YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06) SINAV SONUÇ BELGESİ

advertisement
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
215-* Mİ TÜREDİ
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
8
25
1,75
% 4,38
Tarih
15
3
12
0,00
% 0,00
Coğrafya
12
3
9
0,75
% 6,25
Felsefe
8
5
3
4,25
% 53,13
Din K.ve A.B.
5
1
4
0,00
% 0,00
33
5
14
1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
114,655
211,791
9
39
52
52
4855
YGS-2
113,157
209,572
9
40
52
52
4839
YGS-3
125,150
245,682
9
39
51
51
4656
% 4,55
YGS-4
128,397
240,048
8
37
49
49
5008
121,537
238,060
8
40
52
52
6186
116,442
227,225
9
41
53
53
6160
13
55
68
68
6735
7
1
4
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
1
10
-1,50
% -10,71
YGS-6
Kimya
13
2
11
-0,75
% -5,77
Biyoloji
13
4
7
2,25
% 17,31
Geometri
Puan
Puan
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
BEcdaAC bedcdcDC ceE
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
cDaccddeCbbbEbccCedDddcddeCCcBaEDBdCccbc
Fen Öğr.C.
bee ec D cbdbdbcbddbEeCddedCccDcACb
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
cd
TÜRKÇE
Konu
Sr
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
bcecE ebbbaaaa
Konu
Sr
D
Y
1
12
7
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
Dil Bilgisi
2
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
3
2
1
67
Cümle Yorumu
4
1
2
25
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
0
1
Paragraf Yorumu
1
0
1
BcBd Ad
bbdc b
Konu
Sr
D
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
3
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
Türk İnkılabı
%
Sr
D
Y
%
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
1
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
Dalgalar
1
0
1
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
1
1
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
1
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
1
1
50
Karışım Problemleri
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
1
0
Hareket
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
1
0
Karışımlar
2
1
1
50
Endüstride ve Canlılarda Enerji
3
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
2
0
50
Kümeler
2
0
1
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
1
0
100
1
0
Fonksiyon
1
0
1
0
2
0
Polinomlar
1
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
1
0
100
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
1
0
cbb
Konu
FİZİK
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
COĞRAFYA
E dce eAec
FEN BİLİMLERİ
Y
MATEMATİK
0
bbC bd
MATEMATİK
%
TARİH
15
1234567890123456789012345678901234567890
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
1
0
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
1
0
50
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
2
0
Gazlar
2
0
2
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
1
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
1
0
Kimya Her Yerde
1
1
0
100
1
0
1
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
1
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
1
0
Varlık Felsefesi
1
1
Sanat Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
1
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
1
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
1
0
Üçgende Alan
1
1
0
100
Dönüşüm Geometrisi
1
0
1
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
1
50
Yamuk ve Deltoid
1
0
1
0
Ekoloji
1
0
1
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
1
0
100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
1
0
100
100
1
1
0
100
0
100
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Fotosentez
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
FELSEFE
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
BİYOLOJİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
378-AYÇA AKTAŞ
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
9
24
3,00
% 7,50
Tarih
15
4
4
3,00
% 20,00
Coğrafya
12
1
8
-1,00
% -8,33
Felsefe
8
1
3
0,25
% 3,13
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
2
7
0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
107,407
211,791
11
45
58
58
4918
YGS-2
106,408
209,572
11
45
58
58
4895
YGS-3
119,401
245,682
10
43
55
55
4699
% 0,76
YGS-4
118,902
240,048
10
42
55
55
5087
116,289
238,060
11
45
58
58
6235
111,943
227,225
11
46
59
59
6204
Katılımlar
13
55
68
68
6735
7
0
0
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
2
4
1,00
% 7,69
Biyoloji
13
0
6
-1,50
% -11,54
Geometri
Puan
Puan
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bab ddDaD Ed de ebeCbeebBde eCCaecEede
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
Eabb DBd
Fen Öğr.C.
a
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
B ebEdb ec c aEec d
TÜRKÇE
Konu
Sr
a Bee
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
2
1
0
50
Ses Bilgisi
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
Yazım Kuralları
2
0
Cümle Yorumu
4
Paragrafta Yapı
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
Konu
Sr
a
b
Bb Dcbe
D
debe ce
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
1
0
33
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
1
1
50
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
1
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
1
0
100
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
1
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
1
0
50
0
100
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
2
25
1
0
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
2
11
13
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
0
c
4
1
1
Ea
Bölme, Bölünebilme
1
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Caa
Y
%
MATEMATİK
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Paragraf Yorumu
a
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
1234567890123456789012345678901234567890
1
0
Konu
FİZİK
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
1
0
100
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
0
1
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
2
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
1
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
265-AYŞEGÜL KALIN
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
6
22
0,50
% 1,25
Tarih
15
2
8
0,00
% 0,00
Coğrafya
12
3
5
1,75
% 14,58
Felsefe
8
2
4
1,00
% 12,50
Din K.ve A.B.
5
0
2
-0,50
% -10,00
33
4
7
2,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
119,903
211,791
7
29
41
41
4787
YGS-2
120,152
209,572
8
29
41
41
4751
YGS-3
115,905
245,682
12
46
59
59
4721
% 6,82
YGS-4
117,653
240,048
11
44
57
57
5097
116,390
238,060
10
44
57
57
6231
117,340
227,225
8
40
52
52
6150
13
55
68
68
6735
7
0
0
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
2
5
0,75
% 5,36
YGS-6
Kimya
13
2
1
1,75
% 13,46
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Geometri
Puan
Puan
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ebda
Matematik Öğr.C. cC BAde
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
B Be ddcaeb a
Fen Öğr.C.
Ac ecD
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Ceaec c
e
CEdbcdeCeaaEEbd
BAbbc
TÜRKÇE
Konu
Sr
bDe Ad aDab ce
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
b c
Konu
Sr
D
Y
1
10
7
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
1
0
50
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
3
0
2
0
Cümle Yorumu
4
1
1
25
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
1
33
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
Bd d a b
a
b e
BA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
1
1
33
Işığın Kırılması ve Renkler
1
1
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
1
0
25
Basit Makaralar
1
0
1
0
Kümeler
2
1
1
50
Dalgalar
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
1
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
1
0
100
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
1
0
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
1
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
1
0
TARİH
15
1234567890123456789012345678901234567890
Y
%
MATEMATİK
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
Türk İnkılabı
1
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
COĞRAFYA
0
0
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
1
0
100
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
1
0
50
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
1
0
100
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
1
0
100
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
1
0
100
FELSEFE
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
13-ÇAĞLA DİREN KEKEÇ
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
11
21
5,75
% 14,38
Tarih
15
4
10
1,50
% 10,00
Coğrafya
12
4
5
2,75
% 22,92
Felsefe
8
1
5
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
0
1
-0,25
% -5,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
128,900
211,791
3
19
31
31
4643
YGS-2
133,395
209,572
3
14
25
25
4511
YGS-3
138,895
245,682
5
31
43
43
4535
% 0,00
YGS-4
136,897
240,048
5
31
43
43
4931
133,386
238,060
6
33
45
45
6061
131,835
227,225
6
27
39
39
5954
13
55
68
68
6735
7
0
0
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
3
3
2,25
% 16,07
YGS-6
Kimya
13
3
3
2,25
% 17,31
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Geometri
Puan
Puan
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bdd aAeD cAdeE CAbbc c aACb adbece bEb D
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
cDeceebDabCaa EdCe cEaD d C bBabe ce
Fen Öğr.C.
A C
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
TÜRKÇE
Konu
Sr
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
Konu
Sr
D
Y
1234567890123456789012345678901234567890
D
c
b a c B E b e A
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
1
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
4
10
27
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
Dil Bilgisi
2
1
0
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
1
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
3
1
1
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Cümle Yorumu
4
1
1
25
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
1
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
2
0
100
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
1
0
100
Kimya Bilimi
1
0
1
0
1
0
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
GEOMETRİ
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
44-EMRE ŞENGÜL
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
7
25
0,75
% 1,88
Tarih
15
2
13
-1,25
% -8,33
Coğrafya
12
4
7
2,25
% 18,75
Felsefe
8
2
2
1,50
% 18,75
Din K.ve A.B.
5
0
1
-0,25
% -5,00
33
4
23
-1,75
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
80,918
211,791
13
51
64
64
4964
YGS-2
77,921
209,572
13
51
64
64
4935
YGS-3
100,908
245,682
13
51
64
64
4778
% -5,30
YGS-4
102,407
240,048
13
51
64
64
5165
95,794
238,060
13
52
65
65
6321
87,451
227,225
13
52
65
65
6278
Katılımlar
13
55
68
68
6735
7
0
1
-0,25
% -3,57
YGS-5
Fizik
14
1
13
-2,25
% -16,07
YGS-6
Kimya
13
3
10
0,50
% 3,85
Biyoloji
13
0
13
-3,25
% -25,00
Geometri
Puan
Puan
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ebdBceCabdcbdccbAcebddBbcdC CdbDb
Matematik Öğr.C. cdbd BC ecbdCdbe cbe
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
ccBeedaceedbdbEEdBdb cDbdeC b d D Ed
Fen Öğr.C.
ebCeebdbddbdbeebbedbEDbebbEbecbdbdbbedbd
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
TÜRKÇE
Konu
Sr
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
Paragraf Yorumu
Sr
D
Y
C dbdbebcdbd
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
3
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
1
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
4
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
0
100
Kümeler
2
0
1
0
Dalgalar
1
1
0
100
0
3
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
1
0
100
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
1
0
1
0
Fonksiyon
1
1
0
100
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
2
1
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
4
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
1
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
1
0
100
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
2
0
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
1
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
1
0
Hareket
1
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
2
0
TARİH
15
4
8
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
4
0
Dil Bilgisi
2
1
1
50
Ses Bilgisi
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
Yazım Kuralları
2
1
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
3
0
2
0
Cümle Yorumu
4
0
2
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
0
2
Paragraf Yorumu
1
0
1
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
0
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Y
%
MATEMATİK
Türkiye Tarihi
1
0
1
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
33
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
%
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
1
0
100
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Üslü İfadeler
2
0
1
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
2
0
Gazlar
2
0
2
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
2
0
Atomun Yapısı
1
0
1
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
1
0
Kimya Her Yerde
1
1
0
100
1
1
0
100
Kimya Bilimi
1
1
0
100
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
1
0
100
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
1
0
Periyodik Tablo
1
0
1
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
1
0
100
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
2
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
2
0
Fotosentez
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
161-FATOŞ ALAV
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
7
13
3,75
% 9,38
Tarih
15
4
5
2,75
% 18,33
Coğrafya
12
2
4
1,00
% 8,33
Felsefe
8
2
1
1,75
% 21,88
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
0
6
-1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
60
4944
YGS-2
101,911
209,572
12
47
60
60
4918
YGS-3
127,648
245,682
8
38
50
50
4636
% -4,55
YGS-4
129,646
240,048
6
35
47
47
5000
118,787
238,060
9
41
53
53
6206
109,195
227,225
12
47
60
60
6225
Katılımlar
13
55
68
68
6735
Fizik
14
0
5
-1,25
% -8,93
YGS-6
Kimya
13
0
2
-0,50
% -3,85
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
ea ED
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. a
c
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E Ccd B
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Abdd
d d Cee
TÜRKÇE
Konu
Sr
B EC
d
aDde
Y
%
Konu
Sr
D
Y
c
a
d a
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
1
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
1
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
1
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
Cümle Yorumu
4
0
1
0
1
0
1
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
0
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
4
5
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
0
20
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
1
0
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
0
0
e
0
0
0
c
4
0
0
e
Bölme, Bölünebilme
0
1
d
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Y
%
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
c ac
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
e
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
60
% 0,00
A
İl
47
0,00
aeaA C
İlçe
12
0
cb b D Da ded
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
102,161
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
1
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
325-FUNDA TOPAL
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
7
14
3,50
% 8,75
Tarih
15
4
10
1,50
% 10,00
Coğrafya
12
2
2
1,50
% 12,50
Felsefe
8
0
1
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
1
0
1,00
% 20,00
33
2
7
0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
44
4806
YGS-2
120,652
209,572
6
26
38
38
4743
YGS-3
128,149
245,682
7
37
49
49
4633
% 0,76
YGS-4
128,399
240,048
7
36
48
48
5007
123,638
238,060
7
38
50
50
6162
120,839
227,225
7
39
51
51
6111
13
55
68
68
6735
Fizik
14
2
6
0,50
% 3,57
YGS-6
Kimya
13
2
2
1,50
% 11,54
Biyoloji
13
1
3
0,25
% 1,92
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
d a d d
Genel
44
% 0,00
bdA e
İl
32
0,00
ced A
İlçe
8
0
A aEDbD
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
118,654
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
c Ab
cdbAEe c de
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
bdaDCbaA dadBcba
Fen Öğr.C.
