"Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür." Mustafa

advertisement
"Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Kamu Görevlileri Etik Kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun, 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’ nde kabul edilmiştir.
Kurulumuz kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak
çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde 2008 yılından itibaren her
yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak
kutlanması kararlaştırılmıştır.
Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu
Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik komisyonu bu etkinlik çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
1.
2.
3.
4.
Etik davranış ilkelerini gösteren Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan afiş
okulumuz panolarına asılmıştır.
Okulumuzun web sayfasında Etik Komisyonu linki oluşturularak Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik
Kurulu ve Süleyman Demirel Üniversitesi etik kurulu linkleri eklenerek düzenlenmiştir.
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanmış “Etik Kültürü” ve “Etik Davranış İlkeleri”
konulu slaytlar web sayfamıza konulmuştur.
Yüksekokulumuz öğrencilerinden oluşturulacak öğrenci etik grubu oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.
Gönen Meslek Yüksek Okulu Etik Komisyonu
Öğr. Gör. Zişan KORKMAZ ÖZCAN (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN (Üye)
Öğr. Gör. Cem AYHAN (Üye)
Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kuralları
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Etik Kültürü Sunusu
Etik Davranış İlkeleri Sunusu
Download