uygulamalar

advertisement
UYGULAMALAR
Cildi sabun ve su ile
temizleyin
1
www.GoTape.com
Aktiviteden en az
30 dakika önce
uygulamayı yapın
ollar yanda ayakta
dikilin veya oturun
4
Bitiş kısmını
gerdirmeden yapıştırın
7
Bitiş kısmını
gerdirmeden yapıştırın
2
5
GENEL OMUZ
Tüyleri (gerekliyse)
1 cm veya daha kısa
hale getirin
Tam şeridi ucu omza
ulaşacak kadar pay
bırakarak kolun yan
tarafının altlarında
sabitleyin
olu tekrar yanınıza
alın ve ikinci tam şeridi
birincisinin hemen
altında sabitleyin
Bandın uygulanacağı
bölgedeki deriyi
gergin tutacak bir
pozisyon alın
3
6
Bandın uç kısımlarını
gerdirmeden olduğu
gibi yapıştırın
olu vücudun arkasına
alın ve omzun önüne
ulaşacak şekilde
5
gerginlik ile bandı
uygulayın
Uygulama sonrasında
bandın daha iyi
yapışması için her
şeridin üzerinden
ovalayarak geçin
8
Tüm kenarları
sağlam bir şekilde
yapıştıklarından
emin olmak için
üzerlerinden
ovuşturun
olu vücudun önüne
alın ve
5 gerginlik
ile omzun arkasına
kadar bandı uygulayın
GO TapeTM tıbbi müdahale yerine geçmez. Eğer acı ya da irritasyon oluşursa kullanmaya devam etmeyin. Burada ya da başka yerde verilen talimat ve önerilen ürün kullanımı için tavsiyelerdir ve tıbbi öneri değildir. GoTapeTM her hangi bir belirli sonuç ya da performans iyileştirmesi garanti etmez.
Eğer kanser ya da kan pıhtılaşması geçişiniz varsa kullanmayınız. Cilt enfeksiyonu veya açık yaralar üzerine uygulamayınız. Eğer diyabet, böbrek rahatsızlığı, kalp hastalığı veya enfeksiyon geçmişiniz varsa kullanımdan önce bir sağlık çalışanına danışınız. GO TapeTMMilpitas, CA 95035
Download