DcaB b ec b
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
C c
TÜRKÇE
Konu
Sr
B
d
C
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
0
Cümle Yorumu
4
Paragrafta Yapı
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
1
0
100
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
1
0
50
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
3
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
1
0
100
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
1
0
100
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
1
0
100
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
1
0
Kümeler
2
0
2
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
0
1
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
1
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
1
0
25
1
1
0
100
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
3
0
3
0
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
3
5
20
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
1
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
1
33
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
0
e C
Bölme, Bölünebilme
1
1
cd
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
Y
%
MATEMATİK
0
Paragraf Yorumu
e
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
CBd
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
1
50
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
343-KÜBRA GÜVEN
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
19
15
15,25
% 38,13
Tarih
15
6
4
5,00
% 33,33
Coğrafya
12
5
3
4,25
% 35,42
Felsefe
8
4
0
4,00
% 50,00
Din K.ve A.B.
5
2
0
2,00
% 40,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
18
4317
YGS-2
142,896
209,572
2
9
18
18
4296
YGS-3
206,114
245,682
2
5
13
13
3461
% 0,00
YGS-4
206,114
240,048
2
4
11
11
3610
186,265
238,060
2
5
13
13
4954
164,181
227,225
2
9
16
16
5213
13
55
68
68
6735
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
2
-0,50
% -3,85
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
CEDEDdbc B ccEbbADCEBABbACCeddEbbDcb
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E C CeB
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Konu
Sr
DB
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
2
0
100
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
1
0
100
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
7
7
47
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
1
33
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
0
1
b
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
e a
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
18
% 0,00
EC
İl
9
0,00
B EC
İlçe
2
0
d cBdDaC AaCeA
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
143,646
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
100
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
1
0
100
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
599-NİDA AKSO Y
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
20
10,00
% 25,00
Tarih
15
1
0
1,00
% 6,67
Coğrafya
12
2
1
1,75
% 14,58
Felsefe
8
0
1
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
7
-1,75
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İlçe
İl
Genel
4
23
35
35
4710
YGS-2
127,398
209,572
4
21
33
33
4634
YGS-3
149,638
245,682
3
23
35
35
4411
% -5,30
YGS-4
142,895
240,048
3
24
36
36
4850
142,058
238,060
3
23
35
35
5948
136,159
227,225
3
23
34
34
5882
13
55
68
68
6735
1
0,75
% 10,71
Fizik
14
1
5
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
5
-1,25
% -9,62
Biyoloji
13
4
3
3,25
% 25,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
ba aA
Snf Okul
211,791
1
Türkçe Öğr.C.
Ort.
124,650
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. c
ee ABEeaAbCEBcabcabedbEbAaEDEDcD
c
b
e
b
ac Ab
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
B
Fen Öğr.C.
dDb
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
cC
D
TÜRKÇE
Konu
Sr
Ca
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
Konu
Sr
D
Y
cc
d c
d b ae
MATEMATİK
%
Sr
D
c aaED E
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
3
0
1
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
1
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
1
0
100
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
1
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
1
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
B
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
b
Y
%
MATEMATİK
15
5
8
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
Yazım Kuralları
2
1
0
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Türk İnkılabı
3
1
2
33
Cümle Yorumu
4
4
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
0
3
Paragraf Yorumu
1
0
1
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
%
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
1
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
1
0
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
1
0
100
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
1
0
100
Olasılık
1
0
1
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
1
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
1
0
100
FELSEFE
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
2
0
100
Fotosentez
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
598-SEHER GEDİK
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
21
16
17,00
% 42,50
Tarih
15
7
4
6,00
% 40,00
Coğrafya
12
6
6
4,50
% 37,50
Felsefe
8
3
1
2,75
% 34,38
Din K.ve A.B.
5
2
2
1,50
% 30,00
33
0
3
-0,75
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
14
14
4275
YGS-2
145,644
209,572
1
7
15
15
4226
YGS-3
210,612
245,682
1
3
10
10
3358
% -2,27
YGS-4
208,364
240,048
1
3
7
7
3555
189,764
238,060
1
3
10
10
4839
167,679
227,225
1
7
14
14
5100
13
55
68
68
6735
% 0,00
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
2
-0,50
% -3,85
Biyoloji
13
1
2
0,50
% 3,85
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bbac ba CebAdEDCAc aBABbACCBdEEabDEaEDaD
Matematik Öğr.C. c
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cDBADdCD
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Sr
Paragraf Yorumu
a eDB
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
Y
e
e
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
a
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
6
0,00
TÜRKÇE
İl
1
0
TÜRKÇE
İlçe
211,791
0
Konu
Snf Okul
145,145
7
a E dEdebaEBDEbaCCABa
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
c
MATEMATİK
%
e
Be
c
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
1
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
100
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
7
7
47
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
2
60
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
Dil Bilgisi
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
33
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Türk İnkılabı
1
3
3
0
100
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Cümle Yorumu
4
3
1
75
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
1
0
100
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
1
0
100
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
377-SERTAP BEDİR
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
12
9
9,75
% 24,38
Tarih
15
0
5
-1,25
% -8,33
Coğrafya
12
1
4
0,00
% 0,00
Felsefe
8
0
1
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
40
4785
YGS-2
120,649
209,572
7
27
39
39
4745
YGS-3
136,642
245,682
6
33
45
45
4566
% 0,00
YGS-4
125,902
240,048
9
39
51
51
5027
134,686
238,060
5
31
43
43
6048
132,285
227,225
5
26
38
38
5945
13
55
68
68
6735
Fizik
14
1
2
0,50
% 3,57
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Türkçe C.A.
e c
Sosyal C.A.
a
ca
d Ac
c
ea
cD a
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Konu
Sr
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen Öğr.C.
b
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
D
Y
C
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Cümle Yorumu
4
2
0
50
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
15
3
2
20
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
2
1
67
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
1
0
100
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Sr
D
Y
%
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
FEN BİLİMLERİ
2
Paragraf Yorumu
Sr
e
Dil Bilgisi
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
bd A
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Sosyal Öğr.C.
Genel
40
% 0,00
CE Ac Ad
İl
28
0,00
d d
İlçe
6
0
CEeED EdCBd
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
120,150
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
0
1
0
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
15-YASEMİN GÜMÜŞ
SINIF
11A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
19
10,25
% 25,63
Tarih
15
4
8
2,00
% 13,33
Coğrafya
12
2
5
0,75
% 6,25
Felsefe
8
1
3
0,25
% 3,13
Din K.ve A.B.
5
0
4
-1,00
% -20,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
37
4750
YGS-2
122,650
209,572
5
25
37
37
4720
YGS-3
147,138
245,682
4
24
36
36
4442
% 0,00
YGS-4
138,896
240,048
4
28
40
40
4906
142,033
238,060
4
24
36
36
5949
135,935
227,225
4
24
35
35
5887
13
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ecB
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
c Bb cbDaeC beEE accdB
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Sr
e eaAdBEbdAeCbBA ebbbBC dbdbEaEDED
Paragraf Yorumu
E caaceb
Y
%
Konu
Sr
D
Y
8
7
53
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
4
Dil Bilgisi
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
Yazım Kuralları
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
2
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
15
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
37
% 0,00
TÜRKÇE
İl
25
0,00
TÜRKÇE
İlçe
5
0
Konu
Snf Okul
211,791
0
e
Ort.
122,650
7
d
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
2
1
1
50
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
3
1
2
33
Cümle Yorumu
4
3
1
75
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
27-YELIZ BÜLÜT
SINIF
11A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
9
25
2,75
% 6,88
Tarih
15
3
5
1,75
% 11,67
Coğrafya
12
3
8
1,00
% 8,33
Felsefe
8
1
5
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
0
4
-1,00
% -20,00
33
1
1
0,75
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
110,156
211,791
10
42
55
55
4900
YGS-2
109,407
209,572
10
42
55
55
4873
YGS-3
117,152
245,682
11
44
57
57
4713
% 2,27
YGS-4
115,904
240,048
12
46
59
59
5107
115,765
238,060
12
47
60
60
6240
113,467
227,225
10
44
57
57
6191
Katılımlar
13
55
68
68
6735
7
0
0
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
1
3
0,25
% 1,79
YGS-6
Kimya
13
0
1
-0,25
% -1,92
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Geometri
Puan
Puan
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
eaAcCcccDebdbcAbBaDabcbEdc
Matematik Öğr.C. dA
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
E da
Fen Öğr.C.
e
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
e
cb BDcdbcEacc EaDEacea c ded e
TÜRKÇE
Konu
Sr
C e Ea deda
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
2
0
2
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
1
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
4
1
3
25
1
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
15
3
9
20
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
3
20
Konu
Sr
D
%
Sr
D
Y
%
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
1
1
50
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
1
1
25
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
Mutlak Değer
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
0
0
0
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
1
0
100
Konu
FİZİK
4
1
c
FEN BİLİMLERİ
Y
Bölme, Bölünebilme
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
c
MATEMATİK
0
Paragraf Yorumu
aC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
1234567890123456789012345678901234567890
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
1
1
1
0
GEOMETRİ
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
20-ALEYNA BEŞLİ
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
16
22
10,50
% 26,25
Tarih
15
6
8
4,00
% 26,67
Coğrafya
12
3
8
1,00
% 8,33
Felsefe
8
1
6
-0,50
% -6,25
Din K.ve A.B.
