B11 Çatlak Genişliği Tahkiki

advertisement
Friedrich + Lochner GmbH - Yapısal Analiz ve Tasarım Programları
B11
Çatlak Genişliği Tahkiki
Program aşağıdaki standartlara
göre çatlak genişliği tahkiki
gerçekleştirir:
 DIN 1045-1 (2008)
 DIN EN 1992 1-1
 BS EN 1992 1-1
 ÖNORM EN 1992 1-1
 EN 1992 1-1
 NEN EN 1992-1-1
 NBN EN 1992-1-1
 CSN EN 1992-1-1
Normal, yüksek dayanımlı ve
hafif betonlar dikkate alınabilir.
Tahkik, dikdörtgen ve tablalı
kiriş enkesitleri için minimum
donatı dahil yükleme (normal
kuvvet ve moment) için
gerçekleştirilebilir.
İzin verilen çatlak genişliği
öncelikle çevre etki sınıfları
gereklerine göre belirlenir.
Yapı sahibi tarafından aynı
zamanda „daha sıkı“ şartlar
talep edilebileceğinden yada
yapı elemanları için özel şartlar
Ürün Bilgileri
geçerli olduğundan, izin verilen
çatlak genişliği için varsayılan
değer girişi sağlanmıştır.
Betonun çekme dayanımı, 28
günlük dayanım olarak daha
önceki bir tarihte belirlenmiş
dayanımla ya da kullanıcı
tarafından belirlenmiş olarak
dikkate alınabilir.
Zemin plaklarının
hidratasyonundan kaynaklanan
reaktif kuvvetler için DAfStb
Kitapçık 466‘ya göre bir tahkik
yapılır.
Genişletilmiş İletişim Kutusu
Çevre Etki Sınıfları
 Alt ve üst taraf arasında
farklılaşma
 Tüm belirleyici çevre etki
sınıflarının
kombinasyonundan
kaynaklanan dayanıklılık
gerekleri
 Hava kabarcıklı beton,
aşınma için katkı ve diğerleri
gibi belirli özelliklerin dikkate
alınması
Reaktif kuvvetin üst sınır değeri
olarak zemin sürtünmesinden
kaynaklanan deformasyon kısıtı
dikkate alınır.
Daha önceden dökülmüş beton
temellerin üzerindeki duvarların
hidratasyonundan kaynaklanan
reaktif kuvvetler için gerekli
donatı Lohmeyer, Ebeling’e
göre „Weiße Wannen einfach
und sicher“ belirlenir.
www.frilo.com
Son Güncelleme: 25.01.2012
Şekil: Zemin plağı
Şekil: Temel üstü duvar
Download