uygulamalar

advertisement
UYGULAMALAR
Cildi sabun ve su ile
temizleyin
1
4
7
www.GoTape.com
Aktiviteden en az
30 dakika önce
uygulamayı yapın
izi 90 derecelik açıda
tutun
Ağrının en yoğun
olduğu nokta üzerinde
bir çarpı oluşturacak
şekilde bu adımları
ikinci yarım şerit ile
tekrarlayın
2
5
IT BANDI
Tüyleri (gerekliyse)
1 cm veya daha kısa
hale getirin
arım şeridin orta
kısmını 90 gerginlik
ile ağrının en yoğun
olduğu nokta üzerinde
sabitleyin
Tam şeridi hiç
gerdirmeden dize
ulaşacak kadar pay
bırakarak bacağın yan
tarafında sabitleyin
Bandın uygulanacağı
bölgedeki deriyi
gergin tutacak bir
pozisyon alın
3
Bandın uç kısımlarını
gerdirmeden olduğu
gibi yapıştırın
er iki yanı hiç
gerdirmeden yapıştırın
Uygulama sonrasında
bandın daha iyi
yapışması için her
şeridin üzerinden
ovalayarak geçin
8
Tüm kenarları
cilde sabitlemek
için uygulamayı
üzerinden ovuşturun
6
Bacağın yanı boyunca
ve dizin üzerinde
5 gerginlik ile
uygulamayı yapın
Bitiş kısmını hiç
gerdirmeden yapıştırın
GO TapeTM tıbbi müdahale yerine geçmez. Eğer acı ya da irritasyon oluşursa kullanmaya devam etmeyin. Burada ya da başka yerde verilen talimat ve önerilen ürün kullanımı için tavsiyelerdir ve tıbbi öneri değildir. GoTapeTM her hangi bir belirli sonuç ya da performans iyileştirmesi garanti etmez.
Eğer kanser ya da kan pıhtılaşması geçişiniz varsa kullanmayınız. Cilt enfeksiyonu veya açık yaralar üzerine uygulamayınız. Eğer diyabet, böbrek rahatsızlığı, kalp hastalığı veya enfeksiyon geçmişiniz varsa kullanımdan önce bir sağlık çalışanına danışınız. GO TapeTMMilpitas, CA 95035
Download