5
1
4
0,00
% 0,00
33
6
20
1,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
122,151
211,791
4
26
38
38
4756
YGS-2
120,402
209,572
4
28
40
40
4748
YGS-3
154,634
245,682
2
18
29
29
4353
% 3,03
YGS-4
148,640
240,048
2
18
30
30
4783
147,280
238,060
2
19
30
30
5860
137,186
227,225
3
22
33
33
5872
11
55
68
68
6735
7
0
3
-0,75
% -10,71
YGS-5
Fizik
14
1
11
-1,75
% -12,50
YGS-6
Kimya
13
2
8
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
2
7
0,25
% 1,92
Geometri
Puan
Puan
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
d ecdEDEDabcbecbdEDeAcCE AcdACCeedEeADbb
Matematik Öğr.C. cdeCaDba aDb ccbdbaD
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
EbbD DBecdDcecDbbddcCee EeDbae aecBcbaCe
Fen Öğr.C.
ba e abeabeeDaCacbD b dc cecedD
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
TÜRKÇE
Konu
Sr
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
MATEMATİK
%
TARİH
2
0
2
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
Cümle Yorumu
4
2
1
50
1
0
0
0
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
5
10
33
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Sr
D
%
Sr
D
Y
%
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
Basınç
1
0
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
1
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
1
0
100
İş-Güç-Enerji
1
0
1
0
1
0
1
0
Hareket
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
1
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
2
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
2
0
Lambalı Devreler
1
0
1
Sayı ve Kesir Problemleri
4
1
1
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
1
0
100
Karışım Problemleri
1
1
0
100
Dalgalar
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
1
0
100
Atomun Yapısı
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Kimya Her Yerde
1
0
1
Kümeler
2
0
2
0
Kimya Bilimi
1
0
1
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
1
0
Karışımlar
2
1
1
50
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
1
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
1
3
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
0
Polinomlar
1
1
0
100
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
2
I. Dereceden Denklemler
1
0
Eşitsizlik
1
Mutlak Değer
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
1
0
1
0
3
0
3
0
1
1
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
0
1
0
1
1
0
100
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
1
1
1
0
eeBe a
Konu
FİZİK
4
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
E Bcdbce b a a e
FEN BİLİMLERİ
Y
Bölme, Bölünebilme
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
MATEMATİK
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
1234567890123456789012345678901234567890
25
GEOMETRİ
0
KİMYA
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
1
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
1
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
1
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
1
1
50
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
1
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
1
0
100
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
62-ECE İ KENDER
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
8
32
0,00
% 0,00
Tarih
15
4
8
2,00
% 13,33
Coğrafya
12
1
8
-1,00
% -8,33
Felsefe
8
1
5
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
0
5
-1,25
% -25,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
0,000
211,791
10
52
65
65
4965
YGS-2
0,000
209,572
10
52
65
65
4936
YGS-3
0,000
245,682
10
52
65
65
4795
% 0,00
YGS-4
0,000
240,048
10
53
66
66
5185
0,000
238,060
10
53
66
66
6325
0,000
227,225
10
53
66
66
6279
Katılımlar
11
55
68
68
6735
7
0
0
0,00
% 0,00
YGS-5
Fizik
14
5
6
3,50
% 25,00
YGS-6
Kimya
13
4
6
2,50
% 19,23
Biyoloji
13
3
8
1,00
% 7,69
Geometri
Puan
Puan
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
eadcaEbcDdcdddbbeacaADdcdAcCcaCcddbeAcab
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
Eaac De bd EdaD dccaec
Fen Öğr.C.
bce C
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
TÜRKÇE
Konu
Sr
acDEbdc be aaaec
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
1
0
50
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
1
1
0
100
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
1
0
100
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
1
0
100
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
1
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
1
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
2
0
100
MATEMATİK
2
0
2
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
1
0
Türk İnkılabı
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
1
3
25
1
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
15
4
11
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
5
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
dBeaBDC cabD Ebb eBAecEacbd Bc eC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
1234567890123456789012345678901234567890
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
0
1
0
Konu
FİZİK
0
0
0
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
1
0
100
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
2
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
1
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
1
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
1
0
100
1
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
2
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
2
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Ekoloji
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
1
0
100
FELSEFE
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
4-GÜLSENEM KİO
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
9
22
3,50
% 8,75
Tarih
15
3
8
1,00
% 6,67
Coğrafya
12
1
3
0,25
% 2,08
Felsefe
8
0
0
0,00
% 0,00
Din K.ve A.B.
5
2
2
1,50
% 30,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
57
4913
YGS-2
108,157
209,572
7
44
57
57
4882
YGS-3
121,651
245,682
6
41
53
53
4683
% 0,00
YGS-4
120,901
240,048
6
41
54
54
5066
117,489
238,060
6
43
56
56
6222
112,992
227,225
7
45
58
58
6193
11
55
68
68
6735
Fizik
14
1
3
0,25
% 1,79
YGS-6
Kimya
13
0
1
-0,25
% -1,92
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
DE
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
bCCaa d
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Konu
Sr
B
cD Cb
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Sr
D
Y
%
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
100
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
2
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
1
0
100
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
0
1
Paragrafta Yapı
3
1
1
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
3
0
4
9
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
3
20
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
0
0
0
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
1
e
4
1
3
d
Bölme, Bölünebilme
0
15
a
Y
%
MATEMATİK
2
Paragraf Yorumu
ebE
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
d
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
57
% -3,57
b ed
İl
44
-0,25
bedeB
İlçe
7
1
ceEDcDdbdaecbcc ab CbBbc AaCebdd
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
108,157
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
603-İPEK KESİM
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
18
16
14,00
% 35,00
Tarih
15
5
5
3,75
% 25,00
Coğrafya
12
4
5
2,75
% 22,92
Felsefe
8
1
1
0,75
% 9,38
Din K.ve A.B.
5
3
2
2,50
% 50,00
33
2
3
1,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
211,791
1
2
3
3
3768
YGS-2
168,631
209,572
1
1
2
2
3553
YGS-3
194,621
245,682
1
8
16
16
3685
% 3,79
YGS-4
190,375
240,048
1
7
15
15
4016
182,270
238,060
1
7
15
15
5076
174,173
227,225
1
3
8
8
4891
11
55
68
68
6735
0
0
0,00
% 0,00
Fizik
14
4
1
3,75
% 26,79
YGS-6
Kimya
13
1
1
0,75
% 5,77
Biyoloji
13
3
3
2,25
% 17,31
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Türkçe Öğr.C.
Ort.
163,137
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. b c
A bEDED cBedcABEDbA CdacBbACC ddEadcEa
a
DC
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
EbCDbDac
Fen Öğr.C.
a
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
D
a be dc BcD BDd
TÜRKÇE
Konu
Sr
Y
%
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Sr
D
Y
1
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
4
2
2
50
1
0
1
0
3
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
2
1
67
2
1
67
7
5
47
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
1
0
1
0
A
C B
Konu
Sr
D
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
0
1
0
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
1
1
0
e
Bc
BbeC
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
1
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
1
0
50
I. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basit Makaralar
1
1
0
100
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
1
0
100
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
2
0
50
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
1
0
100
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
MATEMATİK
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3
B E
MATEMATİK
%
0
15
Paragraf Yorumu
Konu
TARİH
Dil Bilgisi
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
bDBeA
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Paragrafta Yapı
E
Konu
FİZİK
GEOMETRİ
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
1
0
100
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
0
50
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
1
0
100
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
8-KADERKARABACAK
SINIF
11C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
14
22
8,50
% 21,25
Tarih
15
2
2
1,50
% 10,00
Coğrafya
12
0
5
-1,25
% -10,42
Felsefe
8
1
3
0,25
% 3,13
Din K.ve A.B.
5
0
5
-1,25
% -25,00
33
2
2
1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
33
33
4688
YGS-2
125,898
209,572
3
22
34
34
4664
YGS-3
136,142
245,682
5
34
46
46
4570
% 4,55
YGS-4
126,902
240,048
5
38
50
50
5016
136,261
238,060
4
27
39
39
6024
135,459
227,225
4
25
36
36
5893
11
55
68
68
6735
% 0,00
Fizik
14
2
2
1,50
% 10,71
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bad EAC edccBEbebeCEBAdbcbd
Matematik Öğr.C. DeE d
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
BDe a
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Sr
cdadeEDEDce
d Cb c ebebd
Y
%
D
C
Y
c A d
e
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
10
20
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
1
1
33
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
1
0
25
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
1
0
Dalgalar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
2
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
Cümle Yorumu
4
4
0
100
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
1
0
100
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
3
Paragraf Yorumu
Sr
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
15
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
21
0,00
Konu
İl
3
0
ce
İlçe
211,791
0
b
Snf Okul
126,147
7
cd
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
%
FİZİK
0
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
1
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
6-KÜBRA ATAMAN
SINIF
11C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
12
21
6,75
% 16,88
Tarih
15
5
4
4,00
% 26,67
Coğrafya
12
1
4
0,00
% 0,00
Felsefe
8
0
0
0,00
% 0,00
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
4
15
0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
46
46
4818
YGS-2
118,653
209,572
5
33
45
45
4775
YGS-3
140,143
245,682
4
30
42
42
4523
% 0,76
YGS-4
137,895
240,048
4
30
42
42
4918
132,934
238,060
5
34
46
46
6064
126,038
227,225
5
33
45
45
6045
11
55
68
68
6735
% -10,71
Fizik
14
1
0
1,00
% 7,14
YGS-6
Kimya
13
0
2
-0,50
% -3,85
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
a cd eacCBcbdcbCADCcBec ACaeedE b
Matematik Öğr.C. b
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cDBAeeC
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Konu
Sr
Paragraf Yorumu
EDca
Cc b
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
Y
bdec e cbdCbABae Ca e
B
c
Konu
Sr
D
4
9
27
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
%
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
1
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
33
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Türk İnkılabı
1
3
2
1
67
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Cümle Yorumu
4
2
1
50
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Paragraf Yorumu
1
0
0
0
Sr
D
Y
%
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
1
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
4
0
3
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
1
0
Hareket
1
0
0
0
Kombinasyon
1
1
0
100
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
1
0
Karışımlar
2
0
1
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
3
1
1
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
1
0
100
Kümeler
2
1
0
50
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Polinomlar
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
1
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
1
1
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
COĞRAFYA
1
0
Konu
FİZİK
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
0
d
FEN BİLİMLERİ
Y
MATEMATİK
15
cd c
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
TARİH
b
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
34
-0,75
Edbd
İl
5
3
c
İlçe
211,791
0
a
Snf Okul
117,654
7
D
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
33
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
1
1
50
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
1
0
100
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
1
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
1
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
1
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
33-NUSSEDA KARABACAK
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
5
12
2,00
% 5,00
Tarih
15
3
5
1,75
% 11,67
Coğrafya
12
0
1
-0,25
% -2,08
Felsefe
8
0
1
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
2
2
1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
54
4875
YGS-2
112,655
209,572
6
41
53
53
4846
YGS-3
116,653
245,682
7
45
58
58
4717
% 4,55
YGS-4
116,403
240,048
7
45
58
58
5104
115,890
238,060
7
46
59
59
6238
114,591
227,225
6
43
56
56
6185
11
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
1
1
0,75
% 5,77
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
C Ecbeca
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E b Cac
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
E aa
b
TÜRKÇE
Konu
Sr
a
c Bd
Y
%
Konu
Sr
D
Y
E b
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
100
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
2
0
50
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
1
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
0
1
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
1
1
25
1
1
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
0
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
2
4
13
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
2
20
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
1
0
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
0
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
0
b
Bölme, Bölünebilme
0
1
b
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Y
%
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
DC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
c
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
54
% -3,57
adC
İl
41
-0,25
d b dbaA
İlçe
6
1
E
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
113,155
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
1
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
38-PINAR PİRGE
SINIF
11C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
6
20
1,00
% 2,50
Tarih
15
3
8
1,00
% 6,67
Coğrafya
12
1
3
0,25
% 2,08
Felsefe
8
0
4
-1,00
% -12,50
Din K.ve A.B.
