlı merceğin odak uzaklığı
f2 = 2d dir.
Buna göre, Şekil-II de I ışık ışını 2 yolunu izler.
Buna göre I2 ışık ışını 1 yolunu izler.
CEVAP B
2.
4.
asal
eksen
60cm
fiekil-I
K
I2
fiekil-II
fiekil-II
İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı:
fK = 1 br
3f1 = 60
f1 = 20 cm olur.
fL = 2 br olur.
4
Sistemin odak uzaklığı,
Sistemin odak uzaklığı:
f = 60 cm olur.
1
1 1
=– +
fsis
fK fL
1
1 1
=– +
fsis
1 2
1
1
=–
& fsis = – 2 br olur.
fsis
2
Kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı:
1 1 1
= –
f f1 f2
1
1
1
=
–
60 20 f2
1
1
1
=
& f2 = 30 cm olur.
–
f2 20 60
asal
eksen
F
asal
eksen
60cm
OPTİK
L
.
O2•
262
CEVAP A
L
K
asal
eksen
•O1
30cm
I1
fiekil-I
I2
asal
eksen
2br
.
I
I1
K
I2
fiekil-I
Sistem kalın kenarlı mercek özelliği gösterir.
Buna göre, I2 ışık ışını 4 yolunu izler.
CEVAP C
CEVAP D
TEST
1
MERCEKLER
ÇÖZÜMLER
1.
4.
.
I
.
I
•
α
•
K
f1
α
asal
eksen
•
N
L
•
•
K
L
f2
α açıları eşit olduğuna göre, |KL| = |LN| olur.
•
•
f1
f2
N
•
P
R
asal
eksen
K noktası, odak uzaklığı f1 olan merceğin merkezi olur.
L noktası kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır.
N noktası da ince kenarlı merceğin odak noktasıdır.
f
Buna göre; 1 = 1 olur.
f2
CEVAP E
f1 = 1 br
R noktası, odak uzaklığı f2 olan merceğin odak
noktası olur.
f2 = 1 br
Buna göre;
f1 1
= = 1 olur.
f2 1
CEVAP C
2.
K
5.
2f1
asal
eksen
I
II
asal
eksen
.
f2
f1
f2
III
Işının izlediği yol şekildeki gibi olur.
1br
d = 2f1 + f2 olur.
IV
CEVAP B
1br
f=4br
II ve IV numaralı ışınlar düzlem aynadan yansır.
CEVAP D
3.
6.
.
I
•
•
f
f
X ortamında;
I
n > nX olur.
•O
f
K•
f
3f
F
•L
f
•P
asal
eksen
X
ortam›
Y ortamında; mer-
asal
eksen
cek özellik değiştirdiğine göre,
f
nY > n olur.
2f
II
Y
ortam›
Buna göre,
Şekilde görüldüğü gibi, düzenekteki tümsek aynanın tepe noktası K noktasındadır.
CEVAP A
nY > n > nX olur.
CEVAP A
OPTİK
263
7.
10.
X
X
I
I
I
•
•
•
K
•
L
•
O
P
asal
eksen
asal
eksen
I ışını şekildeki yolu izler.
•
O1
F1
•
F2
•
20cm
•
30cm
fiekil- I
CEVAP C
Y
O2
asal
eksen
fiekil- II
Şekil-I de X merceğinin odak uzaklığı,
fX = 20 cm dir.
Şekil-II de sistemin odak uzaklığı,
8.
•
sol
sa¤
fsis = 30 cm dir.
I
Y merceğinin odak uzaklığı,
asal
eksen
d
I ışınının kendi üzerinden geri dönmesi için mercekten kırılan ışın çukur aynanın merkezinden
geçmelidir. Çukur ayna sağa doğru 2d mesafesinde kaydırılmalıdır.
CEVAP D
9.
I
.
3h
a
f
•
h
3a
F
asal
eksen
.
d
X
Y
X merceğinin odak uzaklığı 3a,
Y merceğinin odak uzaklığı f = a dır.
d mesafesi yarıya indirilince,
I
.
a
•
F
2a
X
asal
eksen
Y
ışın şekildeki yolu izler.
