Ramazan ayinda gunduz esiyle cinsel iliskide bulunan kimsenin

advertisement
Ramazan ayında gündüz eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü
﴾ ‫﴿ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺘﻪ ﻲﻓ ﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎ‬
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺗﺮﻲﻛ‬
Abdulaziz b. Abdullah b. Baz
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin
2010 - 1431
‫﴿ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺘﻪ ﻲﻓ ﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎ ﴾‬
‫» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﺘ‪%‬ﻴﺔ «‬
‫ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺮﻤﺟﺔ‪ :‬ﺤﻣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫ﻣﺮﺟﻌﺔ‪ :‬ﻋﻲﻠ ﺿﺎ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫‪2010 - 1431‬‬
‫‪1‬‬
Soru:
Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü
nedir?
Yolcunun orucunu bozduktan sonra eşiyle cinsel ilişkide bulunması câiz midir?
Cevap:
Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunanın zihâr keffâretini
vermesi, o günün orucunu kaza etmesi ve kendisinden vukû bulan bu fiilden dolayı Allah
Teâlâ'ya tevbe etmesi gerekir.1
Yolculuk veya orucu bozmayı mübâh kılan bir hastalıktan dolayı oruç tutmamış ve
eşiyle cinsel ilişkide bulunmuşsa, ona keffâret gerekmez. Eşiyle cinsel ilişkide bulunduğu
o günü sadece kaza etmesi gerekir. Çünkü eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, yemek ve içmek
gibi şeyler, yolcu ve hasta olan kimseye mübah kılınmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
z... po n m l k j i h g f e...{
[ 184
184 : ‫] ﺳﻮ ﻛﻘﺮ ﻣﻦ ﻵﻳﺔ‬
"Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı
günler kadar) başka günlerde kaza eder."
eder."2
Bu konuda kadının hükmü de aynı erkeğin hükmü gibidir. Bir kadın, Ramazan ayında
oruçlu olduğu halde kocasıyla cinsel ilişkide bulunursa, keffâret vermesi ve o günü kaza
etmesi gerekir. Eğer kadın yolcu veya oruç tutmasına zor gelen bir hastalığa yakalanmış
ise, kendisine keffâret gerekmez.
1
Zihâr keffâreti: Bir köle azad etmesi, buna gücü yetmezse aralıksız olarak iki ay oruç tutması, buna da gücü yetmezse altmış fakiri
doyurmasıdır.
2
Bakara Sûresi: 184
2
Download