KÜTÜPHANEMĠZE 2010 – TEMMUZ AYI

advertisement
KÜTÜPHANEMĠZE 2010 – TEMMUZ AYI ĠÇERĠSĠNDE
GELEN KĠTAPLAR
1)
Başbakanlık Özürlüler Ġdaresi Başkanlığı
Özürlüler şurası istihdam komisyon raporları ve genel kurul raporları.
Ankara: BÖĠB, 2010. s.461.
2)
TOMEO, Chiara
1885-2010 Centoventicinque anni in Turchia= Türkiye’de yüzyirmibeş yıl.
Ġstanbul: Türkiye’de Ġtalyan Ticaret Odası, 2010. s.18.
3)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
2009 Faaliyet raporu.
Ankara: TMSK, 2010. s.45.
4)
GÜRLESEL, Fuat
Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin de dahil edilmesi.
Ġstanbul: ĠTO, 2010. s.104.
5)
KAYALI, Eyüp Sabri
Bakır tel üretiminde tozlanma.
Ġstanbul: ĠSO, 2010. s.64.
6)
Türkiye Bankalar Birliği
Bankalarımız-2009.
Ġstanbul: TBB, 2010. s.270.
7)
AVŞAR, B. Zakir
Bilişim hukuku.
Ġstanbul: TBB, 2010. s.344.
8)
LĠMONCUOĞLU, Önder
Bu da benim öyküm.
Ġzmir: Tükelmat, 2010. s.102.
9)
Türkiye Ġstatistik Kurumu
CPA 2008 Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda faaliyete göre ürünlerin
istatistiği.
Ankara: TÜĠK, 2010. s.569.
10)
International Trade Centre
Directory of importers’ associations worlwide.
Geneva: ITC, 2009. s.48.
11)
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış ticaret ve başlıca ekonomik göstergeler.
Ankara: DTM, 2009. s.128.
12)
Milletlerarası Ticaret Odası
Dünya ticareti ile barış ve refaha doğru.
Ankara: ICC, 2010. s.64.
1
13)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dünyada Türkiye.
Ankara: KTB, 2009. s.278.
14)
TUNCER, Acar
Esnaf ve sanatkar Atatürk’ün izinde.
Ġzmir: B Yayıncılık, 2010. s.89.
15)
Ġstanbul Ticaret Odası
Ġşletmelerde kurumsallaşma ve kurumsal iletişimin önemi.
Ġstanbul: ĠTO, 2010. s.132.
16)
Ġstanbul Ticaret Odası
Kurumsallaşma ve kriz yönetimi semineri.
Ġstanbul: ĠTO, 2010. s.64.
17)
KÖYLÜ, Murat
Küllerinden doğan şehir Ġzmir 1922.
Ankara: Kripto, 2010. s.160.
18)
ALPASLAN, Aylin Süer
O dağın ardında ne var?
Ġstanbul: Aras Holding, 2010. s.491.
19)
ARMAĞAN, A. Munis
Tire ekonomi tarihi
Tire: Tire TO, 2010. s.208.
20)
Ġstanbul Sanayi Odası
Türkiye ekonomisi-210.
Ġstanbul: ĠSO, 2010. s.105.
21)
International Trade Centre
World directory of trade promotion organizations and other institutions.
Geneva: ITC, 2009. s.197.
22)
GÜRTUNA, Ali Müfit
Yeni siyaset.
Ġstanbul: Turkuaz Hareket, 2009. s.291.
23)
Harvard Business Review
Zor zamanlarda kariyerinizi yönetmek
Ġstanbul: MESS, 2010. s.172.
2
KÜTÜPHANEMĠZE 2010 – TEMMUZ AYI ĠÇERĠSĠNDE GELEN
SÜRELĠ YAYINLARDA YAPILAN MAKALE TARAMASI
1)
TERZĠ, Özlem
Arkadaşım olmadan alış-veriş yapamam diyorsanız.
Marketing Türkiye, Temmuz-2010, Sayı: 199, s: 56-57.
2)
TUĞLU, Ali
Carry trade işlemleri ve vergilendirilmesi.
Vergi Dünyası, Temmuz-2010, Sayı: 347, s: 26-29.
3)
AS, Özlem
Çeşitli teşvik enstrümanlarıyla ihracatçı desteklenmeli.
Dünya Gıda, Haziran-2010, Sayı: 6, s: 14-17.
4)
ÖZTÜRK, Nadir
Devre mülk hakkı satışları
Yaklaşım, Temmuz-2010, Sayı: 211, s: 41-46.
5)
BAYIKSEL, Şeyma Öncel
Ġtibar getiren işler.
Capital, Temmuz-2010, Sayı: 99, s: 125-130.
6)
TOPÇU, Umut
Kısmi süreli çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı
Yaklaşım, Temmuz-2010, Sayı: 211, s: 195-198.
7)
TAŞDÖKEN, Serdar
Kültür faaliyetlerine yönelik teşvikler.
Yaklaşım, Temmuz-2010, Sayı: 211, s: 55-61.
8)
EROL, Özlem
Organik baharatların üretimi özen istiyor.
Dünya Gıda, Haziran-2010, Sayı: 6, s: 45.
9)
YAVUZ, Hande
Sosyal olan daha fazla kazanacak.
Capital, Temmuz-2010, Sayı: 99, s: 185-190.
10)
KÖSE, Hasan
Tarım alet ve makineleri.
Dünya Gıda, Haziran-2010, Sayı: 6, s: 49-55.
11)
KÜLAHLI, Ömür
Yabancı ülkelerde vergiden kaçınmayı önleyici düzenleme ve yargı içtihatları.
Vergi Dünyası, Temmuz-2010, Sayı: 347, s: 26-29.
12)
ÖZDAŞLI, Kürşat
Yaratıcı turizm: Bir uygulama modeli önerisi ve Isparta ilinde yaratıcı turizm.
Seyahat ve Otel Ġşletmeciliği, 2010, Sayı: 1, s: 17-24.
3
Download