5
0
2
-0,50
% -10,00
33
1
8
-1,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dereceler
Ort.
Snf Okul
İlçe
İl
Genel
YGS-1
97,912
211,791
9
50
63
63
4958
YGS-2
100,659
209,572
9
50
63
63
4924
YGS-3
100,910
245,682
9
50
63
63
4777
% -3,03
YGS-4
99,661
240,048
9
52
65
65
5170
98,546
238,060
9
51
64
64
6316
98,695
227,225
9
51
64
64
6270
11
55
68
68
6735
7
0
3
-0,75
% -10,71
YGS-5
Fizik
14
1
8
-1,00
% -7,14
YGS-6
Kimya
13
2
2
1,50
% 11,54
Biyoloji
13
2
6
0,50
% 3,85
Geometri
Puan
Puan
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
dE Babda ebdBEc b da Ac
Matematik Öğr.C. eb e
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Sosyal Öğr.C.
cca ede a C EdEb e
Fen Öğr.C.
bcC a b c e ac a
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Dc
TÜRKÇE
Konu
Sr
a
c
ba
b
d
cac
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
Konu
Sr
D
Y
1234567890123456789012345678901234567890
a A dd
d
e
E
MATEMATİK
%
Cb B e
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
2
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
1
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
1
0
Basit Makaralar
1
0
1
0
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
2
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
1
2
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
1
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
1
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
1
9
7
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
1
Dil Bilgisi
2
1
1
Ses Bilgisi
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
Yazım Kuralları
2
1
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
1
0
Cümle Yorumu
4
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Paragraf Yorumu
1
0
0
0
D
cea ca
0
15
Sr
B
1
TARİH
Konu
ad d
Türkiye Tarihi
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
edaeE
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
%
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
1
0
100
1
1
0
100
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
1
0
100
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
1
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
1
0
Üçgende Alan
1
0
1
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
1
50
Yamuk ve Deltoid
1
0
1
0
Ekoloji
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
1
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
174-SANEM GÜMÜŞ
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
10
30
2,50
% 6,25
Tarih
15
3
11
0,25
% 1,67
Coğrafya
12
1
7
-0,75
% -6,25
Felsefe
8
2
4
1,00
% 12,50
Din K.ve A.B.
5
0
5
-1,25
% -25,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
65
4965
YGS-2
0,000
209,572
10
52
65
65
4936
YGS-3
0,000
245,682
10
52
65
65
4795
% 0,00
YGS-4
0,000
240,048
10
53
66
66
5185
0,000
238,060
10
53
66
66
6325
0,000
227,225
10
53
66
66
6279
Katılımlar
11
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
2
11
-0,75
% -5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
dEAeCdDbDBbaadcbBEaecaCadAcdebacbbbeeadb
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
adeaCaec* bEdBbcea
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
baCeBcaaad
%
D
Y
cbcDadbeedcaC
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
100
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
100
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
4
0
1
1
0
100
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
15
4
11
27
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
5
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
3
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
2
0
2
0
Ses Bilgisi
1
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
Yazım Kuralları
2
2
Cümle Yorumu
4
Paragrafta Yapı
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
Sr
D
Y
%
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
FEN BİLİMLERİ
1
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
Sr
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
Y
Genel
65
% 0,00
D
İl
52
0,00
Sr
İlçe
10
0
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
Konu
Ort.
0,000
7
ab bBed
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
1
1
50
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
1
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
2
0
Ekoloji
1
0
1
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
1
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
1
0
100
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
10-SEÇİL KESİCİ
SINIF
11C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
20
10,00
% 25,00
Tarih
15
2
6
0,50
% 3,33
Coğrafya
12
0
2
-0,50
% -4,17
Felsefe
8
3
5
1,75
% 21,88
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
3
6
1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
30
4641
YGS-2
127,898
209,572
2
20
32
32
4626
YGS-3
150,136
245,682
3
22
34
34
4408
% 4,55
YGS-4
142,394
240,048
3
25
37
37
4858
146,806
238,060
3
20
31
31
5876
141,408
227,225
2
19
30
30
5787
11
55
68
68
6735
Fizik
14
1
3
0,25
% 1,79
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. DdE
bBa AbcaBdAcEbeeaCE cBb Ceedcd AeEDEDaD
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
ccc
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
adBCccaECae
TÜRKÇE
Sr
Y
%
D
Y
c
B
ca
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
d
Sr
D
Y
%
8
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
1
1
33
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
3
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
1
0
25
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
1
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
1
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Türk İnkılabı
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Cümle Yorumu
4
3
0
75
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
1
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
1
0
100
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
5
Paragraf Yorumu
Sr
dB
15
TÜRKÇE
Konu
eb b
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
30
% 0,00
Konu
İl
18
0,00
ce
İlçe
2
0
C aeb E
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
129,147
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
1
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
21-YELDA GÜMÜŞKAYA
SINIF
11C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
8
24
2,00
% 5,00
Tarih
15
1
1
0,75
% 5,00
Coğrafya
12
0
2
-0,50
% -4,17
Felsefe
8
0
2
-0,50
% -6,25
Din K.ve A.B.
5
2
2
1,50
% 30,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
59
4930
YGS-2
105,408
209,572
8
46
59
59
4901
YGS-3
111,905
245,682
8
47
60
60
4740
% 0,00
YGS-4
111,156
240,048
8
48
61
61
5132
110,017
238,060
8
48
61
61
6274
107,968
227,225
8
48
61
61
6234
11
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Katılımlar
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Sosyal C.A.
c
bd
aa
Matematik C.A.
TÜRKÇE
Sr
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
D
Y
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
1
2
25
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Paragrafta Yapı
3
1
0
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
15
3
9
20
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
3
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Sr
D
Y
%
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
FEN BİLİMLERİ
2
Paragraf Yorumu
Sr
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Dil Bilgisi
TÜRKÇE
Konu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen Öğr.C.
cbBC
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
d Cc AdeeCde bEcdbEa
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
D
Genel
59
% 0,00
Sosyal Öğr.C.
İl
46
0,00
Türkçe C.A.
İlçe
8
0
dcbdDdD cceecAca
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
105,408
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
239-ASLIHAN TURAMAN
SINIF
12A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
11
22
5,50
% 13,75
Tarih
15
7
6
5,50
% 36,67
Coğrafya
12
1
2
0,50
% 4,17
Felsefe
8
3
5
1,75
% 21,88
Din K.ve A.B.
5
1
4
0,00
% 0,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
51
4847
YGS-2
113,907
209,572
9
39
51
51
4833
YGS-3
144,141
245,682
8
27
39
39
4479
% 0,00
YGS-4
146,389
240,048
8
20
32
32
4808
134,707
238,060
9
30
42
42
6047
123,516
227,225
9
36
48
48
6076
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
2
-0,50
% -3,57
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
3
-0,75
% -5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
B d
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
B BeDaeDCba EAcEd c
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
beedBc dAebEBABbcbbeb EDbedabcED
Paragraf Yorumu
eceaEDaEaceDe
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
e
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
51
% 0,00
Sr
İl
38
0,00
TÜRKÇE
İlçe
9
0
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
Konu
Ort.
115,156
7
e
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
a
e
MATEMATİK
%
a e
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
100
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
5
10
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
2
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
Yazım Kuralları
2
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Türk İnkılabı
1
3
0
2
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Cümle Yorumu
4
2
2
50
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
1
0
100
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
236-ÇAĞLA ŞAHİNBAŞ
SINIF
12A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
12
15
8,25
% 20,63
Tarih
15
3
4
2,00
% 13,33
Coğrafya
12
0
2
-0,50
% -4,17
Felsefe
8
2
3
1,25
% 15,63
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
39
4783
YGS-2
120,152
209,572
8
29
41
41
4751
YGS-3
143,640
245,682
9
28
40
40
4486
% 0,00
YGS-4
138,895
240,048
9
29
41
41
4907
137,633
238,060
8
26
38
38
6006
130,837
227,225
8
29
41
41
5973
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ebc
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
B B
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Konu
Sr
D
Y
%
Konu
Sr
D
Y
5
9
33
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
3
Dil Bilgisi
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
Yazım Kuralları
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
15
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
Cbeb bb D aE ED
b
Genel
39
% 0,00
CedaE
İl
27
0,00
e E d e d
İlçe
8
0
db
Snf Okul
211,791
0
d cBEc ADeEBc
Ort.
120,152
7
Aa
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
0
0
Türk İnkılabı
3
0
1
0
Cümle Yorumu
4
3
0
75
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Paragraf Yorumu
1
0
0
0
COĞRAFYA
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
260-İLAYDA İBİŞOĞLU
SINIF
12A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
19
13
15,75
% 39,38
Tarih
15
8
5
6,75
% 45,00
Coğrafya
12
3
1
2,75
% 22,92
Felsefe
8
4
0
4,00
% 50,00
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
10
4182
YGS-2
149,892
209,572
1
4
10
10
4119
YGS-3
206,864
245,682
1
4
11
11
3442
% 0,00
YGS-4
205,366
240,048
1
5
12
12
3631
187,865
238,060
1
4
12
12
4909
168,328
227,225
2
5
12
12
5079
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
2
-0,50
% -3,57
YGS-6
Kimya
13
1
1
0,75
% 5,77
Biyoloji
13
1
1
0,75
% 5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
ACbeCEEacDEbEbbD
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
BDB ba DaDCbEdE C c
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
BD
TÜRKÇE
Konu
Sr
AB E
Ee
B
Y
%
D
Y
d
c
MATEMATİK
%
B
Ba
Sr
D
Y
%
5
53
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
2
60
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
4
0
100
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
8
Paragraf Yorumu
Sr
d
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
15
TÜRKÇE
Konu
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
10
% 0,00
aBeABcDaA CEBA
İl
4
0,00
A
İlçe
1
0
ba
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
148,893
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
1
1
0
100
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
1
0
100
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
283-NİLAY ÖZTÜR
SINIF
12A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
17
10,75
% 26,88
Tarih
15
4
2
3,50
% 23,33
Coğrafya
12
2
3
1,25
% 10,42
Felsefe
8
3
2
2,50
% 31,25
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
1
2
0,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
29
4639
YGS-2
127,900
209,572
6
19
31
31
4624
YGS-3
166,630
245,682
6
16
26
26
4183
% 1,52
YGS-4
163,633
240,048
6
15
24
24
4553
156,276
238,060
6
16
27
27
5700
143,685
227,225
6
17
28
28
5726
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
1
-0,25
% -1,92
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
cDbAbCEaAaaACdBddbccDED
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E C
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Konu
Sr
c DEb
CeB e Ce
Y
%
Konu
Sr
D
Y
a
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
1
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
1
0
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
0
0
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
6
5
40
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
1
0
100
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
1
e
4
0
0
e
Bölme, Bölünebilme
0
1
D
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Y
%
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
d
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
b
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
29
% 0,00
a Db E c
İl
17
0,00
Dc
İlçe
6
0
e dEaED bd B
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
129,149
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
1
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
229-ÖZGE ARSLAN
SINIF
12A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
17
16
13,00
% 32,50
Tarih
15
5
3
4,25
% 28,33
Coğrafya
12
1
4
0,00
% 0,00
Felsefe
8
1
1
0,75
% 9,38
Din K.ve A.B.
