Falancanin makami ile Allah Teala`dan istemenin hukmu

advertisement
Falancanın makamı ile Allah Teâlâ'dan istemenin hükmü
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺗﺮﻲﻛ‬
Muhammed Salih el-Muneccid
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin
2011 - 1432
‫﴿ ﺣﻜﻢ ﺳﺆ ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺠﺑﺎ ﻓﻼ ﴾‬
‫» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﺘﻴﺔ «‬
‫ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﻨﺠﺪ‬
‫ﺗﺮﻤﺟﺔ‪ :‬ﺤﻣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫ﻣﺮﺟﻌﺔ‪ :‬ﻋﻲﻠ ‪5‬ﺿﺎ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫‪2011 - 1432‬‬
‫‪1‬‬
Soru:
Bir insanın duâsında:
"Allahım! Senden, falancanın makamı veya filancanın hakkı ile istiyorum" demesinin
hükmü nedir?
Bu söz ile bir insanın kabirde yatan kimseye gidip:
"Ey falanca! Bana yardım et!" demesi arasında bir fark var mıdır?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Falancanın makamı veya filancanın hakkı ile Allah Teâlâ'dan istemek, câiz değildir.
Bu hüküm, ister nebîlerin veya rasûllerin makamı ile olsun, isterse evliyâ veya sâlihlerin
hakkı ile olsun, aynıdır. Çünkü hiç kimsenin Allah Teâlâ'nın üzerinde hakkı yoktur. Allah
Teâlâ'dan, O'nun güzel isimleri ve yüce sıfatları dışında bir şeyle istemek câiz değildir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
o nm l k j i hg f e d c{
[ :‫ ] ﺳﻮ ﻷﻋﺮ ﻵﻳﺔ‬z s r q p
"En güzel isimler, Allah’ındır. O halde o güzel isimlerle O’na duâ edin (O’ndan
isteyin).. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri (isimlerini değiştirenleri) bırakın. Onlar
Onlar
(dünyada iken) yapmakta olduklarının cezâsını (âhirette) göreceklerdir."1
Bir insanın, kabirde yatan kimseye:
"Ey falanca! Bana yardım et" demesine gelince, bu apaçık şirktir. Çünkü bu söz, Allah
Teâlâ'dan başkasına yalvarıp yakarmak ve O'ndan başkasından istemektir.
Bu sebeple falancanın makamı ile Allah Teâlâ'dan istemek, şirke götüren bir yoldur.
Yaratılana yalvarmak ise, ibâdette yapılan bir şirktir.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
1
A'râf Sûresi: 180
2
3
Download