CEVAP B
264
OPTİK
–
1
1 1
= +
fsis fX fY
–
1
1
1
=
+ & fY = – 12 cm
30 20 fY
olarak bulunur.
CEVAP A
TEST
2
MERCEKLER
ÇÖZÜMLER
4.
1.
I
I
I
asal
eksen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• asal
F eksen
•
F
•
3
• asal
F eksen
•
F
cam
cam
su
f1
f2
fiekil- I
1 1 1
= +
f1 3 6
fiekil- II
Cam-hava ortamına göre, cam-su ortamında I
ışını daha az kırılır. Işın 3 yolunu izler.
1 3
=
f1 6
CEVAP C
olur.
I
.
f1 = 2 br
5.
1
1 1
=– +
f2
4 2
4br
f1
f2 = 4 br
olur.
f1
f1 2 1
= =
olur.
f2 4 2
Buna göre;
f2
4 br f1 f1
= & =4
1br f2 f2
CEVAP A
olur.
CEVAP E
6.
X
2.
•
•
F1
O1
f
f
–
2
T
•
•
d=f
•
F2
f
II
•
•
III K IV
L
f
fiekil- II
fiekil- I
Mercek şekildeki gibi kesilince meceğin odak noktası ilk duruma göre daha büyük olur. Buna göre
ışın II yolunu izler.
d uzaklığı, d = f olur.
CEVAP B
CEVAP B
7.
2
K
•
2F
sol
•
•
.
F
sa¤
cam
K››
•
•
K
asal
eksen
•
2F
F
•
•
F
•
2F
• asal
L eksen
.
.
3.
asal
eksen
asal
M2 eksen
f2 =f
f1 =f
L
X
I
asal
eksen
•
K
•
asal
eksen
f2
1 1
=
f2 4
•
.
1br
• K›
K ışık kaynağından çıkan ışın şekildeki gibi bir yol
izler.
f
1,5f mesafesindeki K cisminin ince kenarlı mercekı
ı
teki görüntüsü K 3f de olur. K nün düzlem aynaıı
daki görüntüsü ise 2 noktasında K olarak oluşur.
Görüntü L noktasında oluşur. II. yargı doğrudur.
CEVAP B
CEVAP D
Görüntü gerçektir. I. yargı doğrudur.
Görüntü 2F nin dışında olur. III. yargı yanlıştır.
OPTİK
265
11.
8.
k›rm›z›
I
asal
eksen
•
•O
F1
1
.
•O
2
asal
eksen
yeflil
Kırmızı ışın yeşile göre daha az kırılır.
CEVAP A
9.
f1
5
f2
Şekilde görüldüğü gibi, I ışık ışını kalın kenarlı
mercekten ayrılırken 5 yolunu izler.
CEVAP E
Cismin ve görüntüsünün merceğe olan uzaklığı,
Hg
Hc
=
Dg
Dc
3 80 – D c
=
1
Dc
3D c = 80 – D c
4D c = 80
D c = 20 cm
D g = 60 cm
İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı,
12. Kalın kenarlı merceğin yakınsaması,
1
1
1
=
+
f Dc Dg
1
1
1
=
+
f 20 60
1
4
=
f 60
f = 15 cm olur.
Y1 =
1
–f1
Y1 =
1
= –2,5 diyoptri olur.
–0, 4
İnce kenarlı merceğin yakınsaması,
CEVAP C
Y = Y1 + Y2
–1,5 = –2,5 + Y2
10.
Y2 = 1 diyoptri olur.
I
İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı,
asal
eksen
•
•
•
•
•
f1
–
1
1 1
=– +
f1
1 2
–
1
1
=–
f1
2
•
•
•
f2
266
OPTİK
1=
1
f2
CEVAP D
İkinci merceğin odak uzaklığı f2 = 1 br dir.
f1 2
= =2
f2 1
1
f2
f2 = 1 m = 100 cm olur.
f1 = 2 br
Buna göre,
Y2 =
olur.
CEVAP E
Adı ve Soyadı : .....................................
Sınıfı
: .....................................
Numara
: .....................................
Aldığı Not
: .....................................