5
2
2
1,50
% 30,00
33
1
0
1,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
17
4305
YGS-2
145,641
209,572
4
8
16
16
4228
YGS-3
176,127
245,682
5
12
21
21
4027
% 3,03
YGS-4
169,633
240,048
5
13
22
22
4456
167,000
238,060
5
12
21
21
5481
158,204
227,225
4
11
21
21
5393
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
2
1
1,75
% 12,50
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
1
0,75
% 5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
aa
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E Ce DB
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Konu
Sr
B
eBbDBe
Y
%
Konu
Sr
D
Y
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Konu
Sr
D
Sr
D
Y
%
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
4
1
0
25
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
1
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
4
3
1
75
1
0
0
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
8
5
53
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
1
0
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
1
cB
Bölme, Bölünebilme
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
0
C
FEN BİLİMLERİ
Y
%
MATEMATİK
0
Paragraf Yorumu
d C
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
D
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
17
% 0,00
dad c
İl
8
0,00
d Be
İlçe
4
0
A bEbED bdbBcABEcbADCEBc CAdeBddEe
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
144,143
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
FİZİK
0
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
0
50
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
261-ÖZGE USTABAŞ
SINIF
12A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
19
17
14,75
% 36,88
Tarih
15
4
2
3,50
% 23,33
Coğrafya
12
2
3
1,25
% 10,42
Felsefe
8
4
2
3,50
% 43,75
Din K.ve A.B.
5
2
1
1,75
% 35,00
33
2
2
1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
12
12
4209
YGS-2
147,142
209,572
2
5
12
12
4193
YGS-3
192,869
245,682
3
9
17
17
3721
% 4,55
YGS-4
188,124
240,048
3
8
16
16
4066
180,369
238,060
3
9
17
17
5133
165,828
227,225
3
8
15
15
5157
Katılımlar
9
55
68
68
6735
% 0,00
Fizik
14
1
1
0,75
% 5,36
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
B e
Matematik Öğr.C. DC
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
B B
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
AdcbBccdcDbADCEaAabACdBCdEceDE EcED
TÜRKÇE
Konu
Sr
EC eD
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
Y
eb
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
b
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
bdCeBbE
Genel
5
0,00
c
İl
2
0
EC
İlçe
211,791
0
C a
Snf Okul
147,892
7
a D
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
C
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
2
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
9
6
60
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
1
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Türk İnkılabı
3
1
2
33
Cümle Yorumu
4
3
1
75
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
FİZİK
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
2
0
67
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
Kümeler
2
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
100
1
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
COĞRAFYA
Konu
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
143-SELVİ ŞATIR
SINIF
12A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
13
10
10,50
% 26,25
Tarih
15
3
1
2,75
% 18,33
Coğrafya
12
0
2
-0,50
% -4,17
Felsefe
8
1
1
0,75
% 9,38
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
34
4705
YGS-2
124,900
209,572
7
23
35
35
4681
YGS-3
153,385
245,682
7
20
32
32
4368
% 0,00
YGS-4
146,642
240,048
7
19
31
31
4805
146,456
238,060
7
21
32
32
5882
138,510
227,225
7
20
31
31
5847
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
bc
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E e
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
B
d e
TÜRKÇE
Konu
Sr
a
B D a
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
1
2
25
1
0
Paragrafta Yapı
3
2
0
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
0
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
5
7
33
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
0
40
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
0
33
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
0
Genel
34
% 0,00
B
İl
22
0,00
A deC
İlçe
7
0
aED D EcCdcbBED A Cb A
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
124,900
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
125-SİNEM ASILBAY
SINIF
12A
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
22
12
19,00
% 47,50
Tarih
15
4
9
1,75
% 11,67
Coğrafya
12
2
3
1,25
% 10,42
Felsefe
8
2
3
1,25
% 15,63
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
15
4279
YGS-2
145,890
209,572
3
6
14
14
4222
YGS-3
191,117
245,682
4
10
18
18
3758
% 0,00
YGS-4
176,882
240,048
4
11
20
20
4312
180,646
238,060
2
8
16
16
5122
169,050
227,225
1
4
11
11
5057
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
1
0,75
% 5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
EDEDBEd BcAcEcCAcCaBAabACdBCEEDdcEa
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
Eaa aDc cdcbdBD Cbdc
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Sr
aEeA aeB
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
0
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
0
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
9
6
60
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
4
1
80
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
0
d
FEN BİLİMLERİ
Y
%
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
B
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
15
% 0,00
Konu
İl
7
0,00
a
İlçe
3
0
E
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
145,140
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
1
0
0
GEOMETRİ
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
0
50
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
178-ZEKİYE BOLATOĞLU
SINIF
12A
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
17
18
12,50
% 31,25
Tarih
15
8
5
6,75
% 45,00
Coğrafya
12
6
2
5,50
% 45,83
Felsefe
8
3
4
2,00
% 25,00
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
1
-0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
21
4398
YGS-2
141,397
209,572
5
10
20
20
4331
YGS-3
195,120
245,682
2
7
15
15
3678
% -0,76
YGS-4
197,618
240,048
2
6
14
14
3830
176,018
238,060
4
10
18
18
5250
156,432
227,225
5
12
22
22
5449
Katılımlar
9
55
68
68
6735
Fizik
14
1
0
1,00
% 7,14
YGS-6
Kimya
13
0
1
-0,25
% -1,92
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
Ed E a bBecBEcaAeCEBc bACeedbEbbDaaEDED
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cDB DabD eCdEAEaCBA
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Sr
Paragraf Yorumu
CAcbca ECa
Y
%
Konu
Sr
D
e
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
C
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
b
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
1
0
100
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
100
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
15
6
8
40
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
2
60
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
Ses Bilgisi
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
COĞRAFYA
1
e
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
TARİH
0
Genel
21
% 0,00
TÜRKÇE
İl
11
0,00
Konu
İlçe
5
0
BDcA
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
140,648
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
%
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
1
0
100
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
1
0
100
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
1
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
243-BERNA AYGÜNEY
SINIF
12B
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
11
18
6,50
% 16,25
Tarih
15
2
1
1,75
% 11,67
Coğrafya
12
0
3
-0,75
% -6,25
Felsefe
8
0
0
0,00
% 0,00
Din K.ve A.B.
5
0
0
0,00
% 0,00
33
1
1
0,75
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
47
47
4819
YGS-2
117,652
209,572
6
36
48
48
4791
YGS-3
130,646
245,682
6
36
48
48
4609
% 2,27
YGS-4
125,151
240,048
6
40
52
52
5036
128,312
238,060
6
36
48
48
6118
125,413
227,225
6
35
47
47
6057
Katılımlar
8
55
68
68
6735
% -3,57
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
1
1
0,75
% 5,77
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
eEAeedc cBbdCcAeeE d Dd cABb d
Matematik Öğr.C. c
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Sr
Y
%
Konu
Sr
D
Y
2
0
2
0
Ses Bilgisi
1
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Cümle Yorumu
4
0
2
0
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
1
33
15
4
7
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
1
20
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
2
1
67
1
0
1
0
a
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
1
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
1
0
100
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
0
100
100
Türk İnkılabı
1
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
0
0
Türkiye Tarihi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
e
4
1
0
D
Bölme, Bölünebilme
1
1
a
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Y
%
MATEMATİK
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
E
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
eD
ab
TÜRKÇE
Konu
Genel
35
-0,25
a
İl
6
1
B
İlçe
211,791
0
e
Snf Okul
117,652
7
dE
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
1
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
234-BERNAPAARLAK
SINIF
12B
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
22
11
19,25
% 48,13
Tarih
15
4
4
3,00
% 20,00
Coğrafya
12
1
2
0,50
% 4,17
Felsefe
8
1
2
0,50
% 6,25
Din K.ve A.B.
5
3
2
2,50
% 50,00
33
0
1
-0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
20
4370
YGS-2
141,393
209,572
1
11
21
21
4334
YGS-3
195,365
245,682
1
6
14
14
3676
% -0,76
YGS-4
182,628
240,048
1
9
18
18
4191
182,745
238,060
1
6
14
14
5060
167,702
227,225
1
6
13
13
5099
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
1
-0,25
% -1,92
Biyoloji
13
0
1
-0,25
% -1,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. b
c eEDED cdba cBEDCADCEBAaCeCeBCEEa DE
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E CcaDc
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
eB
TÜRKÇE
Konu
Sr
aC
ecDBCe
Y
%
Konu
Sr
D
Y
a
Konu
Sr
D
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
1
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
Cümle Yorumu
4
4
0
100
1
0
1
Paragrafta Yapı
3
3
0
100
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
8
5
53
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
2
0
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
0
e
FEN BİLİMLERİ
Y
%
MATEMATİK
2
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
c
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Genel
20
% 0,00
d
İl
10
0,00
c
İlçe
1
0
D
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
141,892
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
141-BÜŞRA TOPALOĞLU
SINIF
12B
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
16
19
11,25
% 28,13
Tarih
15
4
7
2,25
% 15,00
Coğrafya
12
0
5
-1,25
% -10,42
Felsefe
8
4
1
3,75
% 46,88
Din K.ve A.B.
5
4
1
3,75
% 75,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
27
4604
YGS-2
131,149
209,572
2
17
28
28
4555
YGS-3
170,629
245,682
2
14
23
23
4112
% 0,00
YGS-4
167,882
240,048
2
14
23
23
4489
158,725
238,060
2
15
26
26
5642
145,734
227,225
2
15
26
26
5688
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
aeEDcD cdbBcAcEcbbcCEBABbAbCae EacbED
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
E bb Dc deaEa D
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Sr
dcDBCA
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
2
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
4
0
100
1
0
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
5
9
33
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
1
60
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
2
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
Genel
27
% 0,00
Konu
İl
15
0,00
c cEC DE
İlçe
2
0
c bd
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
131,149
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
1
0
100
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
263-DAMLA GÜMÜŞ
SINIF
12B
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
12
24
6,00
% 15,00
Tarih
15
2
4
1,00
% 6,67
Coğrafya
12
1
0
1,00
% 8,33
Felsefe
8
3
4
2,00
% 25,00
Din K.ve A.B.
5
2
3
1,25
% 25,00
33
0
1
-0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
44
44
4806
YGS-2
119,653
209,572
3
30
42
42
4760
YGS-3
140,143
245,682
5
30
42
42
4523
% -0,76
YGS-4
139,394
240,048
4
27
39
39
4901
132,734
238,060
5
35
47
47
6070
125,739
227,225
5
34
46
46
6052
Katılımlar
8
55
68
68
6735
% 0,00
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
1
0,75
% 5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bbed AbceecdBEbbdbCbBABbAdddbdEDdacaE
Matematik Öğr.C. a
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
eDa
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Sr
Paragraf Yorumu
dABdEb dCacDa
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
e
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
32
0,00
TÜRKÇE
İl
4
0
Konu
İlçe
211,791
0
B
Snf Okul
118,654
7
aa E
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
MATEMATİK
%
B
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
4
10
27
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Türk İnkılabı
3
0
2
0
Cümle Yorumu
4
2
2
50
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
1
33
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
1
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
117-EYLEM USTABAŞ
SINIF
12B
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
4
24
-2,00
% -5,00
Tarih
15
0
12
-3,00
% -20,00
Coğrafya
12
3
6
1,50
% 12,50
Felsefe
8
0
5
-1,25
% -15,63
Din K.ve A.B.
