ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

advertisement
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
SİRKÜLER (İ-2014)
Sayın Üyemiz,
Genel Sekreterliğimiz tarafından İstanbul’da “İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği” nin
üye firmalarına özel olarak “Ekim-Kasım-Aralık 2014–Ocak 2015” aylarını içeren dönemde
“Kişisel Gelişim, Yöneticilik Becerileri, Kurumsallaşma, Pazarlama ve İhracata Yönelik Devlet
Yardımları” konularında bir dizi eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.
Programdaki katılımın ücretsiz olduğu her bir eğitim için Genel Sekreterliğimiz Eğitim Portalı
(http://eğitim.oaib.org.tr/isib-egitimleri) üzerinden başvuru yapılabilecektir.
Sözkonu Eğitim Programı kapsamında programı ve içerikleri Ek:1 de verilen;
-“Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri” konulu tam günlük eğitim semineri 05 Kasım 2014 Çarşamba
günü,
-“Ürün ve Marka Yönetimi” konulu tam günlük eğitim semineri 06 Kasım 2014 Perşembe günü,
-Uluslararası Pazarlama ve İhracatta Pazar Analizi ve Müşteri Bulma Yönetemleri” konulu tam
günlük eğitim semineri 07 Kasım 2014 Cuma günü,
AFS Boru Beysan Şube Binası Toplantı Salonu’nda (Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:8
HARAMİDERE 34524/ İSTANBUL-Ek:2’de ayrıntılı adres verilmektedir) gerçekleştirilecektir.
Bilgileri rica olunur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek:1) Eğitimlerin Programı ve İçeriği
2) Yer Haritası
Not: Öğle Yemeği 12.30:13.30 saatleri arasında AFS İstanbul Flexible A.Ş. -İstanbul Tesisleri’nde
verilecektir.
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (23.10.2014 16:40:49)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:7058209820141023144934
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
EK:1
İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
05 Kasım 2014
Çarşamba
EĞİTMEN
MİNU EDİS
DERİN EĞİTİM
1
06 Kasım 2014
Perşembe
2
07 Kasım 2014
3 Cuma
CEYHUN
YEŞİLŞERİT
RÖNESANS
ZEYNEP İYİLER
KONU
YÖNETİCİLER İÇİN
KOÇLUK
BECERİLERİ
ÜRÜN VE MARKA
YÖNETİMİ
DERS
SAATLERİ
TAM GÜN
09.30-12.30
13.30-16.30
TAM GÜN
09.30-12.30
13.30-16.30
ULUSLARARASI
PAZARLAMA VE
TAM GÜN
İHRACATTA PAZAR 09.30-12.30
ANALİZİ VE
14.00-16.30
MÜŞTERİ BULMA
YÖNTEMLERİ
1-YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ:
Eğitmen: Minu EDİS (Derin Eğitim)
* Yöneticilik Kavramı ve Önemi
*Yöneticinin Rol ve Sorumlulukları
*Durumsal Liderlik
*Bireysel Çalışma: “Jo-Harry Window”
*Yöneticinin Temel Fonksiyonları
*Yetki Devri ve Delegasyon
*Koç gibi Yönetici Olmak
*Bireysel Çalışma: “Liderlik Stillerimiz”
*Yöneticilikte İletişimin Önemi
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
*Güçlü Yönlere Yönelik Dinleme
*Kendini İfade Etme
*Zihniyet ve Varsayımlar
*Grup Çalışması: “Örnek sorularla yaklaşımların irdelenmesi”
*Yöneticilikte Geri-Bildirim ve Önemi
*Vak’a Çalışması (Uygulama örnekleri hazırlanacak ve bu uygulamalar
üzerinde çalışılacaktır.)
