Document

advertisement
İsim
15/01l~
MBM 221 FİNAL SINAVI
1) Kare şeklinde bir blok aşağıda görüldüğü gibi dört kuvvetin etkisi altmdadır.
Eğer F= 600 N ise
a) Bu kuv~etler sisteminin
b) Bu kuvvetler sistemine
yönü, ve etki ettiği nokta)
c) Bu kuvvetler sistemine
yönü, ve etki ettiği, nokta)
O noktası etrafında yarattığı momenti hesaplaymız.
eşdeğer ve üst yüze etki eden kuvveti (büyüklüğü,
bulunuz.
eşdeğer ve yan yüze etki eden kuvveti (büyüklüğü,
bulunuz.
<,
~!:':'2
2m
F
6
4m
2m
F=600 N
0-) \,-r
010
= 3~i= r 4'
F -
42..'
VL
4-::
'1
(1 -- -'vi'=) J--
3 -ıi
J /
TO
I'
"rrı .
i
bı
X1-6=:,6.2..83
X~O,l~3
(no:
6· F
+
::ı '
t:
= 3 7-;- b
j z: o. .2..53
)IL
!i) ,
2) Aşağıda verilen kiriş sistemindeki her bir eleman dairesel kesite ve 100 mm2
kesit alana sahip alüminyum malzemeden yapılmıştır (E=200 GPa, v=0.3).
a) A ve G noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini bulunuz
b) Yükleme sonucu BC kirişi üzerindeki kuvveti bulunuz.
c) Yükleme sonucu FC kirişi üzerindeki kuvveti bulunuz.
(Ağırlıkları ihmal ediniz)
zm/lı=-D
1000
3~1O/'J
O
z:
G
9. cr( . 3 1- 9, y{ •D/ f- fJ. <g ı- 5 t- '4'5'
·3'1
'!ıG;: i +6. '5 ı
- 5. ~ 5 ~3 of- F;3C," 3:: o
6:= ~8.86 kN
3) Şekilde eksenel normal kuvvet P=20 kN etkisinde, silindirik değişken kesitli bir çubuk
görülmektedir. A ve C noktasındaki mesnetler sabit olup çubuğun yer değiştirmesini
engellemektedir. Bu çubuğun emniyet gerilmesi <Jem=20N/mm2, elastisite modülüsü
E=20GPa, ve Po isson oranı O y=O.4 ise
a) Mesnet tepkilerini bulunuz ve normal kuvvet diyagramını çiziniz.
b) Verili yükü emniyetle taşıyıp taşıyamayacağını hesaplayınız.
(çubuğun ağırlığını ihmal ediniz)
t);
{,o-J"""o-
o (/YIoJ i /'i i
kk/u-:
2-
40 mm
2m
p
1
Im
-
iV
~) A'j
B
+- 50 mm
~
Ay .'
çe
O(~~/"'1
iM e,
6elk.l:z.
..J
A
t~
~
o=- A~r
1
7r·Z.5'L.
E
})~:.'/5~15Lu
C~.::
1r;15[) _
7T~15L
1. 1-
N
/0.-;
if.
~.
~51.A!
4) Şekildeki AB şaftı Ei= 150 GPa elastik modülüse ve Gı = 50 GPa kayma elastik
modülüsüne sahiptir. B kesitinde Mb = 60kNm burulma momentleri uygulanmıştır. İçi
boş dairesel kesite sahip şaftın iç çapı di = 50 mm, dış çapı dd = 100 mm, boyu Lı = 2
m'dir.
a) Serbest cisim diyagramını çiziniz.
b) A kesitindeki reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız
c) Burma momentini A'dan uzaklığına göre veriniz ve grafiğini çiziniz.
d) AB şaftında oluşacak en büyük ve en küçük çekme ve kayma gerilmelerini
hesaplayınız ve yerini belirtiniz.
Eğer burma momenti yerine B kesitinde Me = 60kNm eğme momenti uygulanırsa
e) Serbest cisim diyagramını çiziniz.
f) A kesitindeki reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız
g) Eğme momentini A'dan uzaklığına göre veriniz ve grafiğini çiziniz.
h) AB şaftında oluşacak en büyük ve en küçük çekme ve kayma gerilmelerini
hesaplayınız ve yerini belirtiniz.
= .lJTR4, Lo = .lJTR4 ,R:
(Dairesel kesit için Ix
4
kesit yarıçapı)
2
A
B
I... dd .1
@
i...
·1
Lı
mA
Co tA)il)
b) mtJ=
n74;.
~
mb
c) Go'f
=ı
2..
J'fle...
Ill-----.
u------J..
fYb..
1
i
<.)
J)
J
rY1
b
-
mrı 60 LA.) ,.rJ
u;'
-6
1,1( ;;. 4- b ~i O
J
rf) '1
~t
ıJ
1
------t--2....
b{)a:;O. so -/0-],
~.6·lo-6
Download