5
0
3
-0,75
% -15,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
65
4965
YGS-2
0,000
209,572
8
52
65
65
4936
YGS-3
0,000
245,682
8
52
65
65
4795
% 0,00
YGS-4
0,000
240,048
8
53
66
66
5185
0,000
238,060
8
53
66
66
6325
0,000
227,225
8
53
66
66
6279
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
cbdaceacbe AdE ec bEd
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
acebcd bee adb adac EB ceD dba a c ace
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
Cbbdeb cabe
SOSYAL BİLİMLER
%
D
Y
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
11
7
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
3
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
3
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
0
1
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
1
1
25
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
0
1
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
1
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
1
Paragraf Yorumu
Sr
1234567890123456789012345678901234567890
15
TÜRKÇE
Konu
Genel
65
% 0,00
Y
İl
52
0,00
D
İlçe
8
0
Sr
Snf Okul
211,791
0
TÜRKÇE
Ort.
0,000
7
Konu
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
1
0
100
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
245-FATMA SARIOĞLU
SINIF
12B
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
13
20
8,00
% 20,00
Tarih
15
1
3
0,25
% 1,67
Coğrafya
12
1
0
1,00
% 8,33
Felsefe
8
2
3
1,25
% 15,63
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
43
4803
YGS-2
118,902
209,572
4
32
44
44
4771
YGS-3
140,391
245,682
4
29
41
41
4521
% 0,00
YGS-4
135,147
240,048
5
32
44
44
4947
135,209
238,060
4
29
41
41
6040
129,262
227,225
4
30
42
42
5996
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
dcB
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
B a
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Sr
Paragraf Yorumu
bdD D
A ea cEbdA d
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
43
% 0,00
TÜRKÇE
İl
31
0,00
Konu
İlçe
3
0
B
Snf Okul
211,791
0
de
Ort.
118,902
7
becCecABabbAeCdaABbd aeaEED
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
2
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
7
7
47
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
Dil Bilgisi
2
0
1
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
2
0
67
3
1
2
33
Cümle Yorumu
4
0
3
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
0
33
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
238-HİLAL EMİR
SINIF
12B
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
12
20
7,00
% 17,50
Tarih
15
0
5
-1,25
% -8,33
Coğrafya
12
0
3
-0,75
% -6,25
Felsefe
8
1
0
1,00
% 12,50
Din K.ve A.B.
5
0
2
-0,50
% -10,00
33
0
1
-0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
53
4866
YGS-2
114,902
209,572
7
38
50
50
4821
YGS-3
123,898
245,682
7
40
52
52
4664
% -0,76
YGS-4
115,406
240,048
7
47
60
60
5110
122,940
238,060
7
39
51
51
6169
122,288
227,225
7
37
49
49
6094
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
1
0,75
% 5,77
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
d b eEba BbBddc
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
a aa
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
EbbdbCEBABbeCCdbdE cc
TÜRKÇE
Konu
Sr
e
Y
%
D
C e
Y
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
1
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
3
0
75
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
15
4
7
27
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
3
20
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Sr
D
Y
%
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
FEN BİLİMLERİ
2
Paragraf Yorumu
Sr
a
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Dil Bilgisi
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
53
% 0,00
c
İl
40
0,00
E
İlçe
7
0
e
Snf Okul
211,791
0
cb
Ort.
113,903
7
ee
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
0
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
1
0
100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
197-TUĞÇE USTABAŞ
SINIF
12B
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
23
9,25
% 23,13
Tarih
15
6
8
4,00
% 26,67
Coğrafya
12
0
4
-1,00
% -8,33
Felsefe
8
2
6
0,50
% 6,25
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
0
2
-0,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
45
4811
YGS-2
117,903
209,572
5
35
47
47
4786
YGS-3
146,638
245,682
3
25
37
37
4448
% -1,52
YGS-4
141,144
240,048
3
26
38
38
4876
139,433
238,060
3
25
37
37
5983
131,037
227,225
3
28
40
40
5968
Katılımlar
8
55
68
68
6735
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
0
2
-0,50
% -3,85
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
d A eEccDBbBdecABEDbdcCEaAcbAbCdaEdeebda
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
aCaDbaB cADdaBb
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
aecebCAddD ee
Y
%
Konu
Sr
D
Y
2
0
1
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
1
0
100
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
4
2
2
50
1
0
1
0
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
7
8
47
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
3
0
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
1
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
1
0
e
a
a
b
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
1
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
0
Paragraf Yorumu
c
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
45
% 0,00
Sr
İl
33
0,00
TÜRKÇE
İlçe
5
0
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
Konu
Ort.
118,153
7
c b dd
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
1
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
133-BESTE Ö *LEMDAR
SINIF
12C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
18
19
13,25
% 33,13
Tarih
15
6
9
3,75
% 25,00
Coğrafya
12
6
2
5,50
% 45,83
Felsefe
8
1
7
-0,75
% -9,38
Din K.ve A.B.
5
0
5
-1,25
% -25,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
24
4481
YGS-2
137,895
209,572
3
13
23
23
4412
YGS-3
175,876
245,682
3
13
22
22
4037
% 0,00
YGS-4
169,882
240,048
3
12
21
21
4453
164,625
238,060
3
13
23
23
5534
153,081
227,225
3
13
24
24
5531
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
0
1,00
% 7,69
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
cdc
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cDBeeBbcaDbEEcdE
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
AC decABEbCAaeEBAadcCeedcdadDEDEDED
eDEB bA CCecebcaadaeed
%
Paragraf Yorumu
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
B
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
Y
Genel
24
% 0,00
D
İl
13
0,00
Sr
İlçe
3
0
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
TÜRKÇE
Ort.
136,896
7
Konu
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
5
10
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
2
33
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
Yazım Kuralları
2
2
0
100
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Türk İnkılabı
1
3
2
1
67
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Cümle Yorumu
4
4
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
228-EVRİM AYDIN
SINIF
12C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
21
17
16,75
% 41,88
Tarih
15
6
7
4,25
% 28,33
Coğrafya
12
2
5
0,75
% 6,25
Felsefe
8
6
1
5,75
% 71,88
Din K.ve A.B.
5
3
1
2,75
% 55,00
33
2
3
1,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
2
2
3759
YGS-2
165,885
209,572
1
2
3
3
3631
YGS-3
213,862
245,682
2
2
7
7
3283
% 3,79
YGS-4
210,615
240,048
2
2
6
6
3498
196,939
238,060
2
2
7
7
4607
180,998
227,225
2
2
5
5
4662
Katılımlar
7
55
68
68
6735
% 0,00
Fizik
14
0
1
-0,25
% -1,79
YGS-6
Kimya
13
1
2
0,50
% 3,85
Biyoloji
13
4
2
3,50
% 26,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
BbB
Matematik Öğr.C. c
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cDB bcC dDaEEcdcC b
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
ACDbecdBccbADCbBAabACdBCEEbcDEcEbEe
c AaaCAeCE BECd DB
Y
%
Paragraf Yorumu
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
Y
c
e
C
a
Konu
Sr
D
15
9
6
60
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
2
60
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
Dil Bilgisi
2
1
0
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Türk İnkılabı
1
3
0
3
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Cümle Yorumu
4
3
1
75
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
%
Sr
D
Y
%
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
3
0
1
0
100
Bölme, Bölünebilme
4
1
0
25
100
Kümeler
2
0
1
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
2
0
Polinomlar
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
1
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
1
1
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
1
0
B
Konu
FİZİK
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
COĞRAFYA
Be BbC
FEN BİLİMLERİ
Y
MATEMATİK
0
E a c
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
TARİH
D
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
1
0,00
Sr
İl
1
0
TÜRKÇE
İlçe
211,791
0
TÜRKÇE
Snf Okul
163,387
7
Konu
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
1
0
50
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
1
0
100
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
1
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
1
0
1
0
0
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
Din Felsefesi
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
1
0
100
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
1
0
100
1
0
0
FELSEFE
0
0
Varlık Felsefesi
1
1
0
100
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
46-EZGİ USTABAŞ
SINIF
12C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
11
20
6,00
% 15,00
Tarih
15
4
6
2,50
% 16,67
Coğrafya
12
0
1
-0,25
% -2,08
Felsefe
8
3
1
2,75
% 34,38
Din K.ve A.B.
5
2
1
1,75
% 35,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
42
4802
YGS-2
118,904
209,572
7
31
43
43
4770
YGS-3
144,391
245,682
7
26
38
38
4477
% 0,00
YGS-4
145,141
240,048
6
21
33
33
4826
135,807
238,060
7
28
40
40
6027
126,664
227,225
7
32
44
44
6038
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
dc
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
EaCe
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
d
TÜRKÇE
Konu
Sr
dC
EC
cD C
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
Cümle Yorumu
4
3
1
75
1
0
0
Paragrafta Yapı
3
0
3
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
15
4
8
27
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
100
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
0
1
0
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
Genel
42
% 0,00
ccBD
İl
30
0,00
ce
İlçe
7
0
bEcEeBbdda cBEcdA CEBc dcaaedEEe
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
118,904
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
1
0
100
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
148-GONCA CİNİVİZ
SINIF
12C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
24
13
20,75
% 51,88
Tarih
15
11
4
10,00
% 66,67
Coğrafya
12
6
1
5,75
% 47,92
Felsefe
8
4
2
3,50
% 43,75
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4
3819
YGS-2
161,389
209,572
2
3
4
4
3778
YGS-3
242,349
245,682
1
1
2
2
2620
% 0,00
YGS-4
241,350
240,048
1
1
2
2
2672
216,355
238,060
1
1
2
2
3905
188,324
227,225
1
1
2
2
4353
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
A bEebDBbBCBcABEcCADCaBAaCACdeCEEcdDcD
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
aCCDCDBcEdbEBBDDC
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
TÜRKÇE
Sr
ECABcaB
Y
%
Konu
Sr
D
Y
2
0
0
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
100
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
100
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
100
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
1
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
1
0
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
4
2
2
50
1
1
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
11
4
73
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
4
1
80
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
2
33
1
1
0
100
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
2
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
2
0
100
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
1
0
100
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
Y
%
MATEMATİK
0
Paragraf Yorumu
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
1
1
0
100
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
1
0
100
Sıcaklık
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
Genel
4
% 0,00
TÜRKÇE
İl
3
0,00
Konu
İlçe
2
0
BeD BDad
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
161,389
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
0
0
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
1
1
0
Konu
FİZİK
GEOMETRİ
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
100
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
170-GÜLSER KARABELA
SINIF
12C
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
15
14
11,50
% 28,75
Tarih
15
5
4
4,00
% 26,67
Coğrafya
12
1
6
-0,50
% -4,17
Felsefe
8
2
2
1,50
% 18,75
Din K.ve A.B.
5
0
0
0,00
% 0,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
28
4605
YGS-2
132,147
209,572
5
16
27
27
4535
YGS-3
162,132
245,682
5
17
28
28
4261
% 0,00
YGS-4
155,639
240,048
5
17
28
28
4696
153,654
238,060
5
17
28
28
5754
145,058
227,225
5
16
27
27
5699
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
0
1,00
% 7,69
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
dDEa
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
Eaa
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
bB Ec E B
dE c eb
TÜRKÇE
Konu
Sr
eead
CA
Y
%
Konu
Sr
D
Y
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
2
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Ses Bilgisi
1
0
1
0
Türk İnkılabı
1
0
1
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
Yazım Kuralları
2
1
1
50
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
Cümle Yorumu
4
2
0
50
1
0
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
15
5
6
33
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
2
20
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
1
33
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
0
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
C
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Sıcaklık
1
1
0
100
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
Genel
28
% 0,00
ABb Cd CE
İl
16
0,00
ddbBEDaAcb
İlçe
5
0
ac dEDED c
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
131,148
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
1
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
1
0
100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
270-HANİFE ÇATAL
SINIF
12C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
16
17
11,75
% 29,38
Tarih
15
1
2
0,50
% 3,33
Coğrafya
12
1
3
0,25
% 2,08
Felsefe
8
0
1
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
2
1
1,75
% 35,00
33
0
1
-0,25
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
32
4663
YGS-2
129,147
209,572
6
18
29
29
4602
YGS-3
154,385
245,682
6
19
30
30
4354
% -0,76
YGS-4
144,894
240,048
7
22
34
34
4828
148,256
238,060
6
18
29
29
5841
142,208
227,225
6
18
29
29
5766
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
1
0
1,00
% 7,14
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
4
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ecc cAd dacABcDCAcCbBA eACe bE
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
c
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Sr
ce aEDED
cA B
Y
%
D
B
Y
b e
MATEMATİK
%
ceB
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Sr
D
Y
%
8
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
2
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
2
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
1
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
3
3
0
100
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
2
1
50
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
1
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
5
Paragraf Yorumu
Sr
b
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
15
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
32
% 0,00
Konu
İl
20
0,00
b
İlçe
6
0
ec B
Snf Okul
211,791
0
d
Ort.
127,898
7
D e
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
1
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
1
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
106-MELİSA USTABAŞ
SINIF
12C
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
19
17
14,75
% 36,88
Tarih
15
5
7
3,25
% 21,67
Coğrafya
12
0
1
-0,25
% -2,08
Felsefe
8
2
5
0,75
% 9,38
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
25
4579
YGS-2
132,896
209,572
4
15
26
26
4521
YGS-3
170,627
245,682
4
15
24
24
4114
% 0,00
YGS-4
159,888
240,048
4
16
27
27
4616
161,852
238,060
4
14
24
24
5584
151,856
227,225
4
14
25
25
5558
Katılımlar
7
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
Bbd
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
ceB
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Aa CeddBcbCAeCbBcd AaeBCEEDbccDEDED
ebBaae Eec aB
Y
%
Paragraf Yorumu
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
a
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
25
% -3,57
Sr
İl
14
-0,25
TÜRKÇE
İlçe
4
1
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
Konu
Ort.
132,646
7
d* CDCcaAdc
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
1
1
33
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
1
0
100
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Y
%
MATEMATİK
15
8
7
53
Türkiye Tarihi
1
0
1
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
4
1
80
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
3
2
1
67
Cümle Yorumu
4
2
2
50
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Paragraf Yorumu
1
0
0
0
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
1
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
240- AYNUR TÖNGEL
SINIF
12D
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
14
14
10,50
% 26,25
Tarih
15
1
8
-1,00
% -6,67
Coğrafya
12
2
3
1,25
% 10,42
Felsefe
8
3
5
1,75
% 21,88
Din K.ve A.B.
5
2
3
1,25
% 25,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
36
4716
YGS-2
124,400
209,572
2
24
36
36
4690
YGS-3
151,886
245,682
2
21
33
33
4385
% 0,00
YGS-4
144,643
240,048
2
23
35
35
4831
145,456
238,060
2
22
33
33
5897
138,010
227,225
2
21
32
32
5855
Katılımlar
4
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
B bdE abbCE A CcCeea Ee Da EDED
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
cea bd
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
cDEd
TÜRKÇE
Konu
Sr
edBeEeBaCcAea
Y
%
D
Y
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
9
27
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
2
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
1
1
50
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
0
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
1
1
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
2
1
50
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
100
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
1
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
4
Paragraf Yorumu
Sr
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
15
TÜRKÇE
Konu
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
36
% 0,00
a a E dd
İl
24
0,00
Aa
İlçe
2
0
cd
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
124,400
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
1
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
1
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
1
0
100
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
242- AYŞEGÜL BOSTAN
SINIF
12D
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
11
27
4,25
% 10,63
Tarih
15
1
14
-2,50
% -16,67
Coğrafya
12
2
9
-0,25
% -2,08
Felsefe
8
4
4
3,00
% 37,50
Din K.ve A.B.
5
2
3
1,25
% 25,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
56
4906
YGS-2
109,156
209,572
4
43
56
56
4877
YGS-3
121,400
245,682
4
42
54
54
4686
% 0,00
YGS-4
118,653
240,048
4
43
56
56
5088
118,589
238,060
4
42
54
54
6210
115,141
227,225
4
42
55
55
6177
Katılımlar
4
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
1
5
-0,25
% -1,92
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
aaca AeaaedAB bebeaEeAceeCeeeEEaAeaaEDba
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
ebeebeaeaDbaadccaBcaaBbae dCAeaEbBaCEeec
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
%
D
Y
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
eec
MATEMATİK
%
ccB
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
Sr
D
Y
%
13
13
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
0
3
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
2
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
1
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
2
2
50
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
2
1
67
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
1
0
100
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
2
Paragraf Yorumu
Sr
1234567890123456789012345678901234567890
15
TÜRKÇE
Konu
Genel
56
% 0,00
Y
İl
43
0,00
D
İlçe
4
0
Sr
Snf Okul
211,791
0
TÜRKÇE
Ort.
109,406
7
Konu
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
1
0
100
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
1
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
1
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
1
0
100
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
1
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
1
0
100
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
1
0
100
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
1
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
1
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Fotosentez
1
1
0
100
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
248-EMİNE AKGÜNER
SINIF
12D
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
14
22
8,50
% 21,25
Tarih
15
2
2
1,50
% 10,00
Coğrafya
12
1
5
-0,25
% -2,08
Felsefe
8
1
5
-0,25
% -3,13
Din K.ve A.B.
5
1
3
0,25
% 5,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
49
4830
YGS-2
116,403
209,572
3
37
49
49
4803
YGS-3
137,392
245,682
3
32
44
44
4556
% 0,00
YGS-4
130,149
240,048
3
33
45
45
4993
133,560
238,060
3
32
44
44
6060
128,412
227,225
3
31
43
43
6010
Katılımlar
4
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
2
-0,50
% -3,85
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
ead
Matematik Öğr.C.
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
c B
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
Ad aaAdBcbeAcabBABCACeeaEEa ebaEcEe
TÜRKÇE
Sr
Y
%
Konu
Sr
D
1234567890123456789012345678901234567890
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
ed
Fen C.A.
Y
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
0
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
0
100
Kümeler
2
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
0
0
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
100
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
0
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
Beabcaa eeB
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
49
% 0,00
Konu
İl
37
0,00
ded
İlçe
3
0
E dd
Snf Okul
211,791
0
E
Ort.
116,902
7
e
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
15
3
12
20
Türkiye Tarihi
1
0
1
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
3
2
60
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
Dil Bilgisi
2
0
0
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
1
1
33
3
0
3
0
Cümle Yorumu
4
2
2
50
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
3
0
Paragraf Yorumu
1
1
0
COĞRAFYA
1
0
100
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
0
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
GEOMETRİ
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
1
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
1
0
100
Bilgi Felsefesi
1
0
1
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Ahlak Felsefesi
1
0
1
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
1
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
1
0
Fotosentez
1
0
1
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
0
1
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
267-EMİNE ALTINKAYA
SINIF
12D
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
20
17
15,75
% 39,38
Tarih
15
3
4
2,00
% 13,33
Coğrafya
12
2
2
1,50
% 12,50
Felsefe
8
2
0
2,00
% 25,00
Din K.ve A.B.
5
3
2
2,50
% 50,00
33
1
4
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
22
4420
YGS-2
139,644
209,572
1
12
22
22
4364
YGS-3
187,121
245,682
1
11
20
20
3841
% 0,00
YGS-4
179,378
240,048
1
10
19
19
4262
174,371
238,060
1
11
20
20
5296
160,079
227,225
1
10
18
18
5338
Katılımlar
4
55
68
68
6735
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C. c
cdd AaeCBccBbDCAbCEBABbe dBCEdaADEaEabD
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
caB
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
TÜRKÇE
Konu
Sr
E
ECcADd
Y
%
Konu
Sr
D
Y
b b
d
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
Y
%
Sr
D
Y
%
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
1
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Grafik Problemleri
1
0
1
0
Hareket
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
15
8
6
53
Türkiye Tarihi
1
0
1
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
Ses Bilgisi
1
0
0
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
Anlatım Bozuklukları
1
1
0
100
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
3
0
100
3
2
1
67
Cümle Yorumu
4
4
0
100
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
1
33
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
1
0
25
0
100
Kümeler
2
0
1
0
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
0
1
0
Polinomlar
1
Türk İnkılabı
1
1
0
100
Sayı ve Kesir Problemleri
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
0
0
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
1
0
100
0
1
0
Konu
FİZİK
0
COĞRAFYA
D
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
TÜRKÇE
Paragraf Yorumu
d
Genel
22
% 0,00
EB
İl
12
0,00
b E cd
İlçe
1
0
C
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
139,644
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
0
0
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
1
0
100
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
0
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
1
0
100
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
1
0
100
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
1
0
100
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
1
0
100
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
1
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
205-BUSE KARDELE AKTAŞ
SINIF
12F
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
9
17
4,75
% 11,88
Tarih
15
5
6
3,50
% 23,33
Coğrafya
12
1
4
0,00
% 0,00
Felsefe
8
0
2
-0,50
% -6,25
Din K.ve A.B.
5
1
2
0,50
% 10,00
33
0
0
0,00
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İlçe
İl
Genel
1
36
48
48
4828
YGS-2
118,153
209,572
1
34
46
46
4781
YGS-3
130,897
245,682
1
35
47
47
4606
% 0,00
YGS-4
129,648
240,048
1
34
46
46
4999
125,937
238,060
1
37
49
49
6140
121,789
227,225
1
38
50
50
6101
Katılımlar
3
55
68
68
6735
0
0,00
% 0,00
Fizik
14
1
4
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
1
1
0,75
% 5,77
Biyoloji
13
1
2
0,50
% 3,85
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
aEDbeec de eBaa ADCbBd beC
Snf Okul
211,791
0
Türkçe Öğr.C.
Ort.
116,904
7
Soru No
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
cAe a
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Sosyal Öğr.C.
beaa DB E edBB
Fen Öğr.C.
b
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
Fen C.A.
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
c
e Dc ca
TÜRKÇE
Konu
Sr
d aD a
SOSYAL BİLİMLER
D
Y
%
D
Y
a
MATEMATİK
%
D
c C
FEN BİLİMLERİ
Sr
D
Y
%
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
1
0
Ses Bilgisi
1
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
0
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
1
0
Cümle Yorumu
4
2
1
50
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
Paragrafta Yapı
3
1
1
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
1
0
100
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
1
0
100
15
4
6
27
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
1
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
0
3
0
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
1
1
33
Y
%
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
1
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
1
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
1
0
100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
0
0
33
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Sr
c
0
TARİH
Konu
A
2
Paragraf Yorumu
Sr
Ae b
Dil Bilgisi
TÜRKÇE
Konu
a
1
0
0
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
0
0
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
0
0
0
0
0
0
Konu
FİZİK
0
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Olasılık
1
0
0
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
1
0
100
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
1
0
100
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
1
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
1
1
50
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
1
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
1
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
DİN K.VE A.B.
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam ve Estetik
1
1
0
100
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
0
0
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
246-ÇİĞDEM YILMAZ
SINIF
12F
KİTAPÇIK
B
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
9
28
2,00
% 5,00
Tarih
15
2
10
-0,50
% -3,33
Coğrafya
12
3
8
1,00
% 8,33
Felsefe
8
1
2
0,50
% 6,25
Din K.ve A.B.
5
1
1
0,75
% 15,00
33
0
6
-1,50
Matematik
İL / İLÇE
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ort.
62
62
4956
YGS-2
100,660
209,572
3
49
62
62
4923
YGS-3
109,906
245,682
2
48
61
61
4750
% -4,55
YGS-4
109,656
240,048
2
49
62
62
5140
105,243
238,060
2
49
62
62
6300
101,995
227,225
3
50
63
63
6262
Katılımlar
3
55
68
68
6735
% -3,57
Fizik
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
Soru No
Türkçe Öğr.C.
cEBdcebeaeA abeddaab dBacbdadEb AeabcDED
Matematik Öğr.C. b
Türkçe C.A.
BEBBEACDCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADEDEDED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
acdA ad beaca EbCcd aBedAabC a
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
BDBADBCDCDCEEAEECBADEBDEADCCABCEDBECEADB
B
Y
%
D
Y
ae
d
ADCABDEDBACECBCDDBAEEDCBCAECBADBACCEDBEA
MATEMATİK
%
b
Sr
D
Y
%
10
20
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
1
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
2
3
40
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
2
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Dil Bilgisi
2
0
2
0
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Kümeler
2
0
1
0
Dalgalar
1
0
0
0
Ses Bilgisi
1
0
1
0
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
1
33
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Anlatım Bozuklukları
1
0
1
0
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
0
0
Fonksiyon
1
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Yazım Kuralları
2
0
2
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Polinomlar
1
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragrafta Yapı
3
2
1
67
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
3
1
2
33
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
Cümle Yorumu
4
0
3
0
1
0
1
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Paragraf Yorumu
1
0
1
0
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1
0
1
0
Kombinasyon
1
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
KİMYA
Eşitsizlik
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
TARİH
Konu
Sr
D
FEN BİLİMLERİ
3
Paragraf Yorumu
Sr
dc
DCEBABCBAEABCAEBCDABCDCCEDCDAEDEDBADABEC
15
TÜRKÇE
Konu
1234567890123456789012345678901234567890
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
D
Genel
49
-0,25
Sr
İl
3
1
TÜRKÇE
İlçe
211,791
0
Konu
Snf Okul
98,912
7
d a
Dereceler
YGS-1
YGS-5
Geometri
Puan
Puan
Y
%
MATEMATİK
COĞRAFYA
0
1
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
Mutlak Değer
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Üslü İfadeler
2
0
1
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Köklü İfadeler
2
0
1
0
Gazlar
2
0
0
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
Sıcaklık
1
1
0
100
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
1
0
1
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
0
Siyaset Felsefesi
1
1
0
100
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
1
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
GEOMETRİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
1
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Olasılık
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
FELSEFE
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Sanat Felsefesi
1
0
1
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
1
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
1
0
100
YGS DES 01 06 (EH01-SS.15DES06)
SINAV SONUÇ BELGESİ
ADI SOYADI
274-GÜLBAHAR REYHAN
SINIF
12F
KİTAPÇIK
A
Dersler
Soru
Doğru
Yanlış
Net
Başarı
Türkçe
40
8
26
1,50
% 3,75
Tarih
15
2
10
-0,50
% -3,33
Coğrafya
12
3
8
1,00
% 8,33
Felsefe
8
0
0
0,00
% 0,00
Din K.ve A.B.
5
0
0
0,00
% 0,00
33
0
3
-0,75
Matematik
ARTVİN / ARHAVİ
OKUL
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
61
4953
YGS-2
101,409
209,572
2
48
61
61
4920
YGS-3
106,157
245,682
3
49
62
62
4768
% -2,27
YGS-4
105,158
240,048
3
50
63
63
5159
104,194
238,060
3
50
63
63
6303
102,794
227,225
2
49
62
62
6260
Katılımlar
3
55
68
68
6735
14
0
0
0,00
% 0,00
YGS-6
Kimya
13
0
0
0,00
% 0,00
Biyoloji
13
0
0
0,00
% 0,00
Soru No
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Matematik Öğr.C.
AcecDED bcaeA abeddaac dBaebdadEb Aeab
Türkçe C.A.
BEADCEDEDBEBCBAABEDCADCEBABCACCBCEEDADED
Matematik C.A.
Sosyal Öğr.C.
adaeb aA
Fen Öğr.C.
Sosyal C.A.
ECCDCDBAEADEBBDDCEAECBADEBDECBDECABEDBCA
eEadcabdAbCcd aBe
%
D
Y
DEDBCEAABACBDCCBEEDAECCDDBABAEDBEACBADCC
MATEMATİK
%
Sr
D
Y
%
1
0
1
0
Bölme, Bölünebilme
4
0
0
0
Fiziğin Doğası
1
0
0
0
0
0
Türk İnkılabı
1
0
1
0
Doğal ve Tam Sayılar
1
0
0
0
Maddenin Özellikleri
1
0
0
0
0
100
İlk Türk Devletleri
1
0
1
0
Polinomlar
1
0
0
0
Basınç
1
0
0
0
0
2
0
İslam Tarihi ve Uygarlığı
1
0
1
0
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
3
0
0
0
Isı-Sıcaklık-Genleşme
2
0
0
0
4
0
3
0
1
0
1
0
I. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Basit Makaralar
1
0
0
0
Paragrafta Yapı
3
1
2
33
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1
0
0
0
Eşitsizlik
1
0
0
0
İş-Güç-Enerji
1
0
0
0
Sözcükte ve Sözcük Öbeklerinde Anlam
3
1
2
33
Türkiye Tarihi
1
0
1
0
Mutlak Değer
1
0
0
0
Hareket
1
0
0
0
15
2
10
13
Üslü İfadeler
2
0
0
0
Kuvvetin Harekete Etkisi
1
0
0
0
Cümlede Anlam (Kavramlar)
5
1
4
20
Köklü İfadeler
2
0
0
0
Elektriksel Kuvvet
1
0
0
0
Anlatım Özellikleri, Türleri ve Sözlü
Anlatım
Paragraf Yorumu
3
2
1
67
Çarpanlara Ayırma
2
0
0
0
Lambalı Devreler
1
0
0
0
1
0
1
0
Sayı ve Kesir Problemleri
4
0
0
0
Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
1
0
0
0
Yüzde Problemleri
1
0
0
0
Işığın Kırılması ve Renkler
1
0
0
0
Karışım Problemleri
1
0
0
0
Dalgalar
1
0
0
0
İşçi-Havuz Problemleri
1
0
0
0
KİMYA
Grafik Problemleri
1
0
0
0
Atomun Yapısı
1
0
0
0
Kombinasyon
1
0
1
0
Fiziksel ve Kimyasal Tepkimeler
1
0
0
0
II. Dereceden Denklemler
1
0
0
0
Kimya Her Yerde
1
0
0
0
Kümeler
2
0
0
0
Kimya Bilimi
1
0
0
0
II. Dereceden Fonksiyonlar
1
0
0
0
Karışımlar
2
0
0
0
Fonksiyon
1
0
1
0
Periyodik Tablo
1
0
0
0
Olasılık
1
0
1
0
Katılar, Sıvılar, Hâl Değişimleri
1
0
0
0
Gazlar
2
0
0
0
2
0
1
Ses Bilgisi
1
0
Anlatım Bozuklukları
1
1
Yazım Kuralları
2
Cümle Yorumu
Sr
D
Y
%
MATEMATİK
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
3
1
0
33
Millî Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
1
0
1
0
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
1
1
50
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
1
0
1
0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1
0
1
0
COĞRAFYA
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Konu
FEN BİLİMLERİ
Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
TARİH
Dil Bilgisi
Paragraf Yorumu
Sr
ec
0
TÜRKÇE
Konu
c
EABCCDABCEDCDAEDACBDCEAEBBABEDCCDDBECBAA
Fen C.A.
SOSYAL BİLİMLER
Y
Genel
61
Fizik
D
İl
48
% 0,00
Sr
İlçe
2
0,00
TÜRKÇE
Snf Okul
211,791
0
Konu
Ort.
100,660
0
Türkçe Öğr.C.
Dereceler
YGS-1
7
Soru No
Puan
Puan
YGS-5
Geometri
1
0
1
0
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
1
0
1
Sıcaklık
1
0
1
0
İklim Tipleri ve Bitkiler
1
1
0
100
0
1
0
0
Konu
FİZİK
Toprak Oluşumu, Çözülme, Erozyon,
Heyelan ve Akarsular
Tablo ve Grafik Yorumları
1
1
1
0
100
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
1
0
1
0
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
1
0
1
0
Ortak Payda: Bölge
1
0
0
0
Üçgende Alan
1
0
0
0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1
0
0
0
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
1
0
1
0
Dönüşüm Geometrisi
1
0
0
0
Asitler, Bazlar, Tuzlar
1
0
0
0
Ülkelerarası Etkileşimde Teknolojinin
Yeri ve Ulaşım
Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Su
Varlığı
1
1
0
100
Yamuk ve Deltoid
1
0
0
0
Endüstride ve Canlılarda Enerji
1
0
0
0
1
0
1
0
Çemberde Açılar
1
0
0
0
BİYOLOJİ
Dairede Çevre ve Alan
1
0
0
0
Fotosentez
1
0
0
0
Katı Cisimler
1
0
0
0
Canlıların Sınıflandırılması
2
0
0
0
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1
0
0
0
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
1
0
0
0
Kalıtım, Evrim ve Davranış
2
0
0
0
Ekoloji
1
0
0
0
Canlıların Temel Bileşenleri
1
0
0
0
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
1
0
0
0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
1
0
0
0
Dolaşım Sistemi ve Vücudun
Savunulması
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1
0
0
0
1
0
0
0
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
1
0
0
0
FELSEFE
Felsefeye Giriş
1
0
0
0
Bilgi Felsefesi
1
0
0
0
Varlık Felsefesi
1
0
0
0
Ahlak Felsefesi
1
0
0
0
Sanat Felsefesi
1
0
0
0
Siyaset Felsefesi
1
0
0
0
Bilim Felsefesi
1
0
0
0
Din Felsefesi
1
0
0
0
DİN K.VE A.B.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
İL / İLÇE
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
0
0
0
İslam ve Estetik
1
0
0
0
Dünya Hayatı ve Ahiret
1
0
0
0
Haklar, Özgürlükler ve Din
1
0
0
0
İslam Düşüncesinde Yorumlar
1
0
0
0
GEOMETRİ
Download