Bu çalışmanın amacı, odun hammaddesi üretimi sırasında dijital

advertisement
Bu çalışmanın amacı, odun hammaddesi üretimi sırasında dijital kronometre yardımıyla
doğrudan gözlem yöntemiyle yapılan zaman ölçümü ile dijital bir kamera yardımıyla dolaylı
gözlem yöntemiyle yapılan zaman ölçümlerinin arasındaki farklılıkları “Time Analysis”
elektronik zaman formu ve kaydedici (zaman etüdü kayıt programı) ile ortaya koymaktır.
Odun hammaddesi üretim işlerinde zaman ölçümü yöntemleri genelde dijital bir kronometre
yardımıyla doğrudan izleme ve verileri zaman etüdü formlarına manuel olarak kaydetme
şeklinde olmaktadır. Buda zaman ölçümü yapan gözlemcinin bilinçsiz bir şekilde hata
yapabilme payını arttırmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, özellikle zaman
ölçümü yapan kişilerin karşılaştığı zorlukları kaldırmak mümkün olabilmektedir. Özellikle
verilerin hızlı ve kolay elde edilebilmesi, sonuçların doğru ve kusursuz bir şekilde kayıt
edilebilmesi, verilerin analizi gibi konularda hızlı ve pratik çözümler ortaya konulmaktadır. Çalışmada ormancılık odun hammaddesi üretim çalışmalarında yapılacak olan zaman
ölçümlerini kolaylaştıracak olan ve tarafımızca geliştirilen “Time Analysis” adını verdiğimiz
tablet ve bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilen elektronik zaman formu ve kaydedici (zaman
etüdü kayıt programı) kullanılmıştır.
Zaman ölçümleri odun hammaddesi üretimi sırasında önce dijital kronometre yardımıyla
doğrudan gözlem yöntemine dayalı olarak ölçülmüştür. Daha sonra zaman ölçümü bir başka
yöntem olan dolaylı olarak dijital bir kameraya kaydedilip, hazırlamış olduğumuz elektronik
zaman formu ve kaydedici (zaman etüdü kayıt programı) ile entegre bir şekilde ölçüm
gerçekleştirilmiştir.
Download