(YGS) MARATON DENEME.indd

advertisement
TEMEL MATEMATİK TESTİ
¿/õ <
2
3.
< À/ñ
1.
olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı
x+3
maratondayiz.com
değeri vardır?
A) 7 B) 12 C) 15 D) 17 x, y ve z gerçel sayılardır.
x + 1\Y = 5
y + 1\Z = 2
z + 1\X = 1
E) 18
maratondayiz.com
olduğuna göre, x . y . z çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 8 2.
a < b < 0 olmak üzere,
4.
B) 4 15!
14!
n + n
2
2
maratondayiz.com
A) a + b B) a – b D) – a – b
D) 1 E) – 1
n pozitif tam sayı olmak üzere,
|a2 – b2| – |a – b|
a+b+1
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 2 maratondayiz.com
ifadesi bir tam sayı belirttiğine göre, n nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
C) b – a
A) 120 E) 1
1
B) 110 C) 90 D) 78 E) 66
TEMEL MATEMATİK TESTİ
5.
3x = 4 ve 3y = 2 olduğuna göre,
8.
var örülmesi işi için anlaşılmıştır.
x3 – y3
2
x y + xy2
Halit ve Burak adlı iki ustayla bir bahçenin etrafına du-
` Halit her 25 m2 için 200 TL, Burak her 15 m2 için
maratondayiz.com
ifadesinin
değeri kaçtır?
A) 8\ã B) 7\â C) 6\á D) 4\ß E) 3\Ş
` Örülecek duvarın yüzey alanı toplam 450 m2 dir.
İş tamamlandığında Halit 2400 TL ücret aldığına gö-
180 TL ücret talep etmektedir.
maratondayiz.com
re, Burak kaç TL ücret almıştır?
A) 1200 6.
9.
m ve n pozitif tam sayılardır.
Bir markete günlük sütler her birinde 12 şişe olan kasa-
C) 10 D) 13 Kaç kasa süt satılırsa 1 kasa sütün alış fiyatı kadar
kâr elde edilir?
E) 15
A) 24 1
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
ñ2 – 1
3
A) 2 ñ4 B) ñ4 3
D) ñ2 + 1
C) 15 D) 14 E) 10
doğru, saatteki hızı 50 km olan başka bir bisikletli B nok-
maratondayiz.com
3
B) 20 10. Saatteki hızı 40 km olan bir bisikletli A noktasından B ye
3
– ñ2 – 1
7.
3
E) 2700
maratondayiz.com
maratondayiz.com
B) 9 D) 2000 iki şişe günlük sütü 7 TL satmaktadır.
olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?
A) 6 C) 1800 larla gelmektedir. Market bir kasa sütü 40 TL den alıp,
m2 = n2 + 2n + 8
B) 1500 tasından A ya doğru aynı anda harekete geçmiştir.
3
C) 2 ñ2
maratondayiz.com
Hareketlerinden 4 saat sonra birinin A ya diğerinin
B ye ulaşmasına toplam 140 km kaldığına göre,
3
E) ñ2 + 2
B den yola çıkan A noktasına toplam kaç saat sonra ulaşmıştır?
A) 4 2
B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
TEMEL MATEMATİK TESTİ
14. f : [0, 2] ® [1, 2] biçiminde tanımlı f fonksiyonu bire
11. Bir bakkal sattığı her koli yumurtaya 4 tane bedava yumurta vermektedir.
bir ve örtendir.
2
2 [f(x)] = xf(x) + x + 2
Bu bakkaldan bir koli yumurta alındığında bedava
maratondayiz.com
yumurta nedeniyle maliyet % 20 oranında düştüğü-
ne göre, bir kolide kaç yumurta vardır?
A) 30 B) 24 C) 20 D) 16 E) 12
maratondayiz.com
olduğuna göre, f – 1(3\Ş) kaçtır?
A) 0 B) 1\à C) 1\Ş D) 1 E) 2
15. õx = “x ten küçük en büyük tam sayı ile x ten büyük en
12. Bir güreş kulübü, bir şampiyonadaki karşılaşmalardan
1. lik, 2. lik ve 3. lük madalyası kazanan sporcularını sı-
küçük tam sayının çarpımı” biçiminde tanımlanıyor.
rasıyla 3, 2 ve 1 tam altın ile ödüllendirmektedir.
Bu kulübün sporcuları şampiyonada 12 madalya kazanarak toplam 25 tam altın ödül almıştır. Sporcuların ka-
f(x) = x2 – 15x
madalyası sayısının üç katı kadardır.
fonksiyonu veriliyor.
maratondayiz.com
Buna göre, bu kulüp şampiyonada kaç adet 2. lik
Buna göre, f( õx ) = 0 denklemini sağlayan x değer-
zandıkları 2. lik ve 3. lük madalyası sayısı toplamı, 1. lik
maratondayiz.com
madalyası kazanmıştır?
A) 6 B) 7 C) 8 lerinin çarpımı kaçtır?
D) 9 E) 10
A) 30 13. 3 . s(A) = 2 . s(B)
Her x tam sayısı için
16. s(A È B) = 10
maratondayiz.com
olduğuna göre, s(A) + s(B) toplamı en çok kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 B) 16 C) 15 D) 4 E) 0
P(x) – P (x – 1\Ş) = 4x – 1
olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar topla-
maratondayiz.com
mı sabit teriminden kaç fazladır?
A) – 1 E) 17
3
B) 0 C) 2 D) 4 E) 7
TEMEL MATEMATİK TESTİ
17.
19.
Yukarıdaki şekilde yer alan beş özdeş karenin her biri-
ne  ya da U sembolü rastgele çizilmiştir.
maratondayiz.com
Buna göre, kenarları ortak olan karelere aynı sembolün çizilmemesi olasılığı kaçtır?
A) ¿/ö B) ¿/ñ C) 3\ä D) 1\Ş E) Í/ö
maratondayiz.com
E, D, B, A çemberi üzerindeki noktalar olmak üzere,
|EH| = |HB|, [BH] ^ [EC]
2m(BëCE) = m(AïD), m(EïD) = 80°
Yukarıdaki verilere göre, à kaç derecedir?
A) 30 18.
ABCD bir eşkenar
B) 35 C) 40 20.
D) 45 E) 50
dörtgen
|AD| = 12 cm
|BC| = 16 cm
maratondayiz.com
maratondayiz.com
luğu kaç cm dir?
1-E
2-B
3-D
4-A
5-B
48ã
5
6-A
D)
7-B
24ã
5
8-C
E)
9-B
Şekildeki dik koordinat sisteminde [AE] çaplı yarım
teğet çemberi olduğuna göre, çemberin çevre uzun-
B) 4ã C)
çember ve ABCD dikdörtgeni verilmiştir.
Yukarıdaki şekilde O merkezli çember, dörtgenin iç
A) 5ã olduğuna göre, |FB| doğrusunun eğimi kaçtır?
A) – 2\ã 12ã
5
10-B
|BE| = 1 ve |BC| = 3
11-D
4
12-B
13-D
14-D
B) – 3\ä 15-B
C) – 1\ß 16-D
17-A
D) – 1\Ş 18-C
19-B
E) – 1
20-B
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards