log [H3O ])=antilog 5 Dikkat

advertisement
Soru: Zayıf bir asit olan HA’nın su ile hazırlanmış sulu çözeltisinin pH değeri 5 tir. Bu çözeltinin 100
Mililitresinin tamamını tepkimeye sokmak için 0,01 Mol NaOH gerekmektedir.
* Buna Göre, HA’nın Asitlik Denge Sabiti Ka Nedir??
Öncelikle; [H3O+] konsantrasyonunun -logaritması alındığında power of Hydrogen kelimesinin baş
harflerinden kısaltılan pH terimi ortaya çıkar. peki pH verildiğinde [H3O+] konsantrasyonu nasıl
hesaplanır, burada karşımıza antilogaritma diye bir terim çıkar. örneğin;
-log [H3O+] = 5 ise her ili tarafın antilogaritması alındığında antilog(-log [H3O+])=antilog 5
yazılır. Burda dikkat edilecek nokta pH hesaplamalarında logaritmanın 10 tabanında sabit sayılardan
oluşan bir dizi olduğudur. Her tam sayıya karşılık gelen bir logaritma terimi vardır bu sayı size
sorularda anlatımlarda verilmek zorundadır. Ayrıca ondalık sayıları kısaltmak için yazdığımız üslü
ifadelerde örneğin 2*10-5 gibi - logaritması alındığında üslü ifadedeki tam sayı + olarak başa yazılır log2 değeri soruda size verilmiş olup 5-(-log2 yazılır). ancak 0,1- 00,1-,000,1 gibi ifadelerde -log1
değeri 0 olduğundan üs değerinin + tam sayı değeri -log değeridir yani 1*10-5 in -log değeri 5'tir ve
bu sayının antilogu alınırsa sayımız tekrar 1*10-5 haline dönecektir. şimdi sorumuza gelelim.
Bir zayıf asitin iyonlaşması şöyle gösterilir;

 H3O + A
HA + H2O 

Başlangıçta: Y
0
0
Reaksiyonda: -x
+x
+x
-----------------------------------------------------------Dengede: Y-x
+x
+x
Ka 
[ H 3O  ][ A ]
[ x ][ x ]
yazılır reaksiyon sonucu bulunanlar yerine konulursa K a 
bulunur peki
[ HA]
[Y  x ]
x ve Y değerleri nelerdir.
x değeri ortamdaki [H3O+] konsantrasyonu ise ve bu değerin -logu pH ise pH ın antilogu bize x
değerini verecektir.
[ H3O ]  anti log pH  anti log 5  1 10 5 yani x değerimizi bulmuş olduk peki Y değeri nasıl
hesaplanacak?
Soruda çözeltiden alınan 100 ml örneğin 0,01 mol NaOH eklendiğinde tamamının nötralize olduğu
verilmiştir. Tepkime denklemi yazıldığında ;

 NaA + H2O
NaOH + HA 

1 mol NaOH için 1 mol HA harcandığı görülür, burdan 0,01 mol NaOH için 0,01 mol HA asiti
harcanmıştır. çözelti 100 ml olduğuna göre molarite hesaplanır;
Molarite 
0, 01mol
1000ml

= 0,1 M
100ml
1L
Artık daha önce bulduğumuz Ka formülünde dğerler yerine konur. Dikkat:
[1105 ][1105 ]
Ka 
Dikkat:(0,1-0,00001 değeri 0,09999 dur ve yuvarlandığında
[0,1  1105 ]
0,1 değeri bulunur bu tip çıkarma işlemlerinde çok küçük olan sayı ihmal edilir.)
Ka 
[1105 ][1105 ]
buradan Ka değeri 1109 bulunur.
[0,1]
Download