MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İHRAÇ AMAÇLI KULLANILAN ŞEKERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete’nin 16/03/2015
tarihinde Bloomberg TV’de Ali Çağatay’ın sunduğu Ana Haber Bülteninde ve sosyal medya kanallarında, ihraç
amaçlı kullanılan şeker (C şekeri) hakkında Kurumumuz ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aleyhine yaptığı
sorumluluktan ve gerçeklerden uzak beyanlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Kurumumuz ve Yönetimi hakkında yalan ve yanlış ifadeler içeren ve piyasayı
manipüle ederek spekülasyonlara yol açan açıklamalarda bulunan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete’nin Şeker Kurumu’nun uygulamalarına ilişkin açıklamalarının,
temsil ettiği Birlik üyeleri tarafından da tasvip edilmediği ve sektörün saygınlığı ile asla bağdaşmadığı
değerlendirilmektedir.
Şeker Kurumu, kurulduğu günden bugüne kadar Kanunun kendisine verdiği görev çerçevesinde yurt içi tüketimin
yurt içinde üretilen şeker ile karşılanmasını sağlamıştır. Buna ilaveten, üretilen şekerin en önemli tüketicisi
durumunda olan ve kullandıkları şekerle büyük bir katma değer meydana getirerek yaptıkları ihracatla ülkemiz
ekonomisine büyük döviz kazandıran imalatçı-ihracatçıların şeker talepleri, 2007 yılından bu yana Tahsisat Belgesi
uygulamasıyla dünya fiyatlarıyla yurt içinden karşılanmıştır. Böylelikle, bu zamana kadar Dahilde İşleme Rejimi
çerçevesinde ithalat yapma gereği duyulmamıştır.
Kurumumuz imalatçı-ihracatçılarımıza dünya fiyatlarından C şekeri temininin yanı sıra, bu işlemlerde bürokrasiyi
azaltmak adına uygulamaları elektronik ortama taşımış, daha önceden yapılan taahhütname alınması uygulamasını
tamamen kaldırarak işlemlerin ortalama bir gün içerisinde tamamlanmasını sağlamıştır. Ayrıca, mevzuatta da
gerekli değişiklikler yapılarak analiz uygulamalarına ağırlık verilmesi suretiyle haksız rekabetin önüne geçilmiş, hak
kayıplarının önlenmesi için de belge süresi 6 aydan 12 aya çıkarılmıştır. Diğer taraftan, Kurumumuz,
imalatçı/ihracatçılarımızın C şekeri arzında bir darboğaz yaşamamaları için son iki yıldır doğrudan C şekeri ihracat
iznini de durdurmuştur.
Ancak, iklim şartlarına bağlı olarak yeterli üretim olmaması nedeniyle içinde bulunduğumuz pazarlama yılında C
şekeri arzında aksamalar meydana gelmiş ve Kurumumuzun talebi üzerine ihracata dayalı ekonomilerin en önemli
enstrümanlarından biri olan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bir çok üründe de uygulanmakta olan Dahilde İşleme
Rejimi yöntemiyle de şeker temini yolu açılmıştır. Ayrıca, bu geçiş döneminde de, imalatçı ve ihracatçılarımızın
mağdur olmaması amacıyla konunun ehemmiyetine binaen olağanüstü toplanan Şeker Kurulu, B kotası şekerin C
şekerine aktarımına ilişkin oybirliği ile aldığı kararı, ivedilikle pancar şekeri üreten şirketlere bildirmiştir.
Adı geçen şahsın açıklamalarında “Şeker Kurumu sorduğunuzda ‘biz burada yokuz, burada varız’, sorduğunuzda
‘muhatabınız biziz, biz sizi denetleriz’ diyor. Ben hala kimin, nerede, ne şekilde görev ve sorumluluğu olduğunu
anlayabilmiş değilim” ifadelerine yer veren Zekeriya Mete’nin yaşadığı bu algı sorununun, konuya çözüm odaklı
yaklaşmamasından ve kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanlarını bilmemesinden kaynaklandığı,
ilgili kamuoyu tarafından da açık bir şekilde görülmektedir.
Tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kamu kurumları kanunlarla kendilerine verilen yetkiler
çerçevesinde görevlerini yerine getirip hizmet üretmektedir. Bu nedenle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Şeker Kurumu ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., gündemlerine gelen konuları
kendi görev ve yetkileri çerçevesinde ele alıp sonuçlandırmaktadır. Dolayısıyla imalatçı-ihracatçıların vergi, çalışma
ilişkileri, şeker üretimi ve temini, şeker tahsisatı ve piyasanın düzenlenmesine ilişkin taleplerinin ve hizmetlerinin
sadece bir bakanlık ya da kurum tarafından sunulmasını beklemek ve bunun gerçekleşmemesi durumunda
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ülkemize önemli katkıları olan ihracatçılarımızın faaliyetlerinin bürokrasi tarafından engellendiği algısını
oluşturmaya çalışmak tam bir sorumsuzluk örneğidir.
Kaldı ki; Zekeriya Mete’nin Kurumumuza atfen dile getirdiği “Sorduğunuzda burada varız, burada yokuz diyorlar”
yaklaşımı bir keyfiyetin değil, Kurumumuza mevzuatın tanıdığı görev ve yetki sınırlarının dışına çıkılmaması
hassasiyetinin tezahürüdür.
Sonuç olarak, imalatçı-ihracatçılarımızın C şekeri teminine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından gösterilen tüm bu
çabalara ve kamuoyuna yapılan bilgilendirmelere rağmen Kurumumuza yönelik haksız ithamlarını sürdürenler
hakkında tüm hukuki haklarımızı kullanacağımız hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.
T.C. ŞEKER KURUMU
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download