Bölüm
Yazılı Soruları
(Mercekler)
1.
ÇÖZÜMLER
4.
K
F
•
asal
•
O
eksen
I
•
•
x
x
•
•O
x
•
1x
x
•O
2
•
x
x
asal
eksen
•
T
K››
f
K›
f2
f1
Işıklı noktasal K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü T noktasında oluşur.
Her aralığa x diyelim.
1
1
1
=
+
f Dc Dg
1
1
1
=
+
f1 3x 4x
2.
•
•
x
x
I
•O
x
•
x T•
x
f1
•
x
•
1
7
12x
=
& f1 =
f1 12x
7
asal
eksen
3
f =x
2 2
2x
f2 =
olur.
3
f2
Her aralığa x diyelim. Merceğin odak uzaklığı
12x
f1
18
Buna göre,
= 7 =
olur.
f2
2x
7
3
3
f = 2x
2 1
4x
olur.
f1 =
3
Aynanın odak uzaklığı,
5.
3
f =x
2 2
2x
olur.
f2 =
3
I
.
asal
eksen
.
O1
•
•
•O
.
.
f
4x
f1
Buna göre,
= 3 = 2 olur.
f2 2x
3
•
2
f
•
f
f
f
1
2
•
I
•
f
•O
1
2
•O
•
3
f
f
f
f
X
nX
I
.
•O
f
I ışık ışını optik sistemde şekildeki yolu izleyerek
yoluna devam eder.
3
.
T
f
2f
6.
3.
•
•
asal
eksen
f
f
I ışık ışını optik sistemde şekildeki yolu izleyerek
yoluna devam eder.
asal
eksen
•O
nm
.
nY
Y
İnce kenarlı merceğin, X ve Y saydam ortamlarının
ışığı kırma indisleri nm, nX, nY arasında nm > nX > nY
ilişkisi vardır.
OPTİK
267
7.
9.
A
a) X merceğinin yakınsaması YX = +4 diyoptri
olduğundan odak uzaklığı,
ı
A
asal
eksen
x
.
•
B
F
Sg
fX =
Dg
.
ı
B
•O
•
F
1
1
= = 0, 25 m = 25 cm olur.
YX 4
b) Y merceğinin yakınsaması YY = –2 diyoptri
olduğundan odak uzaklığı,
Dc
fY =
1
1
= – = – 0, 5 m = – 50 cm olur.
YY
2
f = 30 cm
Hg
Hc
=
c) Z merceğinin yakınsaması,
1
olduğundan görüntüsünün merceğe olan
3
uzaklığı,
Hg
Hc
YZ = YX + YY
=4–2
=
Sg
=2
f
olur. Odak uzaklığı,
Sg
1
=
30
3
fZ =
1
1
= = 0, 5 m = 50 cm bulunur.
YZ 2
Sg = 10 cm olur.
Dg = f – Sg
Dg = 30 – 10
10.
Dg = 20 cm olur.
ı
A
Cismin merceğe olan uzaklığı,
Hg
Dg
=
Hc
Dc
A
Hg
asal
eksen
.
40cm
ı
B
•
F
Cisim ile görüntüsü arasındaki uzaklık,
x = Dc – Dg
Hg
Hc
=3
Dg = Dc + 40
= 60 – 20
Cismin ve görüntüsünün merceğe olan uzaklığı,
Hg
Dg
=
Hc
Dc
= 40 cm olur.
K
L
I
3=
asal
eksen
•
O
4f
fK=f
fL
L merceğinin odak uzaklığı,
1
1 1
= +
fsis fK fL
1 1 1
= +
4f f fL
1 1 1
– = –
fL f 4f
1
3
– =
fL 4f
4f
fL = –
olur.
3
OPTİK
•O
Dg
Dc = 60 cm olur.
268
Hc Dc
.
f
1
20
=
3
Dc
8.
B
D c + 40
Dc
3Dc = Dc + 40
2Dc = 40
Dc = 20 cm olur.
Dg = 60 cm olur.
Merceğin odak uzaklığı
1
f
1
f
1
f
f
1
1
–
Dc Dg
1
1
=
–
20 60
2
=
60
= 30 cm olur.
=
Download