*Koçluk Sürecinin Aşamaları
*Koçlukta Hedef Belirleme ve Paylaşımının Önemi
*Koçlukta Geri Bildirim Yöntemleri
*Koçlukta Motivasyon Yöntemleri
*Koçlukta Yönlendirme ve Takibin Önemi
2-ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ İÇERİĞİ
Eğitmen: Ceyhun YEŞİLŞERİT (Rönesans Eğitim)
-Pazarlama
Yönetimi, Stratejileri ( Doğru Müşterinin Seçimi ) ve 4P
•
İşletmenin Temel Stratejileri Çerçevesinde Pazarlama Stratejileri
•
İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Beklentileri Yönetmek ve Çözüm Üretmek
•
Kim İçin Ne yapıyorsunuz, Kim için ne yapacaksınız(Vizyon)
•
Kim İçin (Ülke, Sektör, Segment, Eski Pazar veya Yeni Pazar )
•
Ne Yapacaksınız (Eski Ürün, Sistem, Çözüm veya Yeni Ürün, Sistem, Çözüm)
•
Beklenti ve Çözüm Yönetimi, Fayda –Çözüm-Ürün, Genişletilmiş Fayda-Çözüm-Ürün
•
Müşteri Omur Boyu Yasam Değeri ve Döngüsü
-Ürün ve Ürünle İlgili Kavramlar
•
Ürün Tanımı
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
•
Ürün Dizisi
•
Ürün Karması
-Ürünlerin Sınıflandırılması Kategori Yönetimi
-Ürün Yönetimi Yaklaşımı
-Yeni Ürün ve Yeni Ürün Geliştirme Süreci
-Ürün Yaşam Eğrisi ve Dönemleri
-Ürün Farklılaştırma
-Moda Kavramı
-Ürünle İlgili Diğer Kavramlar
•
Marka
•
Ambalaj
•
Etiket
•
Servis ve Kalite
-Markalaşma, Marka Olmak Nedir?
•
Marka Evlilik Gibidir
•
Marka Üç Boyutludur
•
Markaların Kimliği Vardır
•
Dünyanın En Değerli On Markası Hangileridir?
-Marka Nelerden Oluşur?
•
Markanın 6 Anlamı Nelerdir?
•
Markanın Üreticiye Sunduğu Faydalar Nelerdir?
•
Markanın Tüketiciye Faydaları Nelerdir?
-Marka Yaratma Süreci
•
Marka İsminin Ve Sloganının Seçimi
•
Marka Logosunun Seçimi
•
Marka Renginin Seçimi
-Marka Konumlandırma
•
Marka Konumlandırmasının Önemi
•
Marka Konumlandırma Süreci
•
Marka Konumlandırmanın Dört Temel Özelliği
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
-Marka Konumlandırma Stratejileri
•
Ürün Nitelikleri
•
Müşteri Yararları
•
Fiyat/Kalite
•
Kullanım/Kullanışlılık
•
Ürün/Kişi Yaklaşımı
•
Kültürel Simgeler Yaklaşımı
•
Rakipler
•
Yeniden Konumlandırma
-Marka Değerinin Hesaplanması
•
Marka Değeri Nedir?
•
Marka Gücü Hesaplanmasında Değişkenler
•
Interbrand Tarafından Kullanılan Kriterlerin Ağırlıkları
-Marka Yönetimi
•
Kurumsal Kimlik ve Marka Kimliği Yönetimi
•
Marka Ve Hedef Kitle Kültürü İlişkisi
•
Hofstede’nin Kültür Tanımı Ve Açılımı
•
Kültürün Özellikleri
•
Kültürün Katmanları Ve Unsurları
•
Kültürün İş Yaşamına Etkileri
•
İmaj Ve İmaj Yönetimi
•
Kurumsal İmaj Ve Bireysel İmaj
3-ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA PAZAR ANALİZİ VE MÜŞTERİ BULMA
YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ:
Eğitmen: Zeynep İYİLER
-
İhracat Odaklı Uluslararası Pazarlamanın Temelleri
-
Uluslararası Pazar Araştırma Yöntemleri
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
-
Uluslararası Ticari Bilgi Kaynakları
-
Ticari İstihbarat Kanalları
-
Rekabet İstihbaratı
-
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kullanımı İle Hedef Ülke Pazara Giriş Stratejisinin
Planlanması
Amaç: Eğitimde katılımcıların kendi bilgisayarları ile gelmeleri öğrenim süreci açısından önemlidir.
Anlatılan konular, uygulamalı olarak ele alınacaktır. Uluslararası pazarlamanın uygulamaya dönük yüzü,
ihracatta planlamanın önemi, dış ticarette kullanılan önemli ve yararlı web adresleri, veritabanları; ihracat
pazarlama planlaması, pazar analizi ve müşteri bulma açılarından somut örneklerle aktarılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
EK:2
23 EKİM 2014
Eğitmen: OAİB Yetkilileri
EK:2
AFS İstanbul Flexible A.Ş. İstanbul Tesisleri
Beysan Sanayi Sitesi
Fuar Caddesi
No: 8 Haramidere 34524
İstanbul / Türkiye
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1403-21739
Ankara, 23/10/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7058209820141023144934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download