uygulamalar

advertisement
UYGULAMALAR
Cildi sabun ve su ile
temizleyin
1
www.GoTape.com
Aktiviteden en az
30 dakika önce
uygulamayı yapın
izi 90 derece açıda
tutun
2
TAM DİZ
Tüyleri (gerekliyse)
1 cm veya daha kısa
hale getirin
arım şeridin orta
noktasını 90
gerginlik ile dizin
altında sabitleyin
Bandın uygulanacağı
bölgedeki deriyi
gergin tutacak bir
pozisyon alın
3
Bandın uç kısımlarını
gerdirmeden olduğu
gibi yapıştırın
iç gerdirmeden iki
yan kısmı yapıştırın
Uygulama sonrasında
bandın daha iyi
yapışması için her
şeridin üzerinden
ovalayarak geçin
10
Tüm kenarların iyi bir
şekilde yapıştığından
emin olmak
için uygulamayı
üzerinden ovuşturun
4
izin hemen üstünde
ikinci yarım şerit ile
bunları tekrarlayın
5
st bacağın yan
tarafına tam şeridi
gerdirmeden sabitleyin
6
izin üstüne
5
gerginlik ile uygulayın
7
izin alt kısmı
boyunca 50 gerginlik
ile uygulama yapın
8
Bitiş kısmını hiç
gerdirmeden yapıştırın
9
st bacağın diğer
tarafında 5 ile arası
adımları tekrarlayın
GO TapeTM tıbbi müdahale yerine geçmez. Eğer acı ya da irritasyon oluşursa kullanmaya devam etmeyin. Burada ya da başka yerde verilen talimat ve önerilen ürün kullanımı için tavsiyelerdir ve tıbbi öneri değildir. GoTapeTM her hangi bir belirli sonuç ya da performans iyileştirmesi garanti etmez.
Eğer kanser ya da kan pıhtılaşması geçişiniz varsa kullanmayınız. Cilt enfeksiyonu veya açık yaralar üzerine uygulamayınız. Eğer diyabet, böbrek rahatsızlığı, kalp hastalığı veya enfeksiyon geçmişiniz varsa kullanımdan önce bir sağlık çalışanına danışınız. GO TapeTMMilpitas, CA 95035
Download