Osteolitik Kemik Metastazı

advertisement
78y E
„
„
„
3 yıl önce sol torakotomi ile
pnömonektomi
Ek tedavisiz izlem
3 ay önce sol göğüste ağrı
„
Toraks BT:
„
„
Solda 6.-9. kostalar düzeyinde arka
kostalarda yoğun destrüksiyon oluşturarak sırt
kaslarına doğru ilerleyen, T6-7 düzeyinde
vertebraların sol yarısında destrüksiyon
oluşturan kitle.
Sağ akciğerde multipl met nodüller.
RTx almak üzere HÜTF’e gönderilmiş. Æ Uzak
met? Kemik sint istenmiş.
„
Kemik metastazı
„
„
„
„
En sık yapanlar: Prostat, meme, böbrek, AC,
tiroid
Çocukluk çağında: NBL, Ewing s.,
osteosarkom
En sık: Vertebra, pelvis, kosta, sternum, femur,
humerus
En önemli iki olay
Tümörün kemiğe ulaşımı
„ Tümör-kemik etkileşimi
„
Tümörün kemik dokuya ulaşımı
„ Direkt yayılım
„ Lenfatik yayılım (lokal)
„ Hematojen yayılım
„ İntraspinal yayılım
„
Tümör-kemik etkileşimi
„
„
Kemik rezorbsiyonu (tm hücreleri, tm
hücrelerinin ürettiği maddeler, osteoklastlar,
monositler, makrofajlar)
Kemik oluşumu
Destrüksiyona ikincil reaktif kemik oluşumu
„ Fibröz stromadan zengin tm (stromanın
intramembranöz ossifikasyonu ile)
„
Kemik dokunun yanıtına göre metastazlar:
„ Sadece osteolitik: tiroid, böbrek, adrenal, uterus,
GI
„ Sadece osteoblastik: Prostat > bronşial karsinoid,
NF, mide, NBL, medullobl.
„ Mixt: Meme, AC, Cx, over,testis.
„
İleri anaplastik, hızlı büyüyen tümörlerde,
lenfoma, MM veya lösemilerde reaktif kemik
oluşumu gözlenemeyecek kadar az
olabilmektedir.
Kemik metastazlarının sintigrafik görünümü
„ Multipl (axial)
„ Soliter (vertebra)
„ Soğuk: daha çok agresif tümörlerde görülür. En
sık MM ve renal cell ca ile izlenir.
„ Dengeli (kosta)
„ Diffüz (super scan)
„ Flare paterni (iyileşme inflamasyonu ile hiperemi
+ reaktif onarıcı kemik oluşumu)
„ Simetrik (distal femur, prox tibia; löseminin Kİ
tutulumu)
Download