Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik

advertisement
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN
HASTANESİ
HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN
DOĞRULANMASI VE
TANIMLANMASI TALİMATI:
YAYIN TARİHİ:
TEMMUZ 2011
REVİZYON TAR.NO:
07.11.2012
BÖLÜM NO:
01
STANDART NO:
20-21
DOKÜMAN
KODU:
YÖN-TL-20
1.AMAÇ:
Doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıların uygun şekilde
uygun renklerde uygun hastalara takılarak doğu hastaya doğru işlem yapılmasını sağlamak.
2.KAPSAM:
Bu düzenleme hastanemizde yatarak tedavi gören bütün hastaların kimliğinin doğru tanımlanmasını,
doğrulanmasını ve kimlik tanımlayıcı içeren kol bandı uygulanmasındaki dikkat edilecek husus ve
uygulamaları kapsar.
3.UYGULAMA:
1-BEYAZ:Yatışı yapılan her hastaya beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır.
2-KIRMIZI:Yatışta alerji öyküsü olanlar veya sonradan ortaya çıkan hastalarımıza,(yatışta alerji
öyküsü olmayıp, sonradan alerji olan veya öyküsü değişen hastanın kimlik tanımlayıcısı kırmızı renk
tanımlayıcı ile değiştirilir.
3-Hastaya takılan kol bandı hasta hastanede yattığı sürece asla çıkarılmamalıdır.
4-Hasta kimliği hastanın kolunda takılı olan bandın içerisindeki barkot ile hastanın ilaç kutusu
üzerindeki barkot ve serumları üzerinde yapıştırılmış olan barkotla karşılaştırılarak doğrulanabilir.
5-Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi,(gün/ay/yıl) bilgileri yer
almalıdır. Kol bandı herhangi bir nedenle çıkmış ise hastaya kol bandı uygulaması ve hastanın
doğrulanıp tanımlanmasından hemşiresi sorumludur.
6-Hastanemize yatan her hastaya tedavisi yapılmadan önce tedaviyi yapan hemşire tarafından kimlik
doğrulanması yapılır. Tüm işlemlerde hastanın kendisine, bilinçli değilse yakınına adı soyadı
sorularak okunarak yapılır. Hastanın kimliğinin doğrulanmasında ve kimlik bilgilerinde bir karışıklık
olması ve bu nedenle yanlış tetkik, işlem uygulanması durumunda durum raporlanır. Hastaya
takılan kimlik tanımlayıcılarda renklerin neyi ifade ettiği konusunda hasta ve ailesini yatışı
yapan hemşiresi tarafından konu hakkında bilgilendirme yapılır.
7-Uygunsuz veya beklenmeyen olay olması durumunda olay kısaca yazılarak anlatılır. Kalite
Yönetim Direktörlüğüne ilgili komite tarafından iletilir, değerlendirme yapıldıktan sonra Düzeltici
Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre DÖF başlatılır.
4. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulatılmasından Hastane Yöneticisi-, Servis Sorumlu Hemşireleri uygulanmasından
ise birim hemşireleri sorumludur.
Download