ÖZET BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN Tuta absoluta (Meyrick

advertisement
ÖZET
BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
(Lepidoptera: Gelechiidae)’ NIN FARKLI BİYOLOJİK
DÖNEMLERİNE ETKİSİ
Melike ŞENEL
Yüksek Lisans Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı
Tez Danışmanları: Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
Prof. Dr. Errol HASSAN
2013, 53 sayfa
Bu çalışmada Laurus nobilis L. (Defne) ve Rosmarinus officinalis L. (Biberiye)
bitkilerinin ethanol ve hegzan ekstraktlarının 1- 30 mg/ml arasında hazırlanmış
maksimum 14 farklı konsantrasyonlarının Tuta absoluta (Meyrick)’ nın yumurta
bırakmayı engelleyici, yumurta açılmasına ve çıkan larvalara ergin döneme kadar
toksik etkisi, üçüncü dönem larva ve pupalara toksik etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmalar 25±1 0C sıcaklık % 65±5 orantılı nem ve 16: 8 aydınlık:
karanlık aydınlatmalı iklim odalarında yürütülmüştür. Ekstraktlar istenilen
konsantrasyonlara ayarlandıktan sonra T. absoluta için besin olarak hazırlanan
domates yaprakçığı 3 sn süreyle bu ekstrakta daldırılarak uygulamalar yapılmıştır.
Sonuç olarak, hem L. nobilis ve hem de R. officinalis ekstraktlarının T. absoluta ‘
nın yumurta bırakmasını engelleyici etkileri saptanmış, bu etkilerin oldukça yüksek
olduğu ve % 100’ e varan düzeylere ulaşabildiği gözlenmiştir. Denemelerde
yumurta döneminde yapılan uygulamanın yumurtadan ergine kadar geçen süredeki
toksik etkileri ve bunun yanı sıra larva ve pupa döneminde yapılan uygulamalardaki
toksik etkiler incelendiğinde, hem L. nobilis ve hem de R. officinalis hexan
ekstraktlarının oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Gerek yumurta ve
gerekse larva dönemindeki uygulamalarda, konsantrasyon yükseldikçe ölüm oranları
da % 100’ e ulaşmıştır.
Anahtar sözcükler: Bitkisel ekstrakt, Ethanol, Hegzan, Laurus nobilis, Rosmarinus
officinalis, Tuta